Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

22.2.2021 - 5.3.2021

Vše pro naše zdraví

Stanovené cíle

Následující dva týdny se zaměříme na vše, co je potřeba dělat, abychom byli zdraví. Půjde tedy nejen o správnou hygienu (mytí rukou, čištění zubů), ale i o správné potraviny a dostatek pohybu. Děti se dozví, jaké potraviny prospívají nebo neprospívají našemu zdraví a v rámci tělesné výchovy se budeme věnovat programu Cvičení se zvířátky.

Očekávané výstupy

•     Děti umí rozlišit zdravé a nezdravé potraviny
• Rozvoj paměti při učení nové básničky
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Rozvoj hrubé motoriky při cvičení 
• Děti ví, kdy si mají umývat ruce (po jídle, po wc apod.)

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání na téma zdraví
•     Nová básnička Neposlechl mámu Petřík
•     Výrobky: zdravé a nezdravé zoubky, bacily, zdravé a nezdravé potraviny, strašidýlko
•     Anglická slovíčka – health, hands, teeth, food, sport

Pracovní pomůcky

Papír, nůžky, štětec, temperové barvy, lepidlo, pastelky

Jiné požadavky