Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.1. – 3. 2. 2023

MÁME RÁDI OVOCE A ZELENINU

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat na téma ovoce a zelenina. Zaměříme se na to, jaké druhy ovoce a zeleniny máme. Řekneme si, jaké vitamíny obsahují a proč je důležité je konzumovat.

Očekávané výstupy

 • Děti znají jednotlivé druhy ovoce a zeleniny
 • Děti mají povědomí o tom, že ovoce a zelenina je nedílnou součástí zdravého jídelníčku a je zdrojem vitamínů
 • Rozvoj spolupráce při společných aktivitách
 • Rozvoj paměti
 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Rozvoj sluchového vnímání

 

Konkrétní činnosti       

 •  Diskuzní kruh – povídání na dané téma

 •  Výtvarná činnost – mrkev, jahoda

 • Hudební činnost – básnička: Ovoce a zelenina

 • Didaktická činnost – omalovánky, grafomotorické listy

 • Anglická slovíčka – fruit, vegetable, vitamins, health

Pracovní pomůcky

Papír, barevné papíry, tempery, štětce, nůžky, houbičky, lepidlo.

Jiné požadavky