Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

2.12. - 6.12.2019 

My se čerte nebojíme

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (Mikulášská tradice, popis Mikuláše s jeho družinou, sebereflexe - co jsme udělali správně a co bychom mohli udělat lépe?

Nácvik na besídku a pro Mikuláše

Básnička "Těšíme se na Vánoce"

Výtvarná činnost - Mikuláš, anděl, čert

Anglická slovíčka - apple, chocolate, banana

Pohybová hra čertíci

3. 12. Adventní dílničky - 16:00, odpoledne pro rodiče s dětmi

Pracovní pomůcky

výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pracovní listy

Jiné požadavky