Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.-3.2.2023

UMĚNÍ

Stanovené cíle

    Tento týden si budeme povídat na téma umění.

 

Očekávané výstupy

• Rozvoj kreativity

• Rozvoj myšlení a fantazie

• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma umění

• Básnička-  Sněží, Mráz , Les, Žába

• Anglická slovíčka- color, red

• Opičí dráhy

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák