Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13.1.2020 - 17.1.2020

Učíme se protiklady

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (vysvětlení pojmu + příklady)

Výtvarná činnost - obr a skřítek

Názorná cvičení - poznávání protikladů (malý/velký, krátký/dlouhý, veselý/smutný, hodný/zlý,…)

Hra na procvičení značek

Výměna kelímku za láhev (přestáváme používat láhve na pití, používáme pouze kelímek)

Pracovní listy na procvičení protikladů

Angličtina - mlování a lepení do sešitu - malý - small, velký - big

Procházka, pohybové hry na hřišti

Pracovní pomůcky

 

 

Jiné požadavky