Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19. 11. - 23. 11. 2018

Jedeme z pohádky do pohádky

+ dopis pro Ježíška

Stanovené cíle

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  využívat smyslové vnímání, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti), seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,  v dětské herní skupině apod.)

Očekávané výstupy

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči , učit se nová slova a aktivně je používat, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost,  poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je. 

Konkrétní činnosti

• prohlížení knih - vyhledávání různých pohádek
• děti si přinesou do MŠ oblíbené knihy - povídame si o tom, jaké jsou v ní obrázky apod.
• poznávání pohádek podle obrázků - každé dítě dostane 1 obrázek a musí vytvořit skupinky podle toho, do jaké patří pohádky
• vyrábíme dopis pro Ježíška
• tématické omalovánky 

Pracovní pomůcky

Děti si donesou oblíbenou knížku.

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Darina Strakonová
Jmenuji se Darina, je mi 29 let a jsem maminkou dvouleté holčičky Natálky. Mám velmi kladný vztah k dětem, a proto jsem si zvolila tuto profesi, kde se dětem snažím předat jen to nejlepší do života. Elánek mne velice zaujal svojí cenou, nabídkou služeb, jak pro děti, tak i pro maminky, tak názvem ELÁNEK. Patřím mezi lidi, které skutečně jdou do všeho s elánem :). Mezi mé záliby patří tanec, zpěv, jízda na koni, hra na klavír, flétnu a jazyky. Sama jsem se přesvědčila o skvělém vedení Elišky Rekové a Jiřího Krejčího. Smích, radost, láska a podpora, je pro mne a pro děti to nejdůležitější. Je potřeba si život užívat od útlého věku :). Vážení rodiče, velice se těším na Vaše dítka a věřím, že s námi budou ráda v Elánku!!!
Petra Chalušová
Jmenuji se Petra, absolvovala jsem střední zdravotnickou školu v oboru Zdravotnický asistent a Fakultu zdravotnických studií v oboru Porodní asistentka. S malými dětmi mám bohaté zkušenosti, které jsem si ještě rozšířila v akreditovaném kurzu chůvy pro předškolní děti. Práce s dětmi je pro mě potěšením, miluji jejich upřímnost a bezprostřednost. Děti jsou pro mne zdrojem inspirace, ráda si s nimi hraji, povídám, tvořím a podporuji jejich rozvoj. Zajímám se o zdravý životní styl, sport a fotografování. Velmi se těším na práci s Vašemi dětmi a věřím, že si budou čas strávený v Elánku naplno užívat.