Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

27. 5. - 31. 5. 2019

Děti mají svátek 

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (den dětí, oblíbená hračka, co mají děti rádi,…)  

Výroba letadlo, auto, náramek,… (dle přání dětí) 

Sportovní dopoledne - soutěže o medaile 

Dobrodružná výprava - cesta za pokladem 

Rozbalování dárečků ke dni dětí 

Hry a činnosti podle přání dětí 

Opakování anglických slovíček - co už umíme 

Básničky s pohybem, říkanky, písničky,… 

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy

Jiné požadavky