Svět nekončí za vrátky - Cvičíme se zvířátky | Elánek - Školky a jesle v Brně

Svět nekončí za vrátky - Cvičíme se zvířátky

Elánek vstoupil do dalšího projektu zvaného Svět nekončí za vrátky - Cvičíme se zvířátky

Záměrem projektu je "pohyb jako každodenní potřeba dětí" a je složen z několika tematicky zaměřených skupin.

Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jedou do světa, pomocí vláčku otevírají dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a rozumovými činnostmi. Na cestě do světa zvířátka provází sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech (barevně odlišeny), pohybové činnosti reprezentují zvířátka s přiřazeným symbolem.