Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.1.2022 - 21.1.2022

ZIMNÍ SPORTY

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o zimních sportech. Zaměříme se na to, jaké zimní sporty jsou a kde všude je můžeme provozovat. Také si řekneme něco o zimním oblečení, které je při sportovních aktivitách venku důležité.

Výstupy

Děti umí vyjmenovat některé druhy zimních sportů

Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech

Rozvoj spolupráce při společných aktivitách

Rozvoj paměti

Rozvoj pohybových dovedností

Rozvoj sluchového vnímání

 

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh – povídání o zimních sportech a zimním oblečení

Výtvarná činnost – lyžař, rukavice

Hudební činnost – básnička: Na saních

Didaktická činnost – omalovánky, grafomotorické listy

Anglická slovíčka – winter sports, ski, hockey
 

Pracovní pomůcky

Papír, barevné papíry, tempery, štětce, papírové ruličky, lepidlo.

Jiné požadavky