Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.10.2022 - 7.10.2022

Seznamujeme se s podzimem

Stanovené cíle

S pomocí tohoto týdenního plánu jsou děti seznamovány hravou formou s podzimem. Pomocí her děti poznávají znaky typické pro podzim (fouká vítr, je větší zima, prší, padá listí, lidé sbírají plodiny, zazimují zahradu, někteří ptáci migrují do jiných krajin). Děti především pomocí hudební a pohybové výchovy poznávají, co lidé a zvířata na podzim dělají. Na základě svých poznatků volí vhodné oblečení, hledají prostor k bezpečné hře venku, aktivně se zapojují do společných chvilek

Očekávané výstupy

Na základě totohoto týdenního plánu jsou děti seznámeny s podzimem a jeho typickými znaky. Děti v rámci hry i při chystání na pobyt venku volí vhodné oblečení vzhledem k počasí. Aktivně se zajímají, co se ve školce děje, pozorují změny v přírodě, zapojují se do společných aktivit, podle svých možností se těchto aktivit účastní.

Konkrétní činnosti

 

Ranní kruh – diskuse, práce ve skupině, relaxační cvičení, práce s knihou, předměty a demonstračními kartami

 • Co sbíráme na zahradě a v lese, když je podzim?
 • Volíme vhodné oblečení pro podzimní počasí.
 • Hrajeme si na ptáky, kteří odlétají do teplých krajin (relaxační cvičení s hudbou)
 • Práce s pohádkou O papírovém draku, hledáme poučení z příběhu.

Vv a Pč

 • Muchomůrky – lepení popcornu na červený podklad, dolepení špachlte (trénink špetkového a hrstičkového úchopu)
 • Ježek – modelování z plastelíny, zapichování špaget místo bodlin (trénink lámání, zapichování)

Aj

 • house, tree, mushroom – reagovat rychle vhodným pohybem

Tv

 • Leze ježek – reakce na slova vhodným pohybem (lezení po čtyřech, běh, klek sedmo)
 • Ježečkovy cviky – cviky na prevenci ploché nohy
 • Spadla hruška zelená – tanec s choreografií

Hv

 • Hádaly se houby – seznámení s písní
 • Leze ježek – zpěv písně a reakce na slova vhodným pohybem
 • opakování starších písní a básní

Pobyt venku

 • pozorujeme, co roste na zahrádkách
 • sběr podzimních plodů (kaštany, šípky, oříšky…)

Četba: Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce

Jiné požadavky