Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.8.2020-7.8.2020

Kouzelná slovíčka a pravidla třídy 

Stanovené cíle

Tento týden si zopakujeme kouzelná slovíčka komunikace, ale také si osvěžíme pravidla naší modré třídy. Připomeneme si básničky určené k mytí rukou i k uklízení roztahaných hraček.

Očekávané výstupy

● Děti vědí, jaké činnosti je během dne čekají a jaká pravidla jsou s nimi spojena (př. mytí rukou před jídlem, uklízení hraček před odchodem na procházku…).
● Děti znají kouzelná slovíčka v komunikaci a umějí je aplikovat v praxi.
● Děti vědí, kam patří školkové hračky a umějí je sami na správné místo uložit.

Konkrétní činnosti

● AJ: rule, toy.
● Básnička: opakování již známých (viz dveře v šatně).
● Písnička: "Když jsem husy pásala".
● Ranní kroužek: povídání o tématu a nácvik praktických dovedností (slovíčka - dobrý den, nashledanou, děkuji, prosím... + třídění a úklid hraček dle fotek na poličkách a boxech)
● Tematické omalovánky a grafomotorické listy.
● Výtvarka: srdíčka z krepového papíru, podkovy pro stěstí.

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, krepový papír, lepidlo, nůžky, pastelky, voskovky, prstové barvy a tempery, plastelína, štětce. 

Jiné požadavky