Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.5.2022 - 3.6.2022

Děti z celého světa

Stanovené cíle

S dětmi si budeme tento týden povídat o svátku dětí. Společně si zopakujeme, jak se k sobě chováme (srdíčkové pravidlo), a také to, proč každý z nás vypadá jinak (kultury, pohlaví, apod.)

 

Očekávané výstupy

 

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

Konkrétní činnosti

Diskusní kruh – povídání o svátku dětí

Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma

Výtvarné činnosti – kamarádi, balónky

Hudební činnosti – Svátek dětí

Básnička – Cestujeme světem

Angličtina – friend, kid, girl, boy

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry venku – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři

 

 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, tempery, lepidlo, vlna, apod.