Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

13.7.-17.7.2020

Integrovaný záchranný systém

Stanovené cíle

V tomto týdnu si s dětmi budeme povídat o záchranných složkách, naučíme se rozeznávat vozidla záchranných složek a také si něco řekneme o výbavě jednotlivých složek. Naučíme se důležitá telefonní čísla. 

Výstupy 

•    Děti dokážou vyjmenovat jednotlivé záchranné složky a říct, k čemu slouží
•    Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•    Rozvoj paměti při učení anglických slovíček 
•    Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
•    Rozvoj smyslového vnímání-sluch,hmat

Konkrétní činnosti

•      Povídání o záchranných složkách (telefonní čísla)
•   Popisování oblečení, vybavení, náplň práce –policista, záchranář-lékař, hasič
•   Ukázka obrázků-konkrétní situace při zásahu jednotlivých složek-děti přiřazují správný obrázek záchranné složky
•   Ukázka obrázků – vozidla s telefonními čísly
•   Omalovánky, didaktické listy
•   Anglická slovíčka – car, fire, police man
•   Hádanky-záchranná vozidla
•   Poslech houkajících vozidel
•   Relaxace
•  Písničky pro děti

Pracovní pomůcky

          Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, grafomotorické listy, barevný papír, tempery, štětce         

Jiné požadavky