Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

26.7.2021 - 30.7.2021

Ovoce a zelenina 

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o ovoci  a zelenině, řekneme si jaké druhy známe a na kroužky je i ochutnáme.

Očekávané výstupy

• Děti umí vyjmenovat ovoce a zeleninu
• Rozvoj slovní zásoby
• Rozvoj paměti a fantazie

Konkrétní činnosti

• Ranní kroužek- povídání na téma , ochutnávka, video, hledání v knize
•  Anglická slovíčka- banana, cucumber
• Básnička- Žába
• Zpěv a tanec- Lidové písničky
• Výtvarná činnost- ananas, meloun, třešně

Pracovní pomůcky

lepidlo, barevný papír, tempera, pap.tácek, filc , peří