Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25.1.2021 - 29.1.2021

Kniha je můj kamarád

Stanovené cíle

Naučit se o účelu knih, o pohádkách a příbězích, písmu.

Očekávané výstupy

Děti umí zacházet s knihami a projevují o ně zájem a rozumí příběhům, které se v nich oodehrávají. Zkoumají písmo a zkoušejí držet tužku. Rozvíjí fantazii.

Konkrétní činnosti

Seznámení s různými knihami, tvoření pohádky, doplňování děje. Práce s obrázky a dějem. Opakování tématu pohádek a hlubší práce s nimi. Seznámení s jinými médii. Propichování papíru (Braillovo písmo)

Pracovní pomůcky

Pohádkové a příběhové knížky pro děti. Obrázky, pracovní listy.

Jiné požadavky