vánoční besídka - sadová žlutá | Elánek - Školky a jesle v Brně

vánoční besídka - sadová žlutá

Datum: 
Středa, 15. Prosinec 2021 - 8:30

1 5 . 1 2 . 2 0 2 1
NATÁČENÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY
Prosíme příchod do 8:20 a slavnostní oblečení