Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30. 01. – 03. 02. 2023

 Zvířata v zimě

Stanovené cíle

S dětmi si budeme tento týden povídat o zimě a zimním umění. Zopakujeme si, co se děje s vodou, když přijde mráz. Čekají nás pokusy s vodou a ledem, malování na led a land art. Zopakujeme si také, jaké druhy umění známe.

 

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

Konkrétní činnosti 

Diskusní kruh – básnička, písnička, povídání o zimě a o umění

Didaktické činnosti – pracovní listy, logické úkoly, časové představy, apod.

Výtvarné činnosti – zamrzlé okno, malování ledem a na led

Hudební činnosti – Sněží, sněží

Básnička – Kolem školky chodí mráz

Angličtina – winter, art, water

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, lepidlo, tempera, led, apod.