Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek! | Elánek - Školky a jesle v Brně

Moderní školka a jesle v Brně? To jsou školky Elánek!

Vítejte,

Jsme síť několika dětských skupin, které jsou správným začátkem pro Vaše děti.
Naším cílem je rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého a tvůrčího jedince. Školky a jesle Elánek mají koncepci s reálnou vizí, posláním, hodnotami, postojem k výchově a péči, podmínkami a metodami práce s dětmi a hlavním mottem je: "aby s námi děti objevovaly svět!"
Plán výchovy a péče zahrnuje interaktivní, psychologické a pedagogické prvky pro rozvoj dětí. Popisuje roční plán aktivit, týdenní plány, celoškolkové aktivity, školková pravidla i vztah s veřejností. Realizujeme několik projektů, jako například "Projekt kniha," kdy jsme vydali vlastní knihu Putování s Elánkem, ale i Omalovánky, Puzzle či Pexesa. Dalším projektem je „Podpora zdraví dětí,“ který zahrnuje vyváženou stravu, pitný režim, dostatek pohybu, čerstvého vzduchu, podpůrných aktivit a výchovy a nechybí ani další projekt, který se zaměřuje na "Bezpečnost a ochranu zdraví dětí." Cíle tohoto záměru soustavně splňujeme a plánujeme aktivity v souladu s neustálým zlepšováním v oblasti bezpečnosti dětí.
Stále je však dostatek času na hry, které děti v tomto věku nejvíce potřebují, a které je přirozeně rozvíjí, s heslem: „školka, základ života… ale i legrace“
Holky z naší školky, které pečují o Vaše děti, jsou profesionálky. Všechny mají pedagogické, sociální, či zdravotní vzdělání, nebo absolvovaly program „Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ a především mají silnou motivaci, zodpovědnost a lásku k dětem.
Na jednu pečující osobu připadá vždy 4-8 v závislosti na celkové kapacitě školičky, což zaručí maximálně individuální přístup.
Prostory, ve kterých budou Vaše děti trávit čas, jsou zcela nové, moderně zařízené a plně přizpůsobené potřebám dětí. Každá provozovna má vlastní zahradu, či prostornou terasu, kde si děti můžou hrát, ale zároveň i poznávat přírodu, nebo si vypěstovat vlastní zdravou zeleninku. Najdete nás v Brně, vždy pohodlně zaparkujete a děti nám bezpečně a v klidu předáte.
Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z OPZ v návaznosti na specifický cíl snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Provozovatel se zavázal podporovat udržení kontaktu rodiče se zaměstnáním v době péče o dítě a postupnému návratu nebo vstupu na trh práce, musí být alespoň jeden z rodičů zaměstnán, nebo OSVČ, nebo aktivně hledající zaměstnání, nebo studentem připravujicím se na povolání.
V roce 2020 probíhalo v Brně hodnocení Audit značky kvality udělované MPSV. V Jihomoravském kraji toto prestižní ocenění získalo celkem 7 dětských skupin a z toho hned ve 2 případech se jednalo o provoz Elánka. Jsme opravdu velmi hrdí na to, že služba, kterou poskytujeme splňuje i náročná kritéria výběrové komise.

Pro své děti chtějte to nejlepší

Kdo je Elánek?

... je postavička s elánem do života, která kráčí vstříc novým dobrodružstvím.
... je moderní koncept vedení soukromých školek a jeslí, které vychovávají zdravé, schopné, kreativní a sebevědomé děti.
... děti naučí vše, co potřebují vědět. Každodenní angličtina může být doplněna o další cizí jazyk (fr, sp, ne), děti se učí hrát na hudební nástroje, výtvarně se rozvíjí a zdokonalují ve sportu.
... má skvělý tým lidí, kterému můžete bez starosti svěřit své děti a spolehnout se, že o ně bude výborně postaráno.

Elánek v číslech

Kolik máme poboček Elánku?
0
Kolik máme zaměstnanců?
0
Kolik dětí aktuálně navštěvuje Elánka?
0
Kolik lidí nás sleduje na facebooku?

O Vaše děti se starají

V předškolních zařízeních dáváme důraz na individualitu, zdravý rozvoj a bezpečí, tedy všechny „holky z naší školky“ i „kluci z naší školky,“ pečující o Vaše děti, jsou chůvy a profesionálové v oblasti zdravotnictví, pedagogie a sociologie.

Všechny pečující osoby najdete v domečkách jednotlivých školek, přesně podle rozdělení, kde se s nimi můžete setkat

