Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

13. 7.- 17. 7. 2020

Barvy kolem nás

Stanovené cíle

Tento týden se s dětmi zaměříme na barvy. Zopakujeme si názvy barev, budeme u barev rozlišovat jejich odstíny a naučíme se, jak můžeme ze základních barev namíchat další. Také se zaměříme na fantazii dětí při experimentech a týmovou spolupráci.  

Očekávané výstupy

• Znalost názvů všech barev
• Dokáže rozlišit barvy a jejich odstíny
• Dítě dokáže namíchat barvu zelenou, oranžovou, fialovou
• Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Konkrétní činnosti

   •     Ranní kroužek – opakování barev, experimenty s barvami, třídění předmětů dle barvy, PH - Čáp ztratil čepičku
•     Básnička barvičky + píseň o barvách - Žlutá to je sluníčko,
zelená je tráva, červená je jablíčko,
už to umím sláva!
Modrá to je obloha,
hnědá to je hlína,
když si ruce umažu tak je na nich špína,
když si ruce umyju tak jsou zase čisté,
teď už všechny barvy znám to je zcela jisté.
•     Výrobky: malované oblázky, abstraktní kresba 
•     Anglická slovíčka – red, blue, yellow, green, orange, black          

Pracovní pomůcky

Oblázky, temperové barvy, štětce

Jiné požadavky