Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10.2020 - 23.10.2020

Jídlo

Stanovené cíle

Během následujího týdne si budeme povídat o zdravém a nezdravém jídle, o tom jaké jídla během dne máme, co nám chutná a co ne.
Řekneme si, jak se dá jídlo upravit, odkud je maso, kde roste ovoce a zelenina a zmíníme, že některé potraviny mohou být jedovaté.

Výstupy 

•     Děti budou umět vyjmenovat příklady zdravého a nezdravého jídla
• Znalost hlavních jídel dne (snídaně, oběd, svačina, večeře)
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Rozvoj paměti při učení nové básničky
• Rozvoj řečových schopností, rozšíření slovní zásoby, vyjmenovat druhy ovoce a zeleniny

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání na téma jídlo, vitamíny..
•     Nová básnička - Ovoce a zelenina
•     Malování jablka pomocí nabarvených jablíček
•     Tématické omalovánky a grafomotorické listy
•     Nová anglická slovíčka - food, meat, fruit 

Pracovní pomůcky

Papír, temperové barvy, jablka, pastelky, omalovánky, grafomotorické listy

Jiné požadavky