Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.9. - 22.9.2023

Podzim klepe na dveře

Stanovené cíle

V tomto týdnu se rozloučíme s letním ročním obdobím. Zopakujeme si, které další roční období známe, a hlavně se zaměříme na období, které nám už klepe na dveře

 – PODZIM.

Očekávané výstupy

  • Rozvoj paměti – učení nové básničky, anglických slov
  • Rozvoj zrakového vnímání –pozorování změn v přírodě
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech

 

Konkrétní činnosti    

 

  • Ranní kroužek: 
  • - Povídání o podzimu (jaké změny v přírodě můžeme pozorovat, jaké jsou plody podzimu, nebo jaké známe podzimní činnosti)
  • Didaktická činnost – tematické omalovánky, pracovní list- padající listy
  • Výtvarná činnost –  papírový drak
  • AJ – Autumn (fall), apple, kite
  • Básnička –  Drak - Podívejte děti, co na obloze letí. Je to papírový drak, vyletěl až do oblak.Létá si to mezi mraky, zamávejte na něj taky.

 

Pracovní pomůcky

lepidlo, barevný papír, pastelky