Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.1.2022 - 21.1.2022

Paní Zima

Stanovené cíle

S dětmi se tento týden seznámíme se zimou. Zopakujeme si jak se v zimě správně obléknout

 

Očekávané výstupy

Procvičení paměti a vnímání. Rozvoj Kreativity. Rozvoj pohybových dovedností. Rozvoj jemné a hrubé motoriky. Rozvoj komunikačních dovedností.

 

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek - Seznámení se zimou - s dětmi si zopakujeme jak se v zimě správně obléknout. Povíme si o zimním období, jaké je venku počasí. Řekneme si co se děje v přírodě. Ukážeme si na obrázcích symboly zimy. Přiřadíme si zimní obrázky.

Venkovní činnosti - Trénujeme oblékání, procházka po okolí.

VV - vyrobíme si rozpuštěného sněhuláka a tučňáka z obtisknutých rukou.

HV - Naučíme se novou básničku o sněhulákovi. Zazpíváme si písničku ‘'bude zima, bude mráz’'.

AJ - Snow, winter, cold, snowman

 

Pracovní pomůcky

tvrdý papír, nůžky, lepidlo, tempery, plastové oči, barevné papíry…

Jiné požadavky