LOGOHRÁTKY | Elánek - Školky a jesle v Brně

LOGOHRÁTKY

Lektor - Lenka Černohousová

Jmenuji se Lenka a jsem absolventkou bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě. V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu Logopedie. Práce s dětmi mě baví. Již od střední školy ve volných chvílích a o prázdninách hlídám děti ve svém okolí. Také jsem se jako instruktor zúčastnila několika příměstských táborů. Baví mě vymýšlet a připravovat pro děti různorodé aktivity, které je budou dále rozvíjet. Mezi mé další zájmy patří sport, výlety do přírody, tvoření a vyrábění.

Logopedický kroužek: 

V rámci logopedického kroužku se zaměříme nejen na motoriku mluvidel, ale také na práci s dechem a rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Pomocí obrázkových materiálů, pomůcek, her, pohádek budeme rozšiřovat slovní zásobu dětí, podporovat sluchové i zrakové vnímání a paměť. Zábavnou a hravou formou si užijeme společně strávený čas.

Permanentka pololetí: 1560 Kč/ dítě

II. pololetí: 14.3.2022 – 10.6.2022, každé pondělí od 16 hod

Adresa: Gustava Broma 35, Brno, Sadová- Královo Pole

Lekce: 45min

Věková skupina: děti od 2,5 - 6 let, pro děti z Elánku i širokou veřejnost

Protože nás čas tlačí a nemůžeme se dočkat zahájení aktivit, poprosíme Vás o vyplnění přihlášky v termínu 7.3.2022 - 10.3.2022 pomocí tohoto odkazu: Přihláška do kroužků
​počet míst omezen

Termín: 
SADOVÁ - PONDĚLÍ OD 16:00 HOD