Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.10.2020 - 23.10.2020

Podzim

Stanovené cíle

Naučit se o tom co se děje v přírodě na podzim, jak jdou za sebou roční období. 

Očekávané výstupy

Děti vědí jak vypadá příroda na podzim, co roste za plodiny, co padá že stromů apod. Rozvoj kreativity. 

Konkrétní činnosti

Tvoření - papírový drak, zvířátka z kaštanů, obrázky z listí, třídění přírodnin.
Říkanky s podzimní tématikou. 

Pracovní pomůcky

Listí, kaštany, papíry, špejle, lepidlo

Jiné požadavky