Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 4. - 18. 4. 2019

19. 4. 2019 - Státní svátek (Velký pátek)

Velikonoční zvyky a symboly

Stanovené cíle

• Získávat vědomosti o přírodě kolem nás, znacích jara, pracích na zahradě
• Velikonoce- seznámit děti s tradicí a zvyky Velikonoc
• Rozvoj tvořivosti a řečových schopností
• Rozvoj a užívání všech smyslů
• Rozvoj  výtvarných a hudebních dovedností

Očekávané výstupy

• poznávat práce na zahradě spojené s jarním obdobím
• vnímat přírodu všemi smysly
• seznamujeme se s jednotlivými stroji a pomůckami potřebných k těmto pracem
• pozorování jarní přírody
• Rozvoj sebeobsluhy
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti

• výtvarná tvorba k danému tématu za pomocí různých technik
• velikonoční koledy
• hudební výchova: velikonoční písničky
• vycházky do probouzející se jarní přírody
• pohybové hry : Slepičí taneček + pohybové ztvárnění 
• pozorování růstu obilí ,, jak se mění,,
• omalovánka Velikonoční slepička
• výroba velikonočního zápichu do květináče 
• rozhovor na téma Velikonoce
• výroba velikonočního přání
• video pohádka Pat a Mat Velikonoční vajíčko
• pečení Velikonočního beránka

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky