Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11.12. – 15.12.2023

Zima

Stanovené cíle

Procvičování vnímání, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj kreativity, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj slovní zásoby, rozvoj paměti

 

Očekávané výstupy

·       Děti budou vědět, jaké máme roční období

·       Děti budou znát charakteristické rysy zimy

·       Děti budou vědět, jak se v zimním období oblékat

·       Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

·       Rozvoj vizuální představivosti

·       Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti a fantazie

·       Rozvoj pohybových dovedností při pohybových básničkách

 

Konkrétní činnosti       

·       Ranní kruh – Povídání na téma: s dětmi si povídáme o ročních obdobích, zvlášť o zimě. Řekneme si, jaké jsou charakteristické rysy zimy (sníh, stromy bez listí..) a řekneme si, jak se v takovém počasí máme oblékat a jak se o sebe starat, abychom nebyli nemocní.

·       Řekneme si, jaké radovánky si ve sněhu můžeme užívat: stavění sněhuláka, koulovačka, dělání andělíčků..

·       Zazpíváme si s doprovodem hudebních nástrojů, naučíme se vánoční koledy

·       VV – výrobky na téma

·       Anglická slovíčka – winter, snow

 

 

11.12. Vánoční dílničky s rodiči 

Pracovní pomůcky

Lepidlo, papíry, prstové barvy, tempery, nůžky, houbička na nádobí, štětce