Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18. 9. - 22.9. 2023

Čísla

Stanovené cíle

V tomto týdnu se naučíme s dětmi čísla do pěti. Ukážeme si, jak jednotlivá čísla vypadají, co můžeme všechno spočítat, a jak s nimi pracovat. Budeme čísla ukazovat v různých podobách, ve kterých se mohou skrývat. Půjdeme se s dětmi učit také čísla ven, pomocí počítání různých přírodnin. Během tohoto tématu si také vyrobíme tematické výrobky

Očekávané výstupy

Rozvoj kreativity, rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby, rozvoj paměti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj zrakového vnímání barev, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj myšlení, individuální práce a práce ve skupině.

Konkrétní činnosti    

Ranní kroužek - přivítání básničkou “Dobré ráno, dobrý den”, seznámení s tématem Čísla

Básnička -  Prsty

Pohybová činnost - krátká rozcvička

Hudební výchova -  Pět malých miminek

Didaktická činnost - Pracovní list - spojování čísel, pracovní list - obkreslování číslic

Výtvarná činnost - housenka s čísel, příšerky s různým počtem očí

Anglický jazyk - one, two, three, four, five

Pracovní pomůcky

Tvrdé papíry, temperové barvy, vodové barvy, barevné papíry, nůžky, brčka, fixy.