Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16.3.2020 - 20.3.2020

Jaro už je tady!

Stanovené cíle

• Rozvoj kreativity
• Procvičování zrakového a sluchového vnímání
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky 
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

•     Děti ví, čím se vyznačuje jaro
• Výroba jarní výzdoby
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Rozvoj pohybových dovedností při tanečcích a pohybových básničkác

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání na téma jaro- jaké je venku počasí, co se děje v přírodě atd., poznáváme a pojmenováváme symboly jara na obrázcích
•     Pozorování změn v přírodě při pobytu venku  
•  Zpívání s doprovodem hudebních nástrojů
•     VV- vyrábíme jarní výzdobu
•     Anglická slovíčka – spring, sun, flower    

Pracovní pomůcky

Papíry, pastelky, voskovky, lepidlo, vodové barvy, prstové barvy, suché pastely, vata

Jiné požadavky