Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.7.2021 - 30.7.2021

Hmyzí svět

Stanovené cíle

Naučit děti o hmyzu, životních cyklech hmyzu, o živočiších venku.

Očekávané výstupy

Dětí poznají, co je hmyz – mravenec, včela, motýl, moucha, atd. Znají životní cykly různých
živočichů, učí se chránit přírodu a živočichy, znají pohádky o čmelácích, housence, mravencích.

Konkrétní činnosti

Pohádky – Tuze hladová housenka, Ferda Mravenec, Včelí medvídci. Pracovní listy –
životní cykly, videa. Tvoření mraveniště. Básničky o včele, motýlu. Tvoření hmyzu z
plastelíny. Malování motýlů obtiskováním papíru. Dětská jóga – hra na zvířátka.

Pracovní pomůcky

Barvy, papíry, pracovní listy, plastelína.

Jiné požadavky