Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 7. - 19. 7. 2019 

Budeme si povídat, co je zdravé, co mám rád

Stanovené cíle

Tento týden se naučíme názvy jednotlivých jídel během dne a co je dobré jíst pro správný růst a vývoj. Děti si vyrobí potravinovou pyramidu,  pochopí rozeznávání druhů jídla (do jakých skupin je rozdělujeme), denní uspořádání jídelníčku, uvědomění si zdravé a nezdravé stravy( co to znamená a jak na nás taková strava může působit).

Očekávané výstupy

Děti budou rozumět důležitosti stravy, budou chápat, proč je důležité jíst pravidelně (jídlo jako součást dne a denního režimu), budou vědět, že jídlo se má dojídat, abychom jím zbytečně neplýtvali a nevyhazovali. Rozlišení jednotlivých jídel během dne a správné pojmenování. Rozdělení ovoce, zeleniny, pečiva, mléčných výrobků,...děti pochopí, proč je jídlo důležité pro jejich správný vývoj a růst, jaké potraviny pro to musíme jíst. Rozvoj zrakové a sluchové percepce, myšlení a paměť-rozvíjení smyslového vnímání, pozornosti, třídění a porovnávání obrázků.

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek s obrázkovými ukázkami, rozdělení potravin (společně vytvoříme potravinovou pyramidu), upečeme si croissanty z listového těsta, děti si zkusí samy připravit svačinku (namazat pečivo, nachystat zeleninu, ovoce), diskuze na téma oblíbené a neoblíbené jídlo, básnička: Zdravá strava, pohybová hra: hledání jednotlivých potravin podle zadání, papírový talíř: co jíme ke snídani, svačině, obědu a večeři, anglická slovíčka: lunch, snack, vegetable, fruit.

Pracovní pomůcky

Demonstrační obrázky, obrázky potravin z letáků, omalovánky, pracovní listy, lepidlo, listové těsto, pečící papír.

Jiné požadavky