Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

20.1.2020 - 24.1.2020

A proč se mám mýt?

Stanovené cíle

Cílem týdenního plánu je seznámit děti s hygienickými pravidly. Dětem je pomocí her ukázán postup techniky mytí rukou podle doporučované normy hygieny. Je jim předvedeno, proč je potřeba dodržovat hygienická pravidla, jakým způsobem se mají ruce mýt a jakou techniku je dobré používat při čištění zubů (stírání, kroužení). Uvědomují si, že je potřeba pečovat o celé tělo, vědí, kdy dodržují hygienu (pravidelné mytí těla).

Očekávané výstupy

 Snaží si osvojit základní hygienické návyky, jako je mytí rukou, čištní zubů, použití toalety, česání. Podle svých schopností dodržují zákl. hygienická pravidla, snaží se pečlivěji dodržovat péči o své tělo. Jsou seznámeny s doporučenou technikou mytí rukou, osvojují si pohyby typické pro čištění zubů a při mytí rukou. Rozumí, z jakých důvodů je potřeba dodržovat hygienu.

Konkrétní činnosti

ranní kruh- diskuse, práce ve dvojici, v skupině, práce s obrázky, předměty a videem
na téma hygiena, dodržování hyg. pravidel, Kdy  si myjeme ruce? Proč si češeme vlasy?
společné hry
Jak si mýt ruce? Ukázka a nácvik mytí rukou, technika mytí rukou, použití třpytek jako symbol "bacilů"
Kdy si umýt ruce? Práce s obrázky, zautomatizování mytí rukou před vybranými činnostmi a po činnostech (před jídlem, po procházce, použití toalety, ...)
Ještě vyčistit zuby? Děti pomocí zbarvovacích tablet zjišťují, zda odstranily plak na zubech
K čemu to je? Ukazujeme si předměty, které používáme během hygieny (ručník, nůžtíčky, hřeben, ...) a k čemu slouží.
Aj- porozumění pokynům Wash your hands! wash- mýt, your- své, hands- ruce
Hv a Řv-opakování st. písní, procvičování básně Sněhulák, seznámení s básní Mytí rukou
Tv - cviky k protažení celého těla, tanečky, nácvik a procvičování pohybových říkanek Vojáci, Veverka
Vv- vana - lepení alobalu, vytvoření bublin
pobyt venku- procházka k prodejně textilu a obuvi, hry v parku
četba- M. Kynčl - O hejkadlu Vozobule

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky