Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

2.12. - 6.12.2019 

Ble, ble, ble, kdo k nám jde?

Stanovené cíle

Rozvoj smyslového vnímání, rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvoj tvořivosti, paměti a pozornosti.

Očekávané výstupy

Děti budou vědět, jak vypadá Mikuláš, čert i anděl a co má kdo na sobě. Naučí se, kdo představuje dobro a kdo zlo. Děti si připomenou, co to znamená „být hodný“ a naopak „zlobit“. Děti si během týdne užijí pohybových her, tancování, zpívání, básniček, naučí se nějaký nový cvik a samozřejmě si také něco vyrobí.

Konkrétní činnosti

V ranním kruhu si povíme, jak čert, anděl a Mikuláš vypadají (např. že čert je celý černý, má rohy, dlouhý jazyk, veliký pytel a může mít i kopýtko). Řekneme si konkrétní příklady „správného a nesprávného“ chování. Zahrajeme si čertovskou honičku, postavíme si pekelnou cestu v podobě překážkové dráhy a taky si uděláme diskotéku s pekelnými písničkami. Zopakujeme si písničku Mik, miku, mik, miku, Mikuláš a naučíme se novou Čertíku, Bertíku. Pro Mikuláše si procvičíme básničku Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty. Slibuju ti slibuju, že už zlobit nebudu. A také básničku leze z pekla, leze čert, a to není žádný žert. Po světě se rozhlíží a zlobidla vyhlíží. Při výtvarné činnosti si vyrobíme čertovský řetěz, andílka z roličky od toaletního papíru a vybarvíme si kamaráda čertíka.

Ve čtvrtek 5.12. nás v Elánku navštíví Mikuláš s čertem a andělem.

Anglická slovíčka – devil, angel, good, evil, bad, traditions.

Pracovní pomůcky

Papír, barevné papíry, pastelky, tempery, štětce, nůžky, lepidlo, modelína, roličky od toaletního papíru.

Jiné požadavky

5.12. děti přijdou do školky oblečeni za čertíky.