Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25.1.2021 - 29.1.2021

Kniha je můj kamarád

Stanovené cíle

• Procvičování sluchového a zrakového vnímání
• Rozvoj komunikačních dovedností
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj kreativity
• Rozvoj pohybových dovedností

Očekávané výstupy

• Utváření kladného vztahu ke knihám
• Seznámení s rozmanitými pohádkami a pohádkovými postavami
• Rozvoj pohybových dovedností při tanečcích, pohybových básničkách a říkankách
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech

Konkrétní činnosti

• Ranní kruh- povídáme si o knížkách- prohlížíme a čteme pohádky, knihy o zvířátkách, dopravních prostředcích aj.
• Poznáváme a pojmenováváme obrázky v knihách
• VV- vyrábíme si vlastní knížku
• Zpíváme písničky s doprovodem hudebních nástrojů
• Anglická slovíčka- book, library, reading

Pracovní pomůcky

• papíry, lepidla, prstové barvy, pastelky, houbičky, štětce, …

Jiné požadavky