Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek! | Elánek - Školky a jesle v Brně

Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek!

Vítejte,

Jsme síť několika dětských skupin, které jsou správným začátkem pro Vaše děti.
Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince. Školky a jesle Elánek mají koncepci s reálnou vizí, posláním, hodnotami, postojem k výchově a péči, podmínkami a metodami práce s dětmi a hlavním mottem je: "aby s námi děti objevovaly svět!"
Plán výchovy a péče zahrnuje interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí. Popisuje roční plán aktivit, týdenní plány, celoškolkové aktivity, školková pravidla i vztah s veřejností. Realizujeme několik projektů, jako například "Projekt kniha," kdy jsme vydali vlastní knihu Putování s Elánkem, ale i Omalovánky, Puzzle či Pexesa. Dalším projektem je „Podpora zdraví dětí,“ který zahrnuje vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a výchovy a nechybí ani další projekt, který se zaměřuje na "Bezpečnost a ochranu zdraví dětí." Cíle tohoto záměru soustavně splňujeme a plánujeme aktivity v souladu s neustálým zlepšováním v oblasti bezpečnosti dětí.
Stále je však dostatek času na hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují, a které je přirozeně rozvíjí, s heslem: „školka, základ života… ale i legrace“
Holky z naší školky, které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociální, či zdravotní vzdělání, nebo absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
Na jednu pečující osobu připadá vždy 4-8 dětí v závislosti na celkové kapacitě školičky, což zaručí maximálně individuální přístup.
Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. Každá provozovna má vlastní zahradu, či prostornou terasu, kde si děti můžou hrát, ale zároveň i poznávat přírodu, nebo si vypěstovat vlastní zdravou zeleninku. Najdete nás v Brně, vždy pohodlně zaparkujete a děti nám bezpečně a v klidu předáte.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.
V roce 2020 probíhalo v Brně hodnocení Audit značky kvality udělované MPSV. V Jihomoravském kraji toto prestižní ocenění získalo celkem 7 dětských skupin a z toho hned ve 2 případech se jednalo o provoz Elánka. Jsme opravdu velmi hrdí na to, že služba, kterou poskytujeme splňuje i náročná kritéria výběrové komise.

Pro své děti chtějte to nejlepší

Kdo je Elánek?

... je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým dobrodružstvím.
... je moderní koncept vedení soukromých školek a jeslí, které vychovávají zdravé, schopné, kreativní a sebevědomé děti.
... děti naučí vše, co potřebují vědět. Každodenní angličtina může být doplněna o další cizí jazyk (fr, sp, ne), děti se učí hrát na hudební nástroje, výtvarně se rozvíjí a zdokonalují ve sportu.
... má skvělý tým lidí, kterému můžete bez starosti svěřit své děti a spolehnout se, že o ně bude výborně postaráno.

Elánek v číslech

Kolik máme poboček Elánku?
0
Kolik máme zaměstnanců?
0
Kolik dětí aktuálně navštěvuje Elánka?
0
Kolik lidí nás sleduje na facebooku?

O Vaše děti se starají

V předškolních zařízeních dáváme důraz na individualitu, zdravý rozvoj a bezpečí, tedy všechny „holky z naší školky“ i „kluci z naší školky,“ pečující o Vaše děti, jsou chůvy a profesionálové v oblasti zdravotnictví, pedagogie a sociologie.

Všechny pečující osoby najdete v domečkách jednotlivých školek, přesně podle rozdělení, kde se s nimi můžete setkat

Kancelář

Eliška Krejčí Reková
Ředitelka Elánku
eliska@elanek.eu
Jiří Krejčí
Finanční ředitel
jiri@elanek.eu
Martina Větvičková
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Pavlína Pokorná
Provozní manažerka
elanek@elanek.eu
Pavlína Veselá
Ředitelka poboček MUNI a Bíteš
pavlina.vesela@elanek.eu
Lenka Valná
HR specialista
prace@elanek.eu
Klára Janušková
Office manager
info@elanek.eu
Lucie Korečková
Účetní
ucetni@elanek.eu
Pavla Kremserová
Odborný poradce
poradce@elanek.eu
Eliška Krejčí Reková
Eliška je spoluzakladatelkou a ředitelkou školek a jeslí Elánek, tedy konceptu soukromých školek a jeslí v Brně. Má mnohaletou zkušenost v oblasti hlídání dětí v ČR i zahraničí, se specializací na děti od 3-6 let. Na základě získaných poznatků je přesvědčená, že zdravé, schopné a kreativní děti je vhodné vzdělávat již od útlého věku a do výchovně-vzdělávacího plánu zahrnuje nejen pohybový rozvoj, hudební vzdělání a výtvarné činnosti, ale také výuku cizích jazyků. Eliška studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a projektu poskytuje veškerou manažerskou, administrativní a ekonomickou podporu. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti osobního rozvoje, publikuje odborné články a je garantem předmětů se sociální tematikou. Působí 12 let jako fitness instruktorka a mimo jiné nabízí i cvičení pro těhotné nebo dětskou yogu. Mluví francouzsky a anglicky, hraje na kytaru a Vašim dětem se zavazuje předat jen to nejlepší.
Jiří Krejčí
Jirka je spoluzakladatel a velmi důležitý člen týmu Elánek. Má na starosti finance, ale také provozní a technickou oblast projektu. Rozhoduje i o personálním zastoupení a zajišťuje marketingovou podporu. Jirka je absolvent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a působí již 12 let v oblasti financí. Hraje na klavír a kytaru, je fotbalistou tělem i duší, mluví anglicky i německy a pro děti představuje mužský element, který vhodně doplňuje celý koncept všestranného předškolního vzdělávání.
Pavla K.
Pavla vystudovala psychologii na filozofické fakultě v Brně a protože jí baví i volnočasová sféra, přidala ke svému vzdělání na pedagogické fakultě i obor Sociální pedagogika se specializací Dramatická výchova. Již řadu let působí jako školní psycholožka, kde se snaží zavádět prvky zážitkové pedagogiky, což je podle ní nejlepší cesta k výchově dětí a dospělých. V minulosti měla možnost pracovat s handicapovanými dětmi, stala se animátorkou táborů, byla lektorka primární prevence a členka kabinetu Divadla utlačovaných. Momentálně se zaměřuje na leadership, lektorování a výuce psychologických předmětů na pedagogické fakultě v Brně. Ve volném čase se věnuje hře na kytaru, deskovým hrám a grafice.
Klára J.
Doplníme později.
Pavlína P.
Pavlína studovala Provozně - ekonomickou fakultu na Mendelově univerzitě a užila si semestr ve francouzském Nice. Doposud měla příležitost věnovat se dětem několik let jako taneční lektorka na filmových táborech, skautská vedoucí, vedoucí kroužku v DDM nebo jako paní učitelka v dětské skupině. Při práci s dětmi působila také jako finanční manažerka investičního fondu nebo provozovala vlastní e-shop se systémy na dešťovou vodu. Pro odpočinek volí sport, přírodu, jógu nebo pečení
Lenka V.
Lenka má na starosti nábor, péči a vzdělávání našich zaměstnanců. V předchozím zaměstnání pracovala pět let v oblasti personalistiky, převážně pak náboru, měla také na starosti vedení menších týmů. Vystudovanou má Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a v poslední době ji to táhlo zpět ke vzdělávání a výchově dětí. Právě skloubení HR a vzdělávání dětí je pro ni ideální kombinací, proto ji práce v Elánku nadchla. Ve volném čase velmi ráda odpočívá aktivně, relaxuje u cestování, sportu a den bez poslechu hudby si vůbec nedokáže představit.
Martina V.
Vystudovala jsem v Boskovicích střední Pedagogickou školu obor vychovatelství, poté Předškolní a mimoškolní pedagogiku s profilovou zkouškou z psychologie. Absolvovala jsem kurz logopedického asistenta se závěrečnou prací publikovanou v publikaci „LOGOCHVILKY“, věnující se logopedické prevenci a rozvoji komunikačních dovedností u dětí v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ. Mám bohaté zkušenosti jak s dětmi ve třídě, tak i na pozici vedení mateřských škol, kde jsem měla na starost celkový chod a vzdělávání dětí. V předchozím zaměstnání působila jako zástupkyně ředitele MŠ. Práce s dětmi je pro mě životní náplní. Mám ráda nové výzvy a pocit, že věci mají smysl. Mám dvě již dospělé děti.
Pavlína V.
Pavlína posílila tým Elánku na pozici ředitelka školiček MUNI a Velká Bíteš. Má na starost kompletní chod dětské skupiny od komunikace s rodiči, nábory i pečující osoby, až po zajištění vybavení, nákupů apod. Vystudovala Ekonomicko- správní fakultu Masarykovy univerzity a poté se pohybovala v prostředí mezinárodních firem, kde řídila procesy v oblasti nákupu, prodeje a marketingu. Je komunikativní, má silné manažerské schopnosti a je otevřená novým věcem. Ráda pracuje s lidmi, je pečlivá a cílevědomá. Celý život je obklopena dětmi, a proto k tomu prostředí vždy směřovala. Sama je maminkou dvou malých dětí, hovoří anglicky a německy a ve volném čase ráda sportuje a cestuje.