Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

19.12.-23.12.2022

Štědrý den

Stanové cíle

Procvičování paměti, pozornosti

Rozvoj komunikačních dovedností a rozšíření slovní zásoby i v anglickém jazyce

Rozvoj kreativity

Rozvoj pohybové aktivity

Očekávané výstupy

Dítě dokáže komunikovat na dané téma, rozšíří své znalosti a slovní zásobu i v AJ

Dítě umí říct básničku

Dítě zvládá vytvořit výrobky pod dohledem tet

Dítě se aktivně účastní hry

Konkrétní činnosti

Komunitní kruh:

  •      povidání si o tradicích, zvycích, štědrém dnu, štědrovečerní večeři, kdo je Ježíšek  (příběh o něm)

         a kdo je Santa Claus

Vánoční tradice: děti budou házet bačkorou, krájet jablíčka, zpívat koledy, péct cukroví

Didaktická činnost: pracovní listy (prstová tvorba barevných světýlek)

Výtvarná činnost: kapr, stromeček, andělíček, přáníčko (výrvar.technika muchláž)

Zpívání vánočních koled

Báseň: O Vánočním stromečku

Hudebně pohybová hra: Ptáčci zobají

Pracovní pomůcky

papírový talíř, temeprové barvy, tvrdý papír, nůžky, herkules, štětce, vystřihovátko kolečka+srdíčka, třpytky, špejle, lékařská dřevěná špachtle, kuličky, voskovky, vodové barvy