Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 7. - 19. 7. 2019 

Indiánské léto   

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, porozumění otázce a schopnosti odpovědět.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit,...

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (barvy, tvary, počítání,…)

Výroba lapače snů

Výroba indiánské čelenky

Společná výroba "velkého" totemu 

Indiánské hry a soutěže na zahradě 

Písnička "Ten little Indians" 

Anglická slovíčka (zelená - green, bílá - white, černá - black)

Hry na opakování anglických slovíček (barvy) 

Opakování - zpívání, tancování, pohybové říkanky 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky