Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

16. 1. – 27. 1. 2023

Kniha je můj kamarád

Stanovené cíle

S dětmi se seznámíme s pohádkami a pohádkovými postavami.

Očekávané výstupy

Rozvoj kreativity, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj jemné motoriky, rozvoj hrubé motoriky, procvičování zrakového a sluchového vnímání, rozvoj pohybových dovedností

Konkrétní činnosti    

  • Ranní kruh – S dětmi si zopakujeme, jaké pohádky a pohádkové postavy známe. Utváříme kladný vztah ke knihám. Poznáme a pojmenujeme obrázky v knize. S dětmi si prohlédneme a přečteme knížky.

  • VV – vyrobíme si vlastní knihu.

  • Anglická slovíčka – book, paper…

Pracovní pomůcky

Tempery, vodovky, papír, pastelky, nůžky, prstové barvy, lepidlo, barevné papíry…