Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.1.2022 - 28.1.2022

Knihy

Stanovené cíle

Cílem týdne bude rozvoj základních poznatků a utvoření si pozitivního vztahu ke knihám. Děti se dozví, jaké typy knih existují, co je jejich obsahem, kdo píše knihy, jak s nimi správně zacházet a dokonce jak se vyrábí papír, který je nedílnou součástí knih.

Očekávané výstupy

vnímá kulturní podněty

pozorně poslouchá

sleduje se zájmem literární, dramatické, či hudební představení

bez většího ostychu se aktivně zapojí do aktivit

zachycuje skutečnosti ze svého okolí

umí zacházet s knihou

uvědomuje si sounáležitost s kolektivem

Konkrétní činnosti

* Ranní kroužek – povídání si o knihách
* Hudební výchova –  básnička Knížka (doprovázena pohybem)
* Výtvarná výchova – společný projekt – kniha; omalovánky oblíbených pohádkových postav, záložka do knihy, sněhulák z odličovacích vatových tamponů
* Anglická slovíčka – book, winter, snowman, paper,
* Didaktika – čtení pohádek s porozuměním a úkoly, společné čtení pohádek (doplňování vět pomocí obrázků), pexeso, puzzle, hra na knihovnu
* Tělesná výchova – dětská jóga, hra na zvířátka

Pracovní pomůcky

Papír, nůžky, voskovky, prstové barvy, vatové tampony, špejle, pastelky

Jiné požadavky