Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16.3.2020 - 20.3.2020

TŘÍDÍME ODPAD

Stanovené cíle

Vysvětlení významu recyklace, žlutý kontejner - plast, zelený kontejner - sklo, modrý kontejner - papír, hnědý kontejner - bio odpad. V rámci kruhu roztřídění odpadu podle kartiček. V terénu ukázka kontejnerů na ulici, společně roztřídění odpadu. Opakované využití recyklovaného materiálu v praxi. 

Očekávané výstupy

Představení nové básničky:  Třídíme odpad (I když jsme jen malé děti, umíme už třídit smetí, modržá, žlutá, zelená, víme co to znamená…).
V angličtině nová slovíčka: glass, paper, plastic, recycling, bin.

Konkrétní činnosti

Výtvarná činnost: výroba velkých kontejnerů (tempery, papír), vytvoření odpadové materiálu k recyklaci. Ranní kruh: rozdělení základních kontejnerů podle barvy (žlutá, zelená, modrá).                                                         Didaktika: pracovní list - roztřídění recyklovatelného materiálu, básnička: Třídíme odpad.

Pracovní pomůcky

tvrdý papír, štětec, tempera, nůžky, fixy, voskovky

Jiné požadavky