Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

9.3.2020 - 20.3.2020

ZDRAVÍ

Stanovené cíle

Děti se dozví o zdravém životním stylu, pochopí, co je pro tělo zravé a co ne. Rozeznají zdravé jídlo od jídel méně zdravých. Pochopí důležitost hygieny, pohybu a správného stravování. Ví, jak se chovat při nemoci a kdo léčí nemocné lidi. Vzbuzujeme v dětech zájem o pohyb a zdravé jídlo. Zadané úkoly řešíme společně a učíme se pomáhat si.  

Očekávané výstupy

   •     Děti rozumí výrazům daného tématu. 
• Správně opakují provedené pohyby
•     Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech
•     Rozvoj paměti při učení nové básničky a písničky
• Rozvoj spolupráce při pohybových hrách 
• Procvičení hrubé motoriky při tanci a pohybových úkolech

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o tématu (rozdíl zdravý/nemocný, zdravý životní styl - jídlo, pohyb, hygiena, správné oblékání,...)
•     Výtvarné činnosti - talíř se zdravým jídlem, ovoce a zelenina, bacily 
•     Tématické omalovánky a pracovní listy
•     Anglická slovíčka – ovoce - fruit, zelenina - vegetables 
• Nová básnička - Pohyb, Vitamíny 
• Cvičení dle projektu "Cvičíme se zvířátky"
• Hra - hledání potravin a jejich roztřídění na zdravé/nezdravé 

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, pracovní listy, prstové barvy, papírové talířky, krepový papír, barevné papíry, obruče

Jiné požadavky

6. 3. - zdravé cvičení s Elánkem