Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 3. - 29. 3. 2019

Jaro přichází

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je poznávat jaro jako roční období a jeho typické znaky. Na základě práce s obrázky, předměty děti umí rozeznat, co je pro jaro typické, učí se rozeznat, jaké bývá počasí na jaře a pojmenovat jej. Jsou seznamovány se změnami v přírodě, které se dějí na jaře - taje led, půda se probouzí, zvířata se budí ze zimního spánku, začínají růst rostliny.  Děti se seznamují také s životním cyklem- zrod, vývoj, zánik. 

Očekávané výstupy

Pomocí tohoto týdenního plánu jsou děti seznámeny s ročním obdobím jarem a znaky typickými pro ně. Děti poznávají, jak se příroda mění po zimě, tají ledy, je více bláta, svítí slunce, probouzejí se živočichové, začínají růst rostliny. Vědí, jaké počasí je pro toto období typické, vědí, jak se mají v tomto období obléci. Chápou, že příroda se začíná probouzet, je více světla, rostliny začínají růst a zvířata se probouzejí ze zimního spánku. Uvědomují si, že jsou součástí přírody a nemají jí ubližovat.

Konkrétní činnosti

ranní kruh - Jaké je dnes počasí? Je venku sníh? Viděly jste venku kytičky? Už létají brouci? 
společné hry - ukazujeme si počasí na papírovém teploměru - děti směřují ručičku na odpovídající počasí
najdi ztracené včelky - děti hledají papírové včely po herně
staráme se o kytičku - děti zalévají společnou jarní květinu v květináči
symboly jara - děti posbírají kartičky a povíme si k nim, proč jsou dané věci typické pro jaro
Aj - a spring, a flower, a bee
Vv- sněženka - malba 
Hv a řečová výchova- opakování písní, básnička o mamince a kytičce
Tv- základy jógy a gymnastiky pro děti, říkadla a písně s pohybem
pobyt venku - zkoumání změn v přírodě, návštěva květinářství, bezpečné přecházení, správné držení těla
četba

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky