Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

15. 7. - 19. 7. 2019

Chaloupka u lesa

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je zajistit každému dítěti prostor, aby se mohlo vyjádřit k tématu dovolená, co již zažily, zajistit tak prostor pro jejich příběhy, další děti se učí naslouchat druhým, neskákat do řeči. Také si s dětmi vysvětlíme, co mohou lidé na dovolených mít za zážitky (plavat, chodit houbařit, poznávat hory, hrady,...) a seznámíme se s tím, co je vhodné si s sebou zabalit a jak se máme na cestách chovat.

Očekávané výstupy

Na základě tohoto týdenního plánu jsou děti schopné podle svých schopností sdělit, zda už byly na dovolené, kam jely a zda se měly dobře. Umí zaujmout své kamarády, vědí, že každý z nich má prostor ke konverzaci. Umí také pantomimicky znázornit, co na dovolené lidé dělají, chápou, že cestování pro ně může znamenat zábavu, ale musí dávat pozor na neznámé prostředí (držíme se rodičů, v lese nechodíme tam, kde to neznáme...), to umí vyhodnotit na základě jednoduchých pohádkových příběhů.

Konkrétní činnosti

ranní kruh- diskuse na téma chata, prázdniny, dovolená
společné hry - sbíráme jedlé a nejedlé houby,
co roste na stromě a co na trávě- dřep nebo natažení rukou podle plodu (hřib, meruňky,...)
balíme se na cestu- děti do batohu vybírají takové věci, které by mohly využít na výletě
hrajeme si na stanování - vytvoření stanu v herně
Tv - cviky s příběhem, písně a říkadla s pohybem, opičí dráha
Hv a řečová výchova - píseň Hřib, poslouchání relax. hudby z lesa
Vv- obrázek hřibu - lepení luštěnin
Aj - cottage, lake, mushroom
pobyt venku - procházka po okolí školky, pozorování ovoce a zeleniny v zahradách, hry na dětském hřišti
četba                                                                                                                                                                                                                                     

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky