Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.5.2022 - 3.6.2022

Den dětí

Stanovené cíle

Tento týden společně oslavíme den děti.

Očekávané výstupy

• Rozvoj fantazie

 • Rozvoj paměti

• Rozvoj slovní zásoby

 

Konkrétní činnosti
 

• Ranní kroužek- povídání na téma, opakování

• Básnička-  Žába

• Anglická slovíčka-  gift, children

• Výtvarná činnost- dárek, balonek

• Zpěv a tanec- Baby shark

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák