Ceník Jundrov | Elánek - Školky a jesle v Brně

Ceník Jundrov

  

Příchod dětí vždy od 7:30 - 8:30 hod
Provozní doba dětské skupiny je 7:30 - 15:30 hod
Dále je možné domluvit zájmové aktivity, které probíhají přímo v prostorách školky v čase 15:30-16:30, kdy o Vaše děti bude postaráno :)