NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA - SADOVÁ ŽLUTÁ TŘÍDA | Elánek - Školky a jesle v Brně

NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA - SADOVÁ ŽLUTÁ TŘÍDA

NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA
Dopolední program pro děti ze žluté třídy.
27.9.2022
PŘÍCHOD DO ŠKOLKY: DO 8:30
S sebou: batůžek, pití, pláštěnku