Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

 Týden se zvířátkami z kaštanů

Stanovené cíle

• Tento týden budeme pracovat s kaštany
• Budeme rozvíjet tvořivost a fantazii
• Rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybů při pohybových hrách
• Rozvoj jemné motoriky při práci s kaštany
• Rozvoj paměti při opakování básniček a písniček
• Upevňování hygienických návyků

Očekávané výstupy

• Děti ví, že v podzimním období padají kaštany
• Děti si vytvoří vlastní zvířátko z kaštanů
• Děti budou pracovat s klešťovým úchopem při manipulaci s kaštany

Konkrétní činnosti

• Ranní kruh: povídání na téma podzim a opakování básniček
• Vytváření obrazů a zvířátek z kaštanů
• Výroba deštníku
• Básnička: Leze, leze brouk, vítr do něj fouk….Foukej, foukej větříčku…
• Písnička: Drak, Měla babka čtyři jabka
• Pohybová aktivita: dráha z říčních kamenů a tunelu, kašpárek
• Tematické omalovánky

Pracovní pomůcky

• Kaštany, lepidlo, špejle, barvy, houbičky, pastelky

Jiné požadavky