Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11. 9. – 22. 9. 2023

Barvy kolem nás

Stanovené cíle

Tento týden se s dětmi zaměříme na barvy, které jsou všude kolem nás. Naučíme se pojmenovat a rozlišovat barvy i jejich odstíny. Zopakujeme si a naučíme se říkat jednotlivé barvy v angličtině.

Očekávané výstupy

  • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech.
  • Rozvoj práce v kolektivu při společných aktivitách.
  • Procvičování hrubé motoriky při pohybových aktivitách.
  • Rozvoj paměti při učení nové básničky.
  • Rozvoj sluchového vnímání při čtení knížek.

Konkrétní činnosti       

  • V ranním kroužku budeme přiřazovat barvy k věcem kolem nás a určíme různé odstíny barev. Zahrajeme si pohybovou hru Čáp ztratil čepičku.
  • Naučíme se novou básničku - Barvičky
  • Ve výtvarných činnostech si vytvoříme duhu a strom kamarádství.
  • Anglická slovíčka – colour, red, green, blue, yellow, pink, orange, white, black, brown
  • Didaktické činnosti - omalovánky, grafomotorické listy, logopedie

Pracovní pomůcky

tvrdé papíry, barevné papíry, temperové barvy, nůžky, štětce, lepidlo