Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.10.2022 - 7.10.2022

PLODY PODZIMU

Stanovené cíle

        Tento týden si budeme povídat na téma plody podzimu.

Očekávané výstupy

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

 • Dětí ví, co roste na podzim

• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma, pravidla ve školce, ukázka na kroužku

• Básnička- Foukej foukej větříčku

• Anglická slovíčka- mushroom, pear

• Společná práce- strom

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák