Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek! | Elánek - Školky a jesle v Brně

Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek!

Vítejte,

Jsme síť několika dětských skupin, které jsou správným začátkem pro Vaše děti.
Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince.
Realizujeme projekt na „Podporu zdraví dětí“, který zahrnuje vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a vzdělání.
Dětem nabízíme výchovné a vzdělávací aktivity, zaměřujeme se na výuku cizích jazyků a výběr je i z dalších volitelných činnosti. Stále je však ve školce dostatek času na hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují, a které je přirozeně rozvíjí, s heslem: „školka, základ života… ale i legrace“
Zaměřujeme se na bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Cíle tohoto záměru soustavně splňujeme a plánujeme aktivit v souladu s neustálým zlepšováním v oblasti bezpečnosti dětí.
Vzdělávací plán vychází z Rámcového vzdělávácího programu pro předškolní zařízení ČR a je doplněn o interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí.
Holky z naší školky , které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociálně-zdravotní vzdělání, či absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
Na jednu pečující osobu připadá v průměru 4-8, což zaručí maximálně individuální přístup.
Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. Každá provozovna má vlastní zahradu, či prostornou terasu, kde si děti můžou hrát, ale zároveň i poznávat přírodu, nebo si vypěstovat vlastní zdravou zeleninku.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.

Najdete nás v Brně, vždy pohodlně zaparkujete a děti nám bezpečně a v klidu předáte.

Pro své děti chtějte to nejlepší

Kdo je Elánek?

... je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým dobrodružstvím.
... je moderní koncept vedení soukromých školek a jeslí, které vychovávají zdravé, schopné, kreativní a sebevědomé děti.
... děti naučí vše, co potřebují vědět. Každodenní angličtina může být doplněna o další cizí jazyk (fr, sp, ne), děti se učí hrát na hudební nástroje, výtvarně se rozvíjí a zdokonalují ve sportu.
... má skvělý tým lidí, kterému můžete bez starosti svěřit své děti a spolehnout se, že o ně bude výborně postaráno.

Elánek v číslech

Kolik máme poboček Elánku?
0
Kolik máme zaměstnanců?
0
Kolik dětí aktuálně navštěvuje Elánka?
0
Kolik lidí nás sleduje na facebooku?

O Vaše děti se starají

V předškolních zařízeních dáváme důraz na individualitu, zdravý rozvoj a bezpečí, tedy všechny „holky z naší školky“ i „kluci z naší školky,“ pečující o Vaše děti, jsou chůvy a profesionálové v oblasti zdravotnictví, pedagogie a sociologie.

Všechny pečující osoby najdete v domečkách jednotlivých školek, přesně podle rozdělení, kde se s nimi můžete setkat

