Nadační fond Elánek | Elánek - Školky a jesle v Brně

Nadační fond Elánek

Nadační fond Elánek

Nadační fond je založen za účelem podpory zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpory vzdělávání, zajištění jejich léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb a integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin.

Nadační fond si klade za cíl zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Z tohoto důvodu
nadační fond podporuje a rozvíjí projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Vizí nadačního fondu je neustálé zvyšování šancí dětí a mladistvých v rizikových rodinách na kvalitní uplatnění se v běžném životě.

Dalším účelem nadačního fondu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi, jako je podpora znevýhodněných osob a osob se zdravotním postižením v oblastech všeobecného vzdělávání, sociálního začleňování, podpory zaměstnanosti, podpory sociálního podnikání a poskytování sociálního bydlení.

Nadační fond podporuje jak fyzické, tak i právnické osoby. Podpora fyzických osob může být poskytnuta jednotlivci, ale i skupině osob. Mezi právnickými osobami podporuje nadační fond zejména nestátní neziskové organizace, není však omezen pouze na tyto.

Finanční příspěvky poskytuje nadační fond pouze bezhotovostně za účelem transparentní kontroly.

Nadační fond Elánek provozuje vlastní Dětskou skupinu Elánek na ulici Vážného 15, Brno, Řečkovice o kapacitě 8 dětí.

Chcete se zapojit a podpořit činnost Nadačního fondu Elánek jako dárce či partner?

Napište nám na info@elanek.eu

Potřebujete pomoc od Nadačního fondu Elánek?

Napište nám na info@elanek.eu