Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11.-15.12.2023

TRADICE

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat na téma tradice.

Očekávané výstupy

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

• Rozvoj myšlení a fantazie

• Rozvoj slovní zásoby

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- jméno, věk, značka ve školce, tradice

• Básnička -  Zima, Sněhulák

• Anglická slovíčka- snowman, tree

• Zpěv a tanec – Vánoční koledy

•Společná práce – Stromek

Pracovní pomůcky

tempery, lepidlo, pap.tácek, barevný papír, krepák, vodové barvy, nálepky