Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

 

19. 11. - 23. 11. 2018

Tanec a sv. Kateřina 

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdne je seznámení dětí s opomíjeným svátkem Kateřiny a tradicemi, které k tomu období patřily. S dětmi si budeme povídat o tanci, vyzkoušíme si různé tance na různé hudební doprovody. Cílem je, aby se děti odvážily zapojit do tanců jako jednotlivci, i do skupinového tance, aby se nebály vyjádřit své emoce pohybem. Pomocí tohoto týdenního plánu se zaměříme na vnímání hudby  a jeho projevu pomocí tance. Také se děti dozvídají o tom, že dříve lidé po kateřinské zábavě se pomalu začali chystat na příchod Ježíška, tedy na advent. 

Očekávané výstupy

Dětem je během týdne nabízená různorodá hudba, na níž si mohou tančit samy i s kamarády, jsou jim ukázany různé choreografie, pomocí níž si protahují tělo, cvičí pružnost, vnímání hudby, jejího rytmu, dynamiky. Také opakujeme tance, které již děti umí, abychom posilnily jejich sebedůvěru. Děti se zapoojují do společných chvilek, dávají prostor i ostatním dětem a soustředí se během společných chvil na program, který zrovna prožívají. Zapojují se do společných hudebních chvilek. 

Konkrétní činnosti

VV- tanečnice - loutka,
TV- cviky k protažení těla vlastní váhou, tanečky,
Hv a řečová výchova- píseň - Típ, típ, típ, opakování dalších písní dříve naučených, 
pohybová aktivita venku- pozorování přírody, krmení ptáků, 
ranní kroužek- povídání o tanci - kdo je tanečník, tanečnice, 
smyslové hry- poslech různých druhů písní, říci, která se líbí, která méně
AJ- poslech anglických písní, primární seznámení se slovíčky k tématu - to dance, a dancer, a music
společné hry- pokus s tančící rýží, videa s různými druhy tanců
četba- W. Disney - Popelka

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

 

 

O Vaše děti se starají

Veronika Žampachová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední zdravotnické školy. Již během studií jsem se setkala s prací s dětmi a rozhodla jsem se u ní zůstat. Byla jsem vedoucí na dětských táborech a vychovatelka v domácnostech. Díky těmto činnostem mám praxi ve větším i menším kolektivu. Tyto své zkušenosti jsem chtěla ještě více prohloubit, proto jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mezi mé záliby patří sport, hudba, tanec a četba. Jsem velice ráda, že je mohu využít i při práci s dětmi. Ke každému dítěti se snažím přistupovat individuálně, rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a vést ho k samostatnosti.
Tereza Menšíková
Mé jméno je Tereza a jsem absolventkou pedagogického lycea. Již během středoškolských studií jsem se účastnila dobrovolných aktivit pro předškolní děti, a to jak ve školkách, tak při vedení kroužku pro děti předškolního věku. Své zkušenosti jsem také prohloubila během mezigeneračních táborů pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich rodiče a prarodiče a během svých praxí, kde jsem se setkala i s dětmi různých specifických potřeb, jako třeba děti s ADHD. Praxi jsem získala v zařízeních státních i soukromých, a to jak zde v České republice, tak i v Německu. Tyto zkušenosti společně s maturitou z výtvarné výchovy mě silně ovlivnily, a tak jsem i během dalších studií na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně vedla kroužky pro děti od dvou let, kde jsem uplatňovala své výtvarné a hudební znalosti. Při práci s dětmi se zaměřuji především na rozvoj samostatnosti a rozvoj řečových dovedností a estetického cítění. Domnívám se, že každý den by měl být pro děti v předškolním zařízení něčím neopakovatelným, místem pro seberozvoj a prostorem k radosti ze všeho, z čeho se jen dá radovat.