Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19. 11. - 23. 11. 2018   

Z pohádky do pohádky    

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (oblíbené pohádky, pohádkové postavy, poučení z pohádek,...)

Čtení pohádek (Červená Karkulka, Neposedná kůzlátka, Tři prasátka) 

Pečení a zdobení perníčků 

Výroba pohádkových postav 

Výkres perníková chaloupka 

Výroba kouzelnické hůlky 

Učení anglických slovíček (vlk, prasátko, kůzlátko,…) 

Písničky a básničky (zkoušení na mikulášskou besídku) 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky

O Vaše děti se starají

Veronika Sabelová
Jmenuji se Veronika a jsem absolventkou střední pedagogické školy v Boskovicích v oboru výchovná a humanitární činnost a následně i předškolní a mimoškolní pedagogika. Mám kurz první pomoci. Praxi jsem získala v mateřském centru, kde jsem se starala o děti ve věku 1,5 – 3 roky a dále v Centru Kociánka, kde jsem působila jako vychovatelka pro tělesně i mentálně handicapované děti i dospělé. Práce s dětmi je mým koníčkem, velmi mě baví a naplňuje, ráda děti inspiruji a největší odměnou pro mě je jejich smích. Mými dalšími záliby jsou lyžování, jízda na kole, bruslích, volejbal a různé kolektivní sporty.
Petra Kempná
Jmenuji se Petra a vystudovala jsem obor rekreologie na Univerzitě Palackého, který mne vedl jako volnočasového pedagoga ke hravým aktivitám s dětmi a jejich vzdělávání prostřednictvím zábavy. Díky kombinaci vysokoškolského oboru a střední umělecké školy vytvářím kreativní a tvořivé činnosti pro děti vždy s určeným cílem, jež rozvíjí schopnosti dětí. Již řadu let pracuji jako instruktor na nejrůznějších typech akcí nejen pro děti (ŠVP, tábory, kurzy - vodácké a zážitkové,jako lyžařský instruktor a instruktor lanového parku). Jako zástupce hlavního animátora v resortu jsem zodpovídala za animační programy a pečovala o dětičky již od jejich kojeneckého věku. Děti jsou bezprostředné a hravé, a nejen proto si myslím, že se od nich máme co učit. Přála jsem si děti vést k jejich samostatnosti a prvním krokům v kolektivu, podporovat je v jejich přednostech a snech. Z těchto důvodů jsem absolvovala kurz chůvy, abych mohla s elánem pracovat právě v Elánku.