Týdenní plán Brno Střed MUNI | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán Brno Střed MUNI

3.10.2022 - 14.10.2022

Barvy

Stanovené cíle

Hlavním tématem jsou barvy, které jsou všude kolem nás. Prostřednictvím didaktických her a pomůcek si dětí zopakují/naučí se, jaké barvy existují.

Očekávané výstupy

Děti umí pojmenovat základní barvy a rozlišit je.

Rozvoj slovní zásoby, myšlení a paměti.

Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech. 

Rozvoj jemné motoriky při pracovních činnostech.

Konkrétní činnosti 

Ranní kruh – Elánek povídá o barvách. Děti přiřazují jednotlivé obrázky k příslušné barvičce.

Výtvarné činnosti – Barvy, barvy barvičky, hrajte si mé prstíčky! Malování duhy pomocí prstových barev.

Pracovní činnosti – Lepení obrázku na barevné skvrny vyrobené z barevných papírů.

Smyslové činnosti – Čáp ztratil čepičku...

Didaktické činnosti – Jakou barvu má?

 

Básnička 

Žlutá to je sluníčko,

zelená je tráva,

červené je jablíčko,

už to umíš, sláva.

 

Písnička

 Travička zelená...

 

Nová anglická slovíčka

colour, red, blue, green, yellow, pink, white, black

Pracovní pomůcky

Prstové barvy, tvrdé papíry, lepidlo.