Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

11.11.-22.12.2023

Advent a Vánoce

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky. Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly.

Očekávané výstupy

  • pozorně poslouchá
  • ví ,co je advent, zná vánoční zvyky
  • bez ostychu se zapojuje do aktivit
  • zachycuje skutečnosti ze svého okolí

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek-vánoční zvyky, dopis Ježíškovi, rozbalování dárků

Hudební výchova-ježíšku panáčku, nesem vám noviny, štědrej večer nastal, snowflake

Výtvarná výchova-vánoční přání, vánoční strom, vánoční ozdoba, vánoční hvězda

Angličtina-star, christmas, gift ,Jesus, dinner, carp, candle

Tělesná výchova-závody ve sněhu, vánoční jóga

Pracovní pomůcky

papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír, papírový talíř

Jiné požadavky