Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 3. - 29. 3. 2019

Zvířátka a jejich mláďátka

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o zvířátkách na farmě a jejich mláďatech. Děti se naučí názvy samců, samic a mláďat jednotlivých zvířátek. Děti budou vědět, kde zvířátka bydlí (ve chlévě, v kurníku, ve stáji...), čím se živí a jaké produkty nám dávají. Pustíme si zvukové a video ukázky zvířátek na farmě. 

Očekávané výstupy

Děti budou umět pojmenovat všechna zvířátka a jejich mláďata. Pomocí zvukových nahrávek poznají, o které zvíře se jedná. Rozvoj postřehu, paměti, fantazie, rozvoj vztahů dětí k přírodě, procvičování sluchového vnímání.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kroužek s obrázkovými a zvukovými ukázkami, tématické omalovánky, pracovní listy, pohybová hra s poznáváním zvířátek, vytleskávání názvů zvířátek podle počtu slabik, výtvarná výchova-výroba prasátek, oveček, kraviček,…(podle zájmu dětí).  Říkanka: ovce a ovečky, Pohybová písnička: Pásla ovečky. Anglická slovíčka: pig, cow, sheep. 

Pracovní pomůcky

Papírové tácky, prstové barvy, štětce, lepidlo, vata, pracovní listy, omalovánky.

Jiné požadavky