Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

13.1.2020 - 17.1.2020

MOJE RODINA A DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Stanovené cíle

•Správné pojmenování osob v rodině (jména)
•Pojmenování druhů zvířátek, které můžeme doma chovat
•Rozvoj paměti (opakování všech básniček, nová básnička Rodina, uvítací básnička,...)
•Rozvoj komunikačních dovedností
•Rozvoj jemné a hrubé motoriky

•Rozvoj pohybových dovedností

•Práce s demonstračními obrázky (popis osob a zvířat)

Očekávané výstupy

Děti se naučí správné pojmenování osob, které s nimi bydlí v domečku nebo bytě. Vysvětlování příbuzenských vztahů (babička, dědeček, maminka, tatínek, teta, strejda, sestra, bratr,…). Popovídáme si o zvířátkách, která s námi mohou bydlet doma. Děti si mohou z domu donést rodinnou fotku nebo fotku domácího mazlíčka.

Konkrétní činnosti

•Ranní kroužek (uvítací básnička, básnička Rodina, demonstrační obrázky)
•Výtvarná činnost: výroba a kresba domečku, výroba pejska a kočičky
•Pohybová hra: hra na zvířátka

•Lepení rodokmenu

•Anglická slovíčka: mom, dad, cat, dog              

Pracovní pomůcky

Fotografie domácích mazlíčků nebo rodiny, lepidlo, barevné papíry, prstové barvy, papírové kapesníky.

Jiné požadavky