Logohrátky | Elánek - Školky a jesle v Brně

Logohrátky

Lektor - Zuzana Pašová

Jmenuji se Zuzana Pašová a práci s dětmi se věnuji přes 8 let, kdy jsem začínala jako studentka VŠ vést zájmové kroužky. Vystudovala jsem Taneční konzervatoř v Brně, kde byl mým hlavním oborem moderní tanec. Po ukončení absolutoria jsem nastoupila na Masarykovu univerzitu a vystudovala v magisterském programu Učitelství estetické výchovy pro SŠ. Při studiích jsem již věděla, že práce s dětmi mne bude naplňovat a začala jsem učit tanec na Základní umělecké škole, kde působím dodnes. Mám zkušenosti nejen v oblasti tance, ale i s výtvarnou a hudební výchovou. Přes dva roky jsem doučovala žáky 1. stupně ZŠ ČJ, matematiku a AJ. V současné době jsem na rodičovské dovolené s mojí roční dcerou. Ve volném čase se ráda věnuji běhu, skupinovému cvičení a dlouhým procházkám v přírodě.

 

Logopedický kroužek: 

V rámci logopedického kroužku se zaměříme nejen na motoriku mluvidel, ale také na práci s dechem a rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Pomocí obrázkových materiálů, pomůcek, her, pohádek budeme rozšiřovat slovní zásobu dětí, podporovat sluchové i zrakové vnímání a paměť. Zábavnou a hravou formou si užijeme společně strávený čas.

 

Permanentka pololetí: 2160 Kč/ dítě

II. pololetí: 20.2.2023 - 9.6. 2023, každou čtvrtek od 15:30 - 16:15 hod

Adresa: Gustava Broma 35, Brno, Sadová- Královo Pole

Lekce: 45min

Věková skupina: děti od 2,5 - 5 let, pro děti z Elánku i širokou veřejnost

 

Prosíme Vás o vyplnění přihlášky v termínu 27.1.2023 - 10.2.2023 pomocí tohoto odkazu: Přihláška na kroužky
​počet míst omezen

Termín: 
SADOVÁ - čtvrtek od 15:30 - 16:15 hod