Týdenní Plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní Plán

27.11.-8.12. 2023

Přichází zima a její tradice

Stanovené cíle

S dětmi přivítáme první zimní měsíc, řekneme si, jaké změny se dějí v přírodě a našem okolí. Jak se z vody stává led a proč je ráno taková tma. Společně oslavíme první adventní týden adventními úkoly a připravíme se na návštěvu Mikuláše.

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky při výtvarné výchově – lepení, stříhání, barvení temperami a otiskem, grafomotoriky-prostřednictvím tematického cvičení a omalovánek. Rozvoj hrubé motoriky při pohybových aktivitách, rozvoj paměťových dovedností a sluchového vnímání v rámci nácviku básniček a písniček. Rozvoj zrakového vnímání – hledání v obrázku a rozvoj komunikačních dovedností – podpora spolupráce, vzájemné komunikace, vyprávění, popisu obrázku.

Konkrétní činnosti

Témata pro ranní kruh – s dětmi si na ranním kruhu řekneme, které jsou zimní měsíce, budeme si povídat o změnách v přírodě, které se také vydáme pozorovat v místím okolí. Řekneme si, proč je nám v zimě taková zima, kde se bere sníh a zkusíme, co udělá mráz s vodou. Povíme si o zimních tradicích, oslavíme první advent a příchod Mikuláše.

Hudební výchova – Básnička „Mikuláš“, „Zima“, Vánoční překvapení 

Výtvarná výchova – Zimní sněhuláci, zimní strom, anděl, mikuláš, čert, adventní věnec

Pohybové aktivity – Pohybovky „Se Sokolem do života“ – výběr z hravých pohybových her dle manuálu TJ Sokol, míčohraní s ježečkem Marečkem.

Pracovní pomůcky

Papír, barevný papír, vodovky, sůl, vata, papírové talíře, barevný papír, lepidlo, nůžky, pastelky, drobné ozdoby