Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19. 11. - 23. 11. 2018 

Chystáme se k zimnímu spánku

Stanovené cíle

Děti se seznámí se zimním spánkem zvířat, co to je, a která ze zvířat chodí přes zimu spát. Popis toho co se během zimního spánku děje, jak dlouho kdo spí, která zvířata u nás zůstávají a která se stěhují a proč. Povíme si jak můžeme některým zvířátkům během zimního času pomoci. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj pozornosti a paměti, rozvoj citového vztahu k přírodě a zvířatům.

Očekávané výstupy

Děti budou mít přehled o tom jak na změnu ročního období reagují zvířata, jak se připravují na dlouhou chladnou zimu. Která zvířata si chystají zásoby na zimu, která na dlouhý zimní spánek a ta která nás na chladné počasí opustí a odletí pryč do teplých ktajin. Dokáží popsat co se během zimy se zvířaty děje, kam se schovávají, kdo se o ně stará. Budou vědět jak pomoci těm, která přes zimu nebudou mít dostatek potravy. 

Konkrétní činnosti

S dětmi si povíme o medvědech, liškách, srnkách a dalších zvířátkách, které se chystají na zimu. Povíme si jak si připravují teplé pelíšy, a jak poznají, že je právě ten čas na zimní spánek. Povíme si jak je možné, že někteří dokáží spát celou zimu. Vytvoříme si improvizované domečky pro zvířata, zahrajeme si různé hry, naučíme se básničku a vyrobíme si společnou medvědí doupě.

Nová anglická slovíčka - sleep, time, winter, animal, bear, bird                                                               

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

 

O Vaše děti se starají

Jana Horská
Jmenuji se Jana a jsem absolventkou střední odborné školy sociálně správní. V současné době studuji na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Speciální pedagogiku v oboru logopedie-surdopedie. Již na střední škole jsem měla možnost praxe v brněnském Centru Kociánka, kde jsem měla na starosti tělesně a mentálně postižené děti v denním stacionáři. Mám také zkušenosti s individuálním hlídáním dětí. Dále jsem absolvovala kurz první pomoci a kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří jakýkoli sport, především běh a jízda na kole. Od dětství se věnuji výtvarným činnostem obzvláště práci s keramickou hlínou. Práce s dětmi mne velmi baví a věřím, že zde mohu své teoretické znalosti získané ze školy aplikovat, ale jak pravil Cicero, „Praxe je nejlepší učitelka“.
Olga Miklíčková
Jmenuji se Olga a jsem absolventkou Masarykovy univerzity v Brně v oboru Speciální pedagogika a Výtvarná výchova. Během studia jsem měla možnost praxe na Základní škole a mateřské škole logopedické v Brně, kde jsem pracovala s předškolními dětmi a dětmi na prvním stupni, které měly poruchu řeči i kombinované postižení. Během studia jsem se zúčastnila i dobrovolných týdenních kurzů, které byly pořádány Masarykovou univerzitou v rámci grantu z EU. Během kurzu jsem se podílela na zájezdu do Azylového centra v Kostelci nad Orlicí a další kurz jsem absolvovala v Brně v Diagnostickém ústavu. Po dokončení studia jsem se rozhodla vycestovat do zahraničí a strávit pár měsíců jako au-pair v Americe, kde jsem byla součástí rodiny pro dvě děti s poruchou ADHD. Na své práci oceňuji individuální přístup ke každému dítěti, rozvíjeni kreativní složky osobnosti a využití vlastních zkušeností získaných na akademické půdě. V mé práci se snoubí nejen praktické, ale i teoretické znalosti, které podporují odborný pedagogický přístup. Ve volném čase se věnuji vlastní tvorbě, ráda sportuji, čtu a svůj život směřuji kreativním směrem. Práce s dětmi mne velmi baví. Jako motivace k další práci mi slouží zpětná vazba každého dítěte, kdy vidím určitý posun v jeho vývoji. Jsem zastáncem výroku, že každý, koho v životě potkáme nás něčemu učí. Tak je to i s dětmi, které jsou nám mnohdy většími učiteli, než jsme my učiteli pro ně.
Veronika Bulínová
Jmenuji se Veronika, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v oboru Výchovná a humanitární činnost. V souvislosti se studiem jsem měla možnost řízené praxe v jeslích, školkách, školních družinách a i ve specializovaných zařízeních. Absolvovala jsem kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, dále mám i rekvalifikační kurz pro péči o děti od 3 do 15 let. Působila jsem jako paní učitelka v soukromé mateřské školce, pracovala jsem pro agenturu jako chůva, kdy jsem pečovala o děti v batolecím věku a zkušenosti mám i jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině. Ve svém volném čase se ráda věnuji četbě, sportu a dětem. Věřím, že děti jsou naše budoucnost. Mým cílem je předat jim všechny cenné rady a navést je tím správným směrem. Jsou pro mě zdrojem radosti, inspirace a lásky. Těším se na společné tvoření a radosti s vašimi dětmi, protože smích a spokojenost dětí je pro mne tou největší motivací pro práci.