Kancelář

Eliška Krejčí Reková
Ředitelka Elánku
eliska@elanek.eu
Jiří Krejčí
Finanční ředitel
jiri@elanek.eu
Radka Konečná Zábršová
Provozní manažerka
Na mateřské dovolené
Sylva Pavelová
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Lenka Josífková
HR specialista
prace@elanek.eu
Lucie Korečková
Účetní
ucetni@elanek.eu
Sabina Korfová
Office manager
info@elanek.eu
Ing. Eliška Krejčí Reková
Ing. Eliška Krejčí Reková
Eliška je spoluzakladatelkou a ředitelkou školek a jeslí Elánek, tedy konceptu soukromých školek a jeslí v Brně. Má mnohaletou zkušenost v oblasti hlídání dětí v ČR i zahraničí, se specializací na děti od 3-6 let. Na základě získaných poznatků je přesvědčená, že zdravé, schopné a kreativní děti je vhodné vzdělávat již od útlého věku a do výchovně-vzdělávacího plánu zahrnuje nejen pohybový rozvoj, hudební vzdělání a výtvarné činnosti, ale také výuku cizích jazyků. Eliška studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a projektu poskytuje veškerou manažerskou, administrativní a ekonomickou podporu. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti osobního rozvoje, publikuje odborné články a je garantem předmětů se sociální tematikou. Působí 12 let jako fitness instruktorka a mimo jiné nabízí i cvičení pro těhotné nebo dětskou yogu. Mluví francouzsky a anglicky, hraje na kytaru a Vašim dětem se zavazuje předat jen to nejlepší.
Ing. Jiří Krejčí
Ing. Jiří Krejčí
Jirka je spoluzakladatel a velmi důležitý člen týmu Elánek. Má na starosti finance, ale také provozní a technickou oblast projektu. Rozhoduje i o personálním zastoupení a zajišťuje marketingovou podporu. Jirka je absolvent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a působí již 12 let v oblasti financí. Hraje na klavír a kytaru, je fotbalistou tělem i duší, mluví anglicky i německy a pro děti představuje mužský element, který vhodně doplňuje celý koncept všestranného předškolního vzdělávání.
Radka Konečná Zábršová
Radka Konečná - Zábršová
Radka v současnosti plní své mateřské povinnosti. Před odchodem na mateřskou dovolenou však byla srdcem Elánku a působila na pozici provozní manažerky. Jejím úkolem byl dohled a zabezpečení plynulého chodu všech svěřených provozů, veškerá komunikace s rodiči a administrativní podpora společnosti. Externě nyní zajišťuje plánování eventů nejrůznějšího druhu, správu webových stránek nebo podklady pro mzdovou agendu. Při čtyřletém studiu Pedagogického lycea získala odborné znalosti a zkušenosti týkající se předškolní i mimoškolní pedagogiky a vývojové psychologie. Praxi získala v institucích státních, soukromých, ale také církevních, a to s jednotlivci nebo skupinkami dětí žijících v příznivém sociálním prostředí nebo sociálně znevýhodněnými. Její vědomosti v oblasti výchovy dětí byly dále prohloubeny díky trenérské činnosti, která jí byla na základě předchozích sportovních úspěchů nabídnuta. Další tři roky věnovala studiu podnikání na Mendelově univerzitě v Brně, jehož programem byla příprava právě na výkon manažerských funkcí. Absolvovala rekvalifikační kurz Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Je přesvědčená o tom, že práce s dětmi není pouze povolání, ale především poslání.
Ing. Sylva Pavelová
Sylva se od 1.5.2019 stala novým členem Elánku a působí na pozici provozní manažerky (jako zástup za Radku, která nyní plní svoje mateřské povinnosti). Jejím úkolem je dohled a zabezpečení plynulého chodu všech provozů, veškerá komunikace s rodiči, správa docházkového systému a podpora vedení společnosti v personálních i provozních procesech firmy. V řízení firmy má bohaté zkušenosti jak teoretické, získané studiem na Ekonomické fakultě MZLU v Brně, ale také praktické, a to již dlouholetým působením na různých manažerských pozicích v menších i velkých mezinárodních firmách. Její manažerské interpersonální dovednosti (soft skills) byly rozšířeny také o oblast výchovy dětí, a to absolvováním rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dětem se však věnuje již od dob svých studií, kdy pracovala jako vedoucí na dětských táborech. Věří, že kdo dělá svoji práci srdcem, přináší radost, spokojenost a úsměv na tváři nejen sobě, ale hlavně všem ostatním kolem sebe.
Bc. Lenka Josífková
Lenka má na starosti HR, tedy péči o naše zaměstance, jejich nábor a vzdělávání. Po maturitě na gymnáziu odcestovala do Belgie, kde začínala jako au-pair. Díky jejím organizačním, komunikačním schopnostem a vášní pracovat s lidmi začala svou profesní dráhu v belgické obchodní společnosti v HR oddělení. V ročním kurzu „Techniky a praktiky komunikace“ si tyto znalosti prohloubila a pokračovala na své cestě v institucích EU. Jelikož vidí obrovský smysl ve vzdělávání, od dětí až po dospělé, při svém posledním zaměstnání v Evropské administrativní škole, kde působila jako manažerka školení pro zaměstnance institucí EU, úspěšně dokončila bakalářské studium v oboru Vzdělávání dospělých v Praze. Mluví plynně francouzsky, anglicky a má základy holandštiny. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala rekvalifikační kurz Chůvy pro děti. Ve svém volném čase se věnuje především rodině, mindfulness, compassion, cestování, fotografii a soukromě učí francouzštinu. Telefonní číslo na HR je +420 602 802 400, email: prace@elanek.eu
Bc. Sabina Korfová
Sabina v Elánku působí od 1.9.2019 jako Office managerka a má na starosti komunikaci s rodiči, provozní agendu a administrativní podporu vedení společnosti. Své pracovní zkušenosti nasbírala působením na administrativních i manažerských pozicích ve společnostech z různých oborů činností v ČR a na Slovensku. Vystudovala Univerzitu Jana Ámose Komenského, kde získala mimo jiné vědomosti v oblasti pedagogiky a psychologie, v rámci dalšího vzdělávání absolvovala rekvalifikační kurz Chůvy pro děti, díky kterému může vypomáhat i jako "teta" ve všech našich brněnských pobočkách. Dále se vzdělává v oboru logopedie a péče o děti předškolního věku, vede kroužek Šikulové v naší pobočce na Sadové. V dětství vystupovala v lidovém souboru a několik let zpívala v Kühnově dětském sboru. Nyní se ve volném čase věnuje především rodině a mezi její záliby patří cestování, fitness, jízda na koni, četba, hra na hudební nástroje a ruční práce.
Martin Žák
Martin se od začátku roku 2020 stal novým členem Elánku a působí na pozici manažera pro firemní komunikaci. Jeho úkolem je B2B komunikace především s dodavateli a partnery. Zároveň se stará o promo Elánku a o technické záležitosti školek. Martinovi práce s dětmi není cizí z dob, kdy vedl ve skautu svoji družinu a trávil volný čas hraním a soupeřením v přírodě. Poté se vydal na sportovní dráhu, kde dosahoval zajímavých výsledků ve sportovním lezení. Po mnoha zraněních v době, kdy byl reprezentantem ČR musel sportovní kariéru ukončit a začal se soustředit ruku v ruce se studiem vysoké školy na seberozvoj a pracovní kariéru. Nyní Martin studuje dálkově na VUT a svůj zápal do komunikace s lidmi uplatňuje v Elánku. Ve volném čase se věnuje různým sportům na rekreační úrovni (fitness, plavání, běh, yoga, atd.), cestování a svému Eshopu walltrix.eu. A proč zrovna Elánek? Na to má Martin odpověď jasnou: „Hledal jsem něco s přidanou hodnotou. Co může být větší přidaná hodnota než rozvoj dětí, které budou v budoucnu zlepšovat náš svět.