Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

26.7.2021 - 30.7.2021

Doprava

Stanovené cíle

Cílem týdne Doprava je seznámení dětí s různými druhy dopravních prostředků, naučíme se rozeznávat dopraví značky a dozvíme se něco o dodržování pravidel bezpečného provozu.  . 

Očekávané výstupy

Dítě se naučí rozeznávat základní dopraví značky- hlavní ulice, stop, zákaz stání, zákaz zastavení, výstražné značení. Naučí se, jak se chovat při přecházení přes silnici i jaká barva co znamená na semaforu. Bude schopno pojmenovat základní dopravní prostředky- kolo ,auto, letadlo, autobus, tramvaj, trolejbus, vlak . Naučíme se i nějaká anglická slovíčka související s tématem jako je např. bus, train, plane, car, bike . 

Konkrétní činnosti

Povídání o pravidlech provozu. Přiřazování významu k dopravním značkám.  Pojmenování dopravních prostředků.  Hra- na dopravu se semaforem. Výtvarná výchova-lodička a letadlo foukacími fixy, výroba semaforu, výroba značek.

Pracovní pomůcky

 papír, tempery,lepidlo, prstové barvy,foukací fixy

Jiné požadavky