Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

27. 5. - 31. 5. 2019

Děti na celém světě

Stanovené cíle

Cílem následujícího týdenního plánu je seznámit děti s různými kulturami a životem děti v nich. Seznamují se tak s krajinami, kde je celý rok chladno nebo naopak teplo a kde děti vyrůstají. Pomocí společných her poznávají jejich kulturu, oblíbené hry a uvědomují si, že všude po světě mají děti něco společné - rodí se jako miminka, učí se ve školce poznávat okolí a ve škole se naučí číst a psát. 

Očekávané výstupy

Díky tomuto týdennímu plánu jsou děti schopné vnímat to,že i přes různé zvyky,mají lidé některé věci společné. Chápou, že různě po světě mohou mít děti různé hry, které mohou vyzkoušet a naučit se jim spolu s kamarády.  Učí se chápat, že rozdíly mezi lidmi jsou potřebné, pomáhají nám poznávat nové věci. 

Konkrétní činnosti

Ranní kruh - Víte, jak si děti hrají? Jaká je vaše nejoblíbenější hra?
VV a PČ:  had z chlupatého drátku a korálků
Aj - kids, to play, ball
TV: základy jógy pro děti, nápodoba chůze zvířat, překážková dráha, písně a říkadla s pohybem, hry s pravidly (Rybičky), cviky s doprovodem hudby, cviky za doprovodu příběhu (Procházka zahrádkou)
Hv a řečová výchova: píseň Svátek dětí
Ranní kruh: Práce s demonstračními kartami, dětskými encyklopediemi, fotografiemi, prezentací, povídání - 1 . den Eskymáků, 2. den hry s čínským drakem, 3. den africké hry, 4. den indiánské hry, 5. den hry u nás. Rozdíly mezi jednotlivými dny, kde děti žijí, s čím si hrají, co je baví, jaká u nich žijí zvířata. Práce s atlasem a prezentacemi.
Pobyt venku: Na procházce si všímáme změn v přírodě, zvířat a rostlin, dětské hry, hry na hřišti a v parku za pěkného počasí, trénink bezpečného pohybu ve dvojicích,  správné přecházení.

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky