Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

26.9.2022 - 30.9.2022

VĚDA A TECHNIKA

Stanovené cíle

Procvičování vnímání, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj kreativity, rozvoj pohybových dovedností

 

Očekávané výstupy

·       Seznámení se s vědou a technikou

·       Zkoušení různých pokusů

·       Práce ve skupině při vytváření pokusů

·       Cvičení jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti    

·       Ranní kruh – v ranním kroužku si budeme povídat o vědě a technice, děti se dozví, jaké různé pokusy mohou s maminkou a tatínkem vyzkoušet, povíme si, jak se vytváří sopka a následně si to ukážeme.

·       Z knížky si vybereme pár pokusů, které si s dětmi zkusíme, řekneme si, proč a jak pokusy fungují.

 

·       VV – výroba sopky,

·        Anglická slovíčka – science, technique, experiment, volcano

 

Pracovní pomůcky

·        Lepidlo, papíry, prstové barvy, tempery, nůžky, houbička na nádobí, štětce,