Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11.12. – 15.12.2023

Adventní čas

Stanovené cíle

Tento týden se ve školce ponese v duchu tradic a Vánoc, nacvičíme si také nějaké tanečky a písničky na Vánoční setkání a budeme si užívat vánoční atmosféru. Dozvíme se, jak vypadají Vánoce české a jak ty zahraniční.

Očekávané výstupy

Děti si vytváří kladný vztah k tradicím a seznamují se s českými zvyky.

Konkrétní činnosti

Ranní kruh

-        Seznamujeme se s Vánočními a adventními tradicemi

-        Zdobíme Vánoční stromeček

-        Puzzle s vánoční tematikou

-        Oromotorická a dechová cvičení s Vánoční tematikou

TV

-        Hry na zrakovou a sluchovou percepci

-        Opičí dráha

-        Rozcvička s příběhem o Ježíškovi

-        Tanec s vánočními koledami

VV

-        Vánoční ozdoby

-        svícen

HV

-        Tanec s písní 3 oříšky pro popelku

-        Nácvik pásma na Vánoční setkání

-        Poslech Vánočních koled

-        Půjdem spolu do Betléma - zpěv

AJ

-        Opakování písně Merry Christmas

-        Opakování barev a čisel

DV

-        Pohádka Boudo, budko

Pobyt venku

-        Jdeme na tržiště koupit jmelí

-        Hry se sněhem

-        Malování do sněhu

Čteme

-        Adventní pohádky ze stromečku

 

11.12. Zdobení Vánočního stromečku

13.12. Návštěva sv. Lucie