Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.5.2022 - 3.6.2022

Dovádíme jako děti

Stanovené cíle

S pomocí tohoto týdenního plánu si děti utvrzují svůj vztah ve školce, mezi kamarády. Pomocí společných her zkoumají, co se líbí jim a kamarádům. Zkoušejí vymýšlet společné hry, vnímají potřeby ostatních, respektují rozhodnutí druhých. Pomocí společných her se také seznamují s odlišnostmi lidí a poznávají hry, které mohli hrát jejich rodiče a prarodiče.

 

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu si děti potvrzují své místo ve skupině. Uvědomují si, kdo je jejich kamarád, s čím si mohou hrát. Rozvíjejí si navzájem hru, pomocí hry trénují sociální a prosociální dovednosti. Poznávají nové hry, zkoušejí hry hrát podle smluvených pravidel.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh

 • Dýchací soustava – poznáváme s dechovou pomůckou fungování plic
 • Trávící soustava – s interaktivní pomůckou procházíme zredukovanou (na hlavní orgány) trávící soustavu.
 • Poznáváme nervovou soustavu, především pak mozek. Ukazujeme si pohyblivou ruku.
 • S pumpičkou poznáváme činnost srdce a oběhovou soustavu
 • Pokus s tvořením srdce z brček, balónku, sklenice a červené šťávy/vody
 • hygiena a sebeobsluha – učíme se utírat zadeček (přiměřeně k věku) na židličce máme umístěny balónky a s nimi to prakticky zkoušíme
 • jak se oblékáme vzhledem k počasí? – oblékání panenky

TV

 • Viz AJ
 • Hra Mozek řekl (alternativa pro hru Honza řekl…) spojujeme pohyb s informací, že veškeré povely a informace sídlí v mozku z něj také vychází.
 • Cvičení s jógovou kostkou

VV

 • Malujeme obličej přes fólii
 • Malba na potravinářskou fólii
 • Malba obličeje s akvarelovými vlasy, které budeme foukat

HV

 • Opakujeme písničky z předchozích týdnů
 • Rytmická cvičení, melodická cvičení na podporu hudebního sluchu a rytmu
 • Tančíme s anglickými písničkami

ŘV

 • Básnička Bublina
 • Básnička Moje tělo – cvičíme básničku s pohybem

AJ

 • Slovíčka: Head, eyes, mounth, nose, ears,
 • tanec a zpěv s písní Body Bop Bop Dance
 • Tanec s písní Head shoulders, knees and toes
 • Rozcvička se slovíčky: stand up, sit down, breathe, run, jump

Pracovní list

 • Skládání panáčkaz dřívek podle předlohy
 • Přiřazování tvarů s orgány na lidské tělo

Pobyt venku

 • Obkreslujeme se v různých pozicích – dokreslujeme oblečení a obličej
 • Podlézání a skok se švihadlem

Čteme

 • Karel Sládek: Byl jednou jeden úl

  Ranní kruh (diskuse, společná hra, práce ve skupině)

  Jak si hrají děti po celém světě? Jak si mohly hrát naše maminky? A co by bavilo dědečky?

  společné hry

 • Kloboučku, tancuj – sedíme v kroužku a zpíváme píseň, pokud skončí u někoho smluvený klobouk, dostane úkol
 • Závody aut – dvě děti spolu zkoušejí dojet k cíli po vyznačené dráze
 • Šašek – děti stojí v kruhu, na pokyn chytnou loutku šaška, pokud ji nechytí, musí udělat nějaký cvik
 • Opakujeme dětské hry – Zlatá brána, Zajíček v jamce, Kolo mlýnský, Pešek, V komoře je myš, Cukr, káva, limonáda, Rybičky, Židličkový tanec, Na kapky (Molekuly)
 • Vv a Pč

 • Sádrová zvířata – malba na sádrové odlitky pomocí temperových barev
 • Šašek – společný výrobek – vybarvujeme šaška, k němuž přidáváme vystřižené balonky s obrázky věcí, co mají děti rády
 • Aj

 • Timmy – Let’s make a den – práce s videem, příběh o zvířatech
 • opakujeme písně a tanečky z předchozích týdnů
 • Tv

 • opičí dráha a cviky s vlastní váhou motivované příběhem z různých koutů světa
 • opakování tanečků a básní s pohybem
 • Hv

 • opakujeme písně a básně z předchozích týdnů za doprovodu hud. nástrojů
 • Běží liška k Táboru a Když jsem husy pásala – vnímáme shodnost melodie, vtip
 • Pobyt venku

 • V případě vhodného počasí pobyt na zahradě, dětském hřišti, procházky po okolí.
 • Četba: W.Disney – Bambi

  1.6. si s dětmi uděláme piknik, pokrývku hlavy s sebou. Děkujeme. Odpoledne jste srdečně zváni na Den dětí v Bystrci.

 

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky