Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16.3.2020 - 20.3.2020

Děti v pohybu

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdne je vést děti ke zdravému pohybu. Děti si osvojí pravidla her a naučí se spolupracovat v týmu.

Očekávané výstupy

• Rozvoj paměti při učení nové básničky
• Rozvoj spolupráce při pohybových hrách
• Procvičení hrubé motoriky během hry
• Rozvoj kreativity a fantazie   

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- vysvětlíme dětem , proč se mají hýbat, ptáme se dětí , jaké znají sporty, zásady fair-play, opakujeme básničku, jména, dny v týdnu 
• Básnička- Moje tělo
• Anglická slovíčka- ball, sport
• Pohyb ve školce- Hrajeme hry (židličky, na vlka a lišku, cukr, kává limonáda)
• Výtvárná činnost- vyrábíme medaile, balon, lezeckou stěnu, koloběžku, hory
• Didaktika venku- hry na hřišti  

Pracovní pomůcky

Lékařské lopatky, lepidlo, pohyblivé oči, vatová tyčinka, barevný papír, tempery, létáky, tvrdý papír, tuš

Jiné požadavky

Lepidlo, lékařské špachtle, tempery, krepový papír, barevný papír, samotvrdnoucí hmota, zlatá barva, stuha trikolora