Kancelář

Eliška Krejčí Reková
Ředitelka Elánku
eliska@elanek.eu
Jiří Krejčí
Finanční ředitel
jiri@elanek.eu
Zdeňka Hladilová
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Sylva Pavelová
Provozní manažerka
info@elanek.eu
Lenka Valná
HR specialista
prace@elanek.eu
Kamila Kosatíková
Provozní manažerka
elanek@elanek.eu
Aneta Palatinová
Office manager
info@elanek.eu
Lucie Korečková
Účetní
ucetni@elanek.eu
Ing. Eliška Krejčí Reková
Eliška je spoluzakladatelkou a ředitelkou školek a jeslí Elánek, tedy konceptu soukromých školek a jeslí v Brně. Má mnohaletou zkušenost v oblasti hlídání dětí v ČR i zahraničí, se specializací na děti od 3-6 let. Na základě získaných poznatků je přesvědčená, že zdravé, schopné a kreativní děti je vhodné vzdělávat již od útlého věku a do výchovně-vzdělávacího plánu zahrnuje nejen pohybový rozvoj, hudební vzdělání a výtvarné činnosti, ale také výuku cizích jazyků. Eliška studuje doktorské studium na Fakultě podnikatelské VUT v Brně a projektu poskytuje veškerou manažerskou, administrativní a ekonomickou podporu. Věnuje se přednáškové činnosti v oblasti osobního rozvoje, publikuje odborné články a je garantem předmětů se sociální tematikou. Působí 12 let jako fitness instruktorka a mimo jiné nabízí i cvičení pro těhotné nebo dětskou yogu. Mluví francouzsky a anglicky, hraje na kytaru a Vašim dětem se zavazuje předat jen to nejlepší.
Ing. Jiří Krejčí
Ing. Jiří Krejčí
Jirka je spoluzakladatel a velmi důležitý člen týmu Elánek. Má na starosti finance, ale také provozní a technickou oblast projektu. Rozhoduje i o personálním zastoupení a zajišťuje marketingovou podporu. Jirka je absolvent Fakulty podnikatelské VUT v Brně a působí již 12 let v oblasti financí. Hraje na klavír a kytaru, je fotbalistou tělem i duší, mluví anglicky i německy a pro děti představuje mužský element, který vhodně doplňuje celý koncept všestranného předškolního vzdělávání.
Ing. Sylva Pavelová
Sylva se od 1.5.2019 stala novým členem Elánku a působí na pozici provozní manažerky. Jejím úkolem je dohled a zabezpečení plynulého chodu všech provozů, veškerá komunikace s rodiči, správa docházkového systému a podpora vedení společnosti v personálních i provozních procesech firmy. V řízení firmy má bohaté zkušenosti jak teoretické, získané studiem na Ekonomické fakultě MZLU v Brně, ale také praktické, a to již dlouholetým působením na různých manažerských pozicích v menších i velkých mezinárodních firmách. Její manažerské interpersonální dovednosti (soft skills) byly rozšířeny také o oblast výchovy dětí, a to absolvováním rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dětem se však věnuje již od dob svých studií, kdy pracovala jako vedoucí na dětských táborech. Věří, že kdo dělá svoji práci srdcem, přináší radost, spokojenost a úsměv na tváři nejen sobě, ale hlavně všem ostatním kolem sebe.
Zdeňka Hladilová
Zdeňka v Elánku působí od dubna 2020 jako provozní manažerka a má na starosti komunikaci s rodiči, provozní a administrativní agendu školek. Studovala divadelní management na JAMU a sociální pedagogiku a poradenství na Masarykově univerzitě, což v Elánku perfektně využije. Mluví třemi jazyky, přičemž jezdila provádět školní zájezdy po Velké Británii a vyučovala anglický jazyk ve firmách, jazykové škole a i soukromě. Její specializací byla výuka mladších dětí, některé s ní vyrostly do puberty. Celý život ji provází hudba. Prozpívala se sbory, big bandem a kapelami až do současnosti, kdy zpívá s kapelou na svatbách, plesech a večírcích. Posledních několik měsíců chodí na i lekce kytary, protože nikdy není pozdě naučit se něco nového. Je matkou předškolačky, která ji učí trpělivosti, pochopení, vnitřnímu klidu a nepodmíněné lásce.
Aneta Palatinová
Aneta se od 1. července 2020 stala novým členem týmu Elánek a působí na pozici Office manager. Aneta zajišťuje chod kanceláře a ráda pomáhá ostatním, proto je nepostradatelným členem týmu. Studovala na střední škole uměleckomanažerské, – provoz a řízení kulturních subjektů, a díky tomu má kreativitu a organizovanost v krvi. Ve volném čase se ráda věnuje fotografování, grafice, kaligrafii a také svému pejskovi
Ing. Kamila Vymětalová
Kamila se od ledna roku 2021 stala novým členem Elánku a působí na pozici provozní manažerky. Stará se o personální a materiální zabezpečení v jednotlivých školkách. Vystudovala ekonomiku a management, kde se zaměřila na oblast logistiky. Během studia na vysoké škole působila jako chůva a instruktorka lyžování pro mateřské školy. Od dětství jsou její největší zálibou děti a sport, kterému se dříve věnovala na závodní úrovni.
Mgr. Lenka Valná
Lenka je jedním z nejmladších přírůstků do rodiny Elánku, od ledna 2021 má na starosti nábor, péči a vzdělávání našich zaměstnanců. V předchozím zaměstnání pracovala pět let v oblasti personalistiky, převážně pak náboru, měla také na starosti vedení menších týmů. Vystudovanou má Pedagogickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a v poslední době ji to táhlo zpět ke vzdělávání a výchově dětí. Právě skloubení HR a vzdělávání dětí je pro ni ideální kombinací, proto ji práce v Elánku nadchla. Ve volném čase velmi ráda odpočívá aktivně, relaxuje u cestování, sportu a den bez poslechu hudby si vůbec nedokáže představit.