Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

30.1.- 3.2.2023

Povolání

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky. Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly. Seznámení s různými druhy povolání.

Očekávané výstupy

  • pozorně poslouchá

  • ví,  co je to povolání, zná povolání rodičů

  • bez ostychu se zapojuje do aktivit

  • zachycuje skutečnosti ze svého okolí

 

Konkrétní činnosti

  • Ranní kroužek-dramatizace-hasič, doktor, prodavačka...co dělá máma a táta

  • Hudební výchova-hej ty já jsem popelář,  to jsou hasičské hrátky

  • Výtvarná výchova-výroba hasiče, těsto na rohlíky,kuchař

  • Angličtina-firefighter,policeman,doctor,shop assistant,hairdresser,job

  • Tělesná výchova-závody v hašení, policejní rozcvička

 

Pracovní pomůcky

 Papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír,pastelky
 

Jiné požadavky