Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.10.2022 - 7.10.2022

Ježek

Stanovené cíle

Rozvoj tvořivosti a fantazie

Rozvoj lokomočních dovedností

Rozvoj vztahu k živé a neživé přírodě

Rozvoj pohybové aktivity

 

Výstupy

Vyjadřovat své emoce a myšlenky

Ovládat koordinaci ruky a oka

Naučit se krátké texty písní a básní

Mít povědomí o významu životního prostředí

 

Konkrétní činnosti

Komunitní kruh – Povídání o Ježkovi a Podzimu, práce s pohádkou, počítáme jablíčka

Výtvarná činnost – Ježek, Mochomůrka

Básnička – Ježek

Pohybová hra – Na ježka

Omalovánky

Pracovní listy/ Grafomotorika

 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, temperové barvy, štětec, vidličky, barevné papíry, papírové ruličky, nůžky

Jiné požadavky