Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16.3-20.3.2020

V zdravém těle zdravý duch

Stanovené cíle

 V příštích třech týdnech budeme s dětmi poznávat lidské tělo, jeho smysli a osvojovat si zásady hygieny. Budeme si povídat o tom, jak tělo a smysli fungují, proč je důležité být čistotný, cvičit a jak si své zdraví chránit. Navštívíme solnou jeskyni a ve školce nás navštíví fyzioterapeut, se kterým si protáhneme tělíčka.

Výstupy 

 Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
 Seznamování se lidským tělem
 Vytváření zdravých životních návyků
Uvědomění si vlastního těla
Seznámení se s hygienickými zásadami
Seznamování se smysli
Rozvoj paměti při učení nových písniček a básniček
Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti

Tematické omalovánky a grafomotorické listy
Ranní kroužek – přednes básniček, povídání o počasí, opakování dnů v týdnu, učení se jmen prstů na ruce, rozcvička
Nácvik hygienických zásad – správné mytí rukou, čištění zubů, smrkání, kýchání, . . .
Tvoření
Cvičení
Relaxace
Povídání o zdravé výživě
Nová básnička
Návštěva solné jeskyně
Anglická slovíčka – cvičit, mýdlo, zub, úsměv, odpočinek, spánek, tělo

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, grafomotorické listy, barevný papír, fixy, vystřižené jídlo z letáků.

Jiné požadavky