Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

30.01. – 10.02.2023

UMĚNÍ

Stanovené cíle

Hlavním tématem je umění. První týden si společně popovídáme o hudbě a hudebních nástrojích. Následující týden se vrhneme na umění výtvarné. Také si vyrobíme spoustu tematických výrobků, kterými si vyzdobíme naši školku.

Očekávané výstupy

Děti pojmenují/poznají hudební nástroje.

Děti pojmenují základní výtvarné pomůcky.

Podle zvuku poznají hudební nástroj.

Děti opakují po tetách rytmickou hru na tělo.

Rozvoj jemné motoriky a kreativity při výtvarných činnostech.

 

Konkrétní činnosti

Ranní kruh – Elánek povídá o výtvarném umění, hudebních nástrojích a stylech.

Didaktické činnosti – Poznávání hudebních nástrojů a výtvarných pomůcek, přiřazení zvuku k hudebnímu nástroji

Výtvarné činnosti – Výroba vlastního chrastítka, klavír, výroba barevné palety a obrazu

Pracovní činnosti – Hra na hudební nástroj

Pohybové činnosti – Rytmická hra na tělo, tancování do rytmu

Básnička –

U muziky zvesela vyhrávala kapela.

Vašek na píšťalku píská,

Olda do bubínku tříská.

K tomu Lojzík na čelo,

zkrátka je tam veselo.

Nevěříte? Přijďte hned

zatančit a posedět.

Písnička – Miluju a maluju (Šíleně smutná princezna), Já jsem muzikant

Nová anglická slovíčka – Music, dance, picture, art

Pracovní pomůcky

Plastový žloutek z Kinder vajíčka, lepicí páska, rýže, prstové barvy, papíry

Jiné požadavky

Prosíme rodiče, aby si v týdnu 30.01.-03.02. doneslo každé dítě “žloutek” z Kinder vajíčka. Děkujeme!