Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

29.9.2020 - 2.10.2020

Věda a Technika

Stanovené cíle

•    Rozvoj jemné a hrubé motoriky
•    Rozvoj myšlení
•    Rozvoj výtvarných dovedností
•    Rozvoj znalosti věda a technika
•    Rozvoj řečových dovedností

Očekávané výstupy

•    Dítě zná pojem slova věda a technika a ví, kde se s ní můžeme setkat
•    Dítě ví, při jakých povoláních a činnostech ji můžeme uplatnit
•    Dítě uplatní svoje praktické dovednosti při chemických pokusech
•    Má povědomí o vesmíru a dalších vědeckých ukázech

Konkrétní činnosti

•    Ve společném kruhu si ukážeme knížku s obrázky vesmíru a různých druhů povolání a povíme si, co k danému povolání potřebujeme za nástroj
•    Společně se školkou si zahrajeme na malé vědce a budeme společně míchat různé chemické sloučeniny a vytvářet různé experimenty
•    Ukážeme si nějaké zajímavé pokusy 
•    VV-společně budeme pokračovat ve výrobě podzimní dekorace
•    Anglická slovíčka-universe, technique, scientist

Pracovní pomůcky

voda, mlíko, skittles, nádoba, zkumavka, barvy, jar, olej

30.9. V rámci dopoledního programu si zahrame na malé vědce a společně se školkou si vyzkoušíme různé pokusy a budeme experimentovat :-)