Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

3.10.2022 - 7.10.2022

JÁ A MOJI KAMARÁDI

Stanovené cíle

V následujícím tématu JÁ A MOJI KAMARÁDI budeme s dětmi upevňovat kladné vztahy mezi sebou ve školce, budeme si povídat o tom, jaké chování je správné
a špatné mezi kamarády, jaké máme základní emoce, hravou formou si ukážeme,
jak se v daný den cítíme (šťastně, ospale, smutně…).

 

Očekávané výstupy

Děti mezi sebou budou upevňovat kladné vztahy, rozvíjet komunikační dovednosti
a slovní zásobu, jemnou a hrubou motoriku, empatii, kreativitu, myšlení, individuální práci a práci ve skupině.

 

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – budeme si povídat o tom, jak se k sobě správně s kamarády chovat, přečteme si příběh z knihy Pohádky šesti emocí (Emoce smutku) a následně budeme s příběhem pracovat dále, budeme opakovat básničky společně s pohybovou činností k daným básničkám a naučíme se novou básničku Školka

Výtvarná výchova – omalovánky k tématu, děti si vyrobí „naši školku“ – domeček s otisky rukou a balónky s otiskem ruky a jménem

Hudební výchova – písnička Kamarád

Pracovní listy – rozlišování správného a špatného chování ve školce, spojování smajlíků s výrazem dětí (poznávání nálady)

Anglická slovíčka – friend, kindergarten, mood, smile

Pracovní pomůcky

Tvrdé výkresy, barevné papíry, tempery, vodovky, štětce, pastelky, voskovky, lepidlo, nůžky, lepicí páska