Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25.1.2021 - 29.1.2021

Co se naučíme z knih?

Stanovené cíle

S dětmi pomocí tohoto týdenního plánu posilujeme vztah k četbě, knihám a získávání vědomostí. 
Děti bude v tomto týdnu provázet několik knih z batohu, kdy vždy ráno jednu z nich poslepu vytáhneme a společně celé dopoledne budeme objevovat, co nám kniha může přinést. Pomocí úkolů se dětí seznámí s různými druhy knih: učebnice, průvodce, kuchařka, jazyková kniha, rádce pro kutily. Rozvíjejí si slovní zásobu, poznávají druhy knih, spolupracují s kamarády. 

Očekávané výstupy

Pomocí tohoto týdenního plánu jsou děti seznámeny s různými druhy knih. Poznávají, co jim knihy přinášejí za dobrodružství, plní úkoly, které je seznámí s konkrétním druhem knih. Společně se zapojují do aktivit, umí manipulovat s knihou, rozšiřují si slovní zásobu. Umí požádat o pomoc, podporují se při společné hře. 

Konkrétní činnosti

ranní kruh - práce s rozdílnými druhy knih
učebnice - pozorujeme lidské tělo, opakujeme si části těla
průvodce - způsoby cestování, počasí, putování podle mapy
kuchařka - příprava jednoduchého jídla (nalití mléka, namazání chlebu...)
cizojazyčná kniha - cviky podle orbázků
rádce pro kutily - sestavení domů podle pokynů
druhy knih (papírové, elektronické), co jsou časopisy, noviny

Tv - překážková dráha, cviky podle obrázků, honička, tanec
Hv a Řv - opakování Grónské písně, básně o Myších a knihách, zpěv, 
píseň Mrazíci
Vv - vytvoření dětské knihy, jídlo z plastelíny
Aj - story, book, look, read
pobyt venku - procházka podle mapy, opakování básniček, pozorování aut, jejich podobnost s těmi v knihách
četba - M.Macourek- Žofka, V. Vančura - Kubula a Kuba Kubikula

 

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky