Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.1.2022 - 21.1.2022

Kniha a její tvůrce

Stanovené cíle

Skrze zážitkovou pedagogiku poznáváme práci spisovatele a ilustrátora. Vyzkoušíme si tvořit vlastní příběhy a popustíme uzdu naší fantazii.

Očekávané výstupy

Děti pomocí různých technik tvoří ve skupině knihu. Používáme tvůrčích a zážitkových technik pro práci s kreativitou. Poznáváme knihu z pohledu tvůrce i čtenáře.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh

-        Nacvičujeme svůj podpis (úměrně k věku).

-        Poznáváme cestu spisovatele, ilustrátora, pošťáka, knihovníka…

-        Pracujeme s kartičkami Dixit a promítací baterkou Moulin roty. Poznáváme, co dokáže naše kreativita

-        Pracujeme na projektu tvorba školkové knihy. Využíváme několika interaktivních praktik ve tvorbě knihy.

-        Hry na rozpoutání kreativity – co je v krabici?

TV

-        Rozcvička s básničkou: Milá této, tečka…

-        Rozcvička s písní máme doma obludu

-        Dětské hry Čáp ztratil čepičku, Chodí pešek okolo…

VV

-        Vytváříme ilustrace ke knize a interaktivní okénka

-        Grafomotorika na velký formát (kaligrafie)

HV/ ŘV

-        Máme doma obludu

-        Vepřo knedlo – Pavel Šrut

AJ

-        Práce s magickou tužkou a dětským slovníkem angličtiny

-        Poznáváme anglické obrázkové slovníčky

-        Slovíčka: Book, Page, Pen

Pobyt venku

-        Malba do sněhu klacíkem ( za vhodného počasí)

-        Vyzkoušíme boby na sněhu

-        Hledáme poštovní schránky

Čteme

-        Špalíček veršů a pohádek – František Hrubín

-        Jak Fík vyrostl (Rudolf Čechura, Jiří Šalamoun)

Všeobecný zvířetník pana profesora Revilloda (Javier Sáze Castán, Miguel Marugarren)

Pracovní pomůcky

 

Jiné požadavky