Podpora zdraví dětí | Elánek - Školky a jesle v Brně

Podpora zdraví dětí

Projekt: PODPORA ZDRAVÍ DĚTÍ

Realizujeme projekt na „Podporu zdraví dětí“, který zahrnuje vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a vzdělání. A to konkrétně:

 

POHYB

Rozcvička – V rámci ranního kruhu (90 min) děti každé ráno protahují a rozcvičují partie celého těla tak, aby byly připraveny na všechny pohybové aktivity, které je ve školce v průběhu dne čekají.

Procházky – Každý den tráví děti dobu od 10-11:30 hod na čerstvém vzduchu na procházkách buď v okolí naší školky, na zahradách, hřištích, v přírodě nebo na předem plánovaných výletech.

Projekt – Elánek je zapojen do pohybového projektu ,,Svět nekončí za vrátky - Cvičíme se zvířátky”, jehož záměrem je pohyb jako každodenní potřeba dětí a prevence dětské obezity. Děti provádí cviky každý den podle Manuálu se zvířátky, která je motivují.

Akce – Každý měsíc je pro děti zajištěna zážitková akce většího charakteru jakou je např. návštěva lanového centra ,,Lanáček”, kde děti zábavnou formou rozvíjejí své pohybové a motorické schopnosti. A jednou ročně také celodenní výlet s přespáním ,,24 hod s Elánkem”, kdy děti putují přírodou (lesy, louky, pole) po předem přichystané stezce a odpočívají v hájence na čerstvém vzduchu pod širým nebem.

Zájmové kroužky – V intervalu 1x týdně nabízí dětem Elánek možnost účasti v odpoledních zájmových kroužcích, kterými jsou třeba Jóga pro nejmenší nebo Lidové a scénické tanečky.

 

STRAVA

Stravování – Každý den je dětem dovážena čerstvá strava (bez konzervantů, barviv a nezdravých dochucovadel), u které je dbáno na pestrost a výživové hodnoty. Jídelníček speciálně pro děti předškolního věku byl sestavován a průběžně konzultován výživovým specialistou. S ohledem na dietetické nároky všech dětí je strava poskytována také v upravených verzích – bez laktózy či lepku. Seznam alergenů je samozřejmou součástí.

Vitamíny – Ke každému pokrmu (přesnídávce, obědu a odpolední svačině) je podáváno ovoce nebo zelenina bohatá na vitamíny a vlákninu.

Pitný režim – Dětem jsou v průběhu celého dne doplňovány lahvičky na pití a Pečující osoby dbají na dodržování režimu. Nabídka nápojů zahrnuje ovocné džusy, vodu, neslazené čaje a mléčné nápoje plné vápníku a železa.

Oslavy, mimořádné akce – Pro děti jsou ze strany školky zajišťovány narozeninové dorty připravené výhradně ze zdravých a vyvážených potravin. Při dalších akcích (např. Mikuláš) děti dostávají “zdravé” nadílky ve formě cereálních oplatků a ovoce.

 

EDUKACE

Hygienické návyky – Několikrát denně děti provádí základní hygienu (mytí rukou, obličeje, obsluha toalety, čištění zubů, česání vlasů), ke které jsou motivovány zábavnými říkadly.

Dentální prevence – Pravidelně se zúčastňujeme projektu zvaného "Dental Prevention", který si klade za cíl zvýšit vzdělanost dětí v oblasti ústní hygieny. Výukové programy vedou zubní lékařky.

Prevence úrazů – S cílem udržení zdraví souvisí také předcházení nemocem a úrazům. O tom bývají v pravidelnosti min. 1-krát/půlrok poučovány děti zábavnou formou prostřednictvím projektů jako jsou ,,První pomoc není věda” nebo ,,Cestou s vestou”.

 

UTUŽOVÁNÍ ZDRAVÍ, PREVENCE

Solné jeskyně – Vždy na jaře a na podzim děti navštěvují solné jeskyně, kde si hrají v soli s hračkami a při tom inhalují, posilují imunitu nebo dokonce zahání respirační potíže.

Větrání – Dostatek čerstvého vzduchu dostáváme do prostor místností školky pravidelným větráním.

Léčivé aroma – Do školek jsou pravidelně dodávány certifikované aroma látky nejvyšší kvality od společnosti Aromaterapie Karel Hádek posilující imunitu dětí. Směsy éterických olejů bývají kapkami nanášeny na aromatácky a ponechány k postupnému uvolňování.

Dezinfekce hraček – Minimálně 2-krát/rok probíhá ve školkách generální desinfekce všech hraček, didaktických pomůcek a knih tak, aby bylo zabráněno k přenosu všech případných bakterií.

Informace – O nutnosti zvýšené pozornosti u dětí (např. při rozšířených epidemiích) bývají rodiče informováni prostřednictvím informativních vývěsek s cílem všasných odhalení nemocí.

 

KONTROLY

Fyzioterapeut – Školku 1-krát/rok navštěvuje fyzioterapeut, který provádí kontroly správného držení těla a klenby nohou, aby podal návrhy na případné nápravy.

Měření zraku – V rámci projektu "Koukají na nás správně?", který má za cíl odhalit u dětí předškolního věku možné oční vady, podstupují děti 1-krát/rok nebo dle individuální domluvy screeningové vyšetření zraku.