Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

Emoce na prknech divadla

Stanovené cíle

Děti hravou formou poznávají druhy divadla s průřezovým tématem emocí. Rozeznávají, kde jsou hranice emocí a jak se v nich vyznat. Děti jsou motivovány poznávat divadelní kulturu a hudbu.

Očekávané výstupy

Dítě umí pojmenovat některé druhy divadla a rozumí tomu, co při nich může vidět.

Rozezná od sebe základní emoce a upevňuje se v jejich rozeznávání u sebe sama.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh

·        Aktivity s knihou Já a moje emoce (Stephánie Couturier)

·        Seznámení s loutkou (jak vypadá a jak se pohybuje)

·        Poznáváme druhy divadla (balet, muzikál, opera, činohra, loutkové představení, pantomima, stínové divadlo, film)

TV

·        Dramatické hry: Příšery, Kynkyryky, Heja

VV

·        Maňásek na prst

·        Malba vidličkou (příšerka)

HV/ ŘV

·        Příšera (logopedická písnička)

·        Hra na hudební nástroje

AJ

·        Slovíčka: happy, sad, shy, angry, scared

·        Pohybové hry na uchování těchto slovíček

·        Anglické motivační písně s náladami

DV

·        Stínové divadlo – Gruffalo

Didaktika

·        Pracovní listy a didaktické pomůcky vztahující se k emocím

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky