Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

2.12. - 6.12.2019  

Příprava na Mikuláše

Stanovené cíle

Tento týden se s dětmi budeme připravovat na očekávanou návštěvu Mikuláše, který k nám do školky zavítá ve čtvrtek 5.12. Naučíme se společně básničku, kterou Mikuláši a jeho doprovodu předneseme. Řekneme si, kdo to byl sv. Mikuláš a jak celá dnešní tradice vznikla. Vyrobíme si postavičky mikuláše, čerta a anděla. Naučíme se nová anglická slovíčka: angel, star, coal.

Očekávané výstupy

Děti budou vědět, proč a kdy se svátek sv. Mikuláše slaví a jakým způsobem se dnes slaví. Budou vědět, kdo Mikuláše v předvečer jeho svátku doprovází. Společně Mikuláši přednesou basničku.

Konkrétní činnosti

Přiřazování toho, co dostávají od Mikuláše hodné a zlobivé děti (hodné děti - ovoce a mlsky; zlobivé děti - brambory a uhlí). Setkání s Mikulášem. Povídání o tom, jestli za někým přišel Mikuláš s čertem domů, případně jestli nějaké Mikuláše potkali děti venku. Výroba postaviček čertů, mikulášů a andělů.

Pracovní pomůcky

Demonstrační obrázky, barevné papíry, nůžky, lepidlo, barvičky, omalovánky.

Jiné požadavky