Angličtina s pohybem | Elánek - Školky a jesle v Brně

Angličtina s pohybem

Lektor – Kristina Borúfková

Pocházím z Hodonína, je mi 22 let a práce s dětmi je mi velmi blízká. Z toho důvodu momentálně studuji Pedagogickou fakultu v Brně, konkrétně obor anglický jazyk a přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě. V budoucnu bych ráda učila na základní škole anglický jazyk a tělesnou výchovu, tudíž kroužek pro mne bude velmi přínosný k nasbírání zkušeností. Co se týče mých předchozích zkušeností, mám za sebou několik doučování školáků v rámci praxe na vysoké škole, hlídala jsem děti medikům v době pandemie, trénovala jsem aerobik, jezdím pravidelně na letní tábory a vlastním certifikát FCE. V kroužku se chci zaměřit zejména na výuku angličtiny hrou, v minulosti jsem navštěvovala kroužek výtvarné výchovy a klavíru, tudíž bych také ráda zakomponovala hudbu, obrázky a jiné prostředky výuky.

Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu dětí formou zábavných cvičení, her a výzev s doplněním anglických slovíček, básniček a pohybových písniček

Permanentka pololetí: 1560 Kč/ dítě

II. pololetí: 14.3.2022 – 10.6.2022, každé úterý od 17 hod

Adresa: Gustava Broma 35, Brno, Sadová- Královo Pole

Lekce: 45min

Věková skupina: děti od 2,5 - 6 let, pro děti z Elánku i širokou veřejnost

Protože nás čas tlačí a nemůžeme se dočkat zahájení aktivit, poprosíme Vás o vyplnění přihlášky v termínu 7.3.2022 - 10.3.2022 pomocí tohoto odkazu: Přihláška do kroužků
​počet míst omezen

Termín: 
SADOVÁ - ÚTERÝ OD 17:00 HOD