Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20.1.2020 - 24.1.2020

Do knihovny nejen za zvířátky

Stanovené cíle

Cílem týdne bude rozvoj základních poznatků o knihách a o knihovně. Podstatou tohoto cíle bude utvoření pozitivního vztahu ke knihám. Děti se dozví, jaké typy knih existují, co je jejich obsahem, kdo píše knihy a jak s nimi správně zacházet. Podrobnější výklad dostaneme ve středu na exkurzi do knihovny Jiřího Mahena v Řečkovicích.

Očekávané výstupy

Děti umí popsat, co je to kniha, dokážou vyjmenovat základní typy knih. V rámci jemné motoriky umí s knihou zacházet, opatrně obracet listy. Rozšíření slovní zásoby nejen o nová anglická slovíčka. Prohloubíme vztahy v kolektivu tím, že se naučíme půjčovat knihy kamarádům a používat kouzelná slovíčka – děkuji a prosím. Děti si prostřednictvím exkurze do knihovny uvědomí, co je to knihovna, jak vypadá, kdo a co se tam nachází.

Konkrétní činnosti

Výtvarná výchova – omalovánky pohádkových postav, výroba sněhuláka; hudební výchova – nové písničky Holka modrooká, Pásla ovečky v zeleném háječku ; tělesná výchova – cvičení se zvířátky; aktivity v kruhu – povídání si o knihách a o knihovně, básnička – Byla jedna babka. Anglická slovíčka – book, library, borrow, fairy tale, story.

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, vata

Jiné požadavky

22.1. výukové programy v knihovnách Jiřího Mahena – exkurze do knihovny v Řečkovicích