Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

10.1.2022 - 21.1.2022

Zvířátka v zimě

Stanovené cíle

• Rozvíjet a upevňovat poznatky o zvířatech, vnímat rozmanitý, pozoruhodný a různorodý svět zvířat.
• Přiblížit způsob života zvířat ve volné přírodě.
• Osvojovat si elementární poznatky o zvířatech a učit se o ně pečovat.
• Seznámíme se s přírodou v okolí.
• Budeme rozvíjet slovní zásobu a paměť.

 

Očekávané výstupy

• Děti pojmenují zvířátka na obrázcích.
• Děti budou vědět, co zvířátka v zimě potřebují.
• Děti budou při zpěvu využívat pohyb.
• Děti se naučí manipulovat s kolíčky.
• Nachystáme zvířatům potravu.
• Naučíme se nové básničky a písničky s pohybem.

 

Konkrétní činnosti

·      • V ranním kruhu si budeme povídat nad obrázky zvířat, o tom, jak zimu zvládá lesní zvěř a ptáci, co jim dávat a co ne. Ukážeme si stopy zvířat ve sněhu. Naučíme se nové básničky: Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp… Kuře zobe zob, zob, zob….
• Uvolníme ruku pomocí malování koleček stále dokola – pelíšek pro zvířátka.
• Ve výtvarné výchově vyrobíme ptáčka s krmítkem, vymalujeme havrana, natrháme a pomačkáme papír, který nalepíme k zajíčkovi. Budeme pracovat se šablonou zvířete a vatou.
• V hudební výchově se naučíme nové písničky: Bude zima, bude mráz… Vyletěla holubička.. Osm kosů… Zpěv budeme doprovázet pohybem a hudebními nástroji. Vyzkoušíme hru na tělo – tleskání, dupnutí.
• Pohybová hra na zajíčka (vyskakuje z jamky), čáp ztratil čepičku, honička na vrabce a hlídače. Budeme zkoušet dělat kotouly.
• Procvičíme jemnou motoriku pomocí manipulace s kolíčky (zobáčky) – přenášení zrníček.
• Dechová cvičení – zahřívání dlaní, foukání větru, chytání vločky na jazyk.
• Na procházkách budeme vyhledávat a pozorovat zvířata a ptáky, budeme si hrát s přírodninami, nakrmíme ptáčky

 

Pracovní pomůcky
 

  • TBarevný papír, lepidlo, barvy, houbičky, pastelky, tvrdý papír, tematické omalovánky