Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16.3.2020 - 20.3.2020

Ať mám zdravé ruce, cvičím je i při výtvarce. 

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je  vést děti k zájmu o nové cviky k protažení svalů na rukou, procvičení rukou, zápěstí  a  tréninku koordinace pohybu ruka a oko pomocí her s vodou a říkánek, trénink správného úchopu psací potřeby, trénink spolupráce rukou (předávání míčku, hod, chycení). Děti zkouší poznávat pomocí hmatu věci, které známe ve školce (hračky), učí se pojmenovat své prsty (starší děti).

Očekávané výstupy

Tento týden děti zkouší nové cviky k protažení rukou a uvolnění zápěstí.
Vzájemně se podporují při společ. aktivitách, zkoušejí nové hry k protažení svalů na rukou, pozorují svou výtvarnou tvorbu (zanechávání barevné stopy, jak je silná, jakou má barvu). Pomocí říkánek trénují různé druhy úchopu, procvičují zejména ten, který je typický pro jejich vývoj. období. 

Konkrétní činnosti

ranní kruh - opakování částí těla, diskuse na téma sport, co dokážu, práce s obrázky, videem
spol. hry - 
rozeznání hmatem různých tvarů (pro starší děti) a hraček (pro mladší děti) 
uvolňovací cviky na velkém formátu (kresba voskovkou, malba štětcem)
děti zkouší nalakovat nehty tetám 
chytání rybek 
nabírání vody do kelímku, přelití vody, kapání kapátkem
básně s předváděním dlaňového, hrstičkového a špetkového úchopu
Vv- spol. abstsraktní kresba a malba na velký formát, grafomotor. cviky
Aj - fingers, hand, baby, píseň Baby finger
Hv - opak. písní, hra s nástroji, hra na klavírek (ťukání prsty o podložku)
Řv- Vařila myšička, Povídal vrabeček
Tv - opičí dráha, cviky s příběhem, tanečky
četba 

Pracovní pomůcky

 -

Jiné požadavky