Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

2.12. - 6.12.2019 

Mikuláš, čert a Anděl

Stanovené cíle

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky
• Rozvoj citového vnímání
• Rozvoj řečových a komunikačních dovedností
• Rozvoj představivosti a fantazie

Očekávané výstupy

• Dítě dokáže charakterizovat hlavní postavy Mikuláš, Anděl a čert, dokáže poznat, jak kdo vypadá a co má za úkol
• Osvojení poznatku tradičního českého zvyku
• Při společném tvoření a vyrábění si osvojíme výtvarné a kreativní dovednosti
• Osvojení pohybových dovedností při učení nové básničky

Konkrétní činnosti

• Ve společném kruhu si ukážeme obrázky Mikuláše, anděla a čerta. Povíme si, jak vypadají a co má každý za úkol (anděl rozdává sladkosti atd.)
• Naučíme se novou pohybovou básničku Andělské čarování
• VV- výroba anděla, Mikuláše a čerta
• Zazpíváme si čertovské písně a pustíme si pohádku
• Přiblížíme si tradici a budeme si s dětmi povídat, že se čerta nemusíme bát
• Zimní výzdoba třídy
• Anglická slovíčka: angel, devil,tradition

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, nůžky, prstové barvy,  barevné papíry, vata, bílá barva.

Jiné požadavky

Ve čtvrtek 5.12. nás navštíví vzácná návštěva- Mikuláš se svými pomocníky.