Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19.7.2021 - 30.7.2021

Doprava a bezpečnost na silnici

Stanovené cíle

• Procvičování paměti a vnímání
• Rozvoj pohybových dovedností
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj kreativity 

Očekávané výstupy

• Děti umí poznat a pojmenovat některé dopravní prostředky
• Ví, jak se chovat v blízkosti vozovky, při přecházení přes silnici atp.
• Rozvoj pohybových dovedností při cvičení, tanečcích, pohybových básničkách a říkankách
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek – ukážeme si na obrázcích a v knížkách rúzné dopravní prostředky a pojmenujeme je, seznámíme se se slovem ,,semafor"- jak vypadá, k čemu slouží,...
• Řekneme si, jak se bezpečně chovat na silnici, vyzkoušíme si, jak přecházet správně přes cestu nebo jak se chovat při procházkách atd. (modelové situace)
•  Zpíváme s doprovodem hudebních nástrojů
•  Naučíme se novou písničku o autobusu
• VV- vyrobíme si dopravní prostředky
• Anglická slovíčka- car, bus, train

Pracovní pomůcky

• papíry, prstové barvy, pastelky, houbičky, štětce, tempery, lepidlo, ruličky, …

Jiné požadavky