Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

22. 5. - 2. 6. 2023

 Vesmír

Stanovené cíle

V následujících dvou týdnech si budeme povídat o vesmíru a jeho planetách

Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii při námětových hrách

Rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybů při pohybových hrách

Rozvoj jemné motoriky při malování,stavění rakety z lega,souhvězdí z kaštanů a sbírání hvězdného prachu

Rozvoj paměti při opakování a učení nových básniček,písniček

Společně si vytvoříme naši sluneční soustavu

Očekávané výstupy

Děti se dozví vše o naší sluneční soustavě a jejích planetách

Děti si vytvoří raketu,ufona,naši zeměkouli a každý si namaluje svoji galaxii

Děti se naučí nová anglická slovíčka : Earth,Sun,Moon,Star

Konkrétní činnosti

Ranní kruh: povídání na téma Vesmír

Hry na rozvoj jemné motoriky : stavění rakety z lega,sbírání hvězdného prachu

Trhání,lepení,malování rakety,ufona,galaxie a Země

Básnička: Zdá se mi to,nebo nezdá?Po obloze padá hvězda.

                 A hned jinde za ní letí,stejně rychle druhá,třetí         

Písnička: pohybová písnička Letí,letí...

Pohybová aktivita: cvičení s míčem(zeměkoulí),Velký třesk(pohybující se planety)

Tematické omalovánky

Pracovní pomůcky

Papírové tácky,barevné paíry,krepák,lepidlo,voskovky,vodovky,klovatina