Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 3. - 29. 3. 2019

Vítání jara   

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (Období jara, jarní příroda, zvířata na jaře)

Básnička s pohybem - sluníčko

Básnička s pohybem - duha

Básnička s pohybem - včelka

Jarní výzdoba školky (závěsní ptáci, jarní květiny)

Anglická slovíčka (spring, sun, flower)

Sázení kytiček

Co roste na jaře? - poznáváme květiny

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy.

Jiné požadavky