Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

Týdenní Plány jsou k dispozici k nahlédnutí přímo na provozu :-)

Stanovené cíle

 

Očekávané výstupy

          

Konkrétní činnosti

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky