Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

11.12.- 22.12.2023

Vánoce, Vánoce přicházejí

Stanovené cíle

Tento týden se budeme věnovat hlavně přípravám na besídku, povídáme si, jak bude probíhat, kdo co bude dělat. Budeme si říkat, jak se peče cukroví a co všechno k tomu potřebujeme. Budeme si odpočítávat dny, které nám do štědrého dne zbývají s
pomocí naše školkového adventního kalendáře a budeme si užívat předvánočního času.

Očekávané výstupy

Děti poznají tradice a zvyky Vánoc.
Děti se naučí nové koledy.
Rozvoj jemné motoriky a kreativity při výtvarných činnostech.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – Elánek povídá o Vánocích.
Didaktické činnosti – Zdobení perníčků, vánoční pexeso, rukavice, stínové obrázky,
vánoční omalovánky
Výtvarné a pracovní činnosti – Vánoční ozdoba, vánoční věnec, stromeček, světýlka
Pohybové činnosti – Čertova honička, opičí dráha, Mrazík a sluníčko
Básnička
Perníčky nám v troubě voní,
rolničky už v dálce zvoní.
Stromek už nám taťka nese,
kapřík v kádi ten se třese.
Doma už se všechno čistí,
to si buďte všichni jistí,
že k nám opět po roce,
přicházejí Vánoce!
Písnička – Rolničky, Půjdem spolu do betléma, koledy….
Nová anglická slovíčka – Christmas, winter, tree, snowman, snowflake