Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

4.-8.-9.2023

    LÉTO

Stanovené cíle

Tento týden ve školce vítáme nové kamarády.

Očekávané výstupy

  • Rozvoj myšlení a fantazie
  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
  • Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

  • Ranní kroužek- pravidla ve školce, značky
  • Básnička-  Školka
  • Anglická slovíčka- happy, rules
  • Zpěv a tanec – Míša Růžičková

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák, filc