Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

21. 1. - 25. 1. 2019

Hrajeme si (na) divadlo

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je seznámení dětí s dramatickou výchovou. Pomocí her jsou děti seznámeny se způsoby, jak mohou vyjádřit to, co cítí, co se jím líbí. Učí se také pochopit pomocí gestiky, mimiky, haptiky pochopit cítění druhých, co prožívají. Jsou vedeny k tomu, aby se naučily pozorovat své okolí bedlivěji, uměly se ztišit během divadelního představení a užily si prožitek, jsou vedeny k prvním povinnostem z oblasti etikety (návštěva divadla).

Očekávané výstupy

Děti jsou pomocí tohoto týdenního plánu seznámeny s tím, co divadlo lidem přináší - zábavu i prostor k tomu, abychom vyjádřili, co pociťujeme. Děti si zkoušejí různé způsoby, pomocí nichž umíme vyjádřit emoce (zpět, tanec, změna výrazů v obličeji). Soustředí se na divadelní představení podle svých možností, podle svých schopností se zapojují do nových her, díky nimž se seznamují s divadlem a herectvím.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – Jak divadlo vypadá, kdo pomáhá u divadla, jak se chovat v divadle a jak se tam obléknout (didaktická hra s oblékáním medvídka), proč se hraje divadlo
poslech klasické hudby, práce s videem (ukázky různých divadelních představení), práce s fotografiemi
Aj - a cinema - divadlo, an actor - herec,  a play - hra, poslech anglických písní
Vv – maňásek z papírového pytlíku,
Tv – říkadla a písně s pohybem (Brambora, První vločka, Jedna koule)
Hv – opakovaní písní s hud. nástroji, poslech klasické hudby (skladby z divadelních představení)
Dv – Hra O koblížku - nácvik představení
Pobyt venku – pozorování změn v přírodě
Společné hry – pantomima, loutkové a maňáskové divadlo, udělej jako já, 
Rv – přiřazení stínů
Návštěva divadelního představení
 

Pracovní pomůcky

papírové pytlíky

Jiné požadavky

 

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.