Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

2.12. - 6.12.2019 

Mikuláš ve školce

Stanovené cíle

Cílem tohoto týdenního plánu je seznámení dětí s adventem a svátky, které v tomto období slavíme. Děti se seznámí s postavou Mikuláše, který se chodíza dětmi podívat, aby potěšil hodné milým slovem a ty zlobivější povzbudil k lepšímu chování. Děti se učí, kdo Mikuláš je, s kým chodí podzravit děti. Seznamují se s pojmy dobro, zlo, očekaváné chování a "zlobení", umí tyto stavy rozlišit u sebe i ostatních a snaží se podporovat navzájem v dobrém chování. Učí se podpořit své kamarády, když mají strach.

Očekávané výstupy

Pomocí tohoto týdne jsou děti vedeny k tomu, aby uměly určit, které chování je pro daný okamžik vhodné, které ne. Samy rozumí tomu, že za své chování nesou zodpovědnost. Mohou se snažit být lepšími. Podporují u kamarádů takové chování, které všem prospívá (vědí, že máme o věci poprosit, má se děkovat, když něco nezvládne kamarád, mohu mu pomoci). Umí určit na vybraných charakterech, zda jsou dobré, nebo zlé (ježibabaxMařenka a Jeníček).

Konkrétní činnosti

ranní kruh - Jak to vypadá, když jsme honí, jak to vypadá, když neposloucháme? Diskuse, práce s předměty, obrázky
spol. hry -
počítáme pro andílka hvězdičky
co umí náš kamarád- vychovatelka říká, co se dětem daří a děti určují, který z kamarádů to umí (např. Kdo umí pěkně poprosit) - reflexe pro děti- všechny by chtěly být stejně šikovné
počítáme, kolik dní nám zbývá do Vánoc pomocí hvězdiček na stromku
Hv a Řv- básnička Prosinec, Mik, Miku, Mikuláš- seznámení s písní
Vv- čert - lepení obličejové části, andílek- sestavení z různých tvarů
Tv- čertí honička- děti běhají a chtějí chytnout "čerta" s ocasem
Aj- devil, angel, St. Nicolas
pobyt venku - procházky po okolí školky, pozorování adventní výzdoby
četba - O andělíčku Stříbrovlásku, adventní pohádky ze stromečku

Pracovní pomůcky

černé odpadkové pytle

Jiné požadavky