Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

PODZIM

Stanovené cíle

.Tento týden si budeme povídat o podzimu. Řekneme si, jaké můžeme dělat aktivity (pouštění draka, hledání kaštanů).  

Očekávané výstupy

• Děti umí vyjmenovat aktivity na podzim

• Děti znají plody podzimu

 • Rozvoj slovní zásoby

• Rozvoj jemné a hrubé motoriky 

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma podzim, počasí

• Básnička- Podzim,

• Anglická slovíčka- wind, leaf

• Pohybová činnost- Měla babka čtyři jabka (zpěv a tanec)

• Společná práce- podzimní věnec, strom

• Výtvarná činnost- drak, ježek , strašák, věnec

Pracovní pomůcky

tempery, šablona, pap.tácek, lepidlo