Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

29.9.2020 - 1.10.2020

Putování se skřítkem Podzimníčkem

Stanovené cíle

Program se zaměřuje na pozorování změn v přírodě spojené s příchodem podzimu. Budeme putovat po stopách skřítka Podzimníčka, který pro děti připravil různá podzimní překvapení a úkoly. Děti mají radost z objevování a naučí se poznávat barvy, tvary listů (druhy stromů), druhy podzimních plodů,...

Očekávané výstupy

• Správně opakují provedené pohyby
• Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj paměti při učení nové básničky a písničky
• Rozvoj spolupráce při pohybových hrách
• Procvičení hrubé motoriky při tanci a pohybových úkolech
• Rozvoj vnímání všemi smysly
• Podporování vztahu k přírodě a její pozorování

Konkrétní činnosti

• Správně opakují provedené pohyby
• Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj paměti při učení nové básničky a písničky
• Rozvoj spolupráce při pohybových hrách
• Procvičení hrubé motoriky při tanci a pohybových úkolech
• Rozvoj vnímání všemi smysly
• Podporování vztahu k přírodě a její pozorování

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, prstové barvy, barevné papíry, plastelína, špejle, listy, plody podzimu,…

Jiné požadavky