Evropská Unie | Elánek - Školky a jesle v Brně

Evropská Unie

Na projekt školek Elánek byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontkatu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Účelem dotace je vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku a dětských skupin.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015551 DS Nadační fond Elánek Řečkovice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006693 Dětská skupina Elánek FN Brno

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008642 Paperáček dětská skupina

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008454  Elánek Bystrc školka

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008599  Elánek Žabovřesky

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008453  Elánek Bystrc jesle

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008595 Elánek Královo Pole

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010978 Mikrojesle Zlín

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015832  Elánek KIDS Kamínek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014223  Dětská skupina Sadová Elánek

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014225  Dětská skupina Sadová NFE