Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.10.2022 - 14.10.2022

Podzimní příroda

Stanovené cíle

• Popovídáme si o ročních obdobích, ale zaměříme se na podzim.
• Budeme sledovat rozmanitosti a změny v přírodě.
• Společně vytvoříme létajícího draka.
• Budeme podporovat spolupráci s ostatními dětmi, dětskou fantazii a tvořivost.
• Budeme rozvíjet jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky a hmatové vnímání při předělávání a skládání podzimních plodů.
• Ukážeme dětem plody podzimu – kaštany, šípek, ořechy, jeřabiny...

Očekávané výstupy

• Děti budou vědět, že nastalo další roční období - a to podzim.
• Děti si vyrobí papírového létajícího draka a budou pracovat s přírodninami.
• Děti se naučí nové básničky.
• Rozvoj motorických dovedností a koordinace.

Konkrétní činnosti 

     • V ranním kruhu si budeme povídat na téma: podzim, padající listí, začíná se ochlazovat, proměna přírody, česání ovoce. Básničky: foukej, foukej větříčku; kutálí se brambora; každé ráno na kopeček, běží malý mraveneček…
• Vyrobíme ježka, obrázky z kaštanů, budeme malovat vodovkami a společnými silami vytvoříme létajícího draka.
• V hudební výchově budeme hrát na Orffovy hudební nástroje a budeme zpívat písničky: Vyletěl si pyšný drak; prší, prší; zajíček v své jamce sedí sám a uděláme hoky koky rotaci. Zpěv budeme doprovázet pohybem.
• Pohybová hra na sochy a na ježka.
• Na procházkách budeme s dětmi sbírat a ukazovat si přírodniny, trénovat slalom, malovat podzimní obrázky křídami a říkat barvu listů.
• Anglická slovíčka: red, green, yellow, brown.        

Pracovní pomůcky

• Barevný papír, krepový papír, lepidlo, vodovky, štětce, tempery, houbičky, pastelky, tvrdý papír, omalovánky, kaštany.