Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

29.9.2020 - 2.10.2020

Od mamutů po současnost

Stanovené cíle

V tomto týdnu s dětmi nahlédneme do historie. Řekneme si, jak se člověk postupně vyvíjel a měnil, jakými předměty byl obklopován v minulosti a jakými je obklopován dnes... Při učení se nové básničky o opičce si jednu takovou vyrobíme, absolvujeme velkou opičí dráhu, při níž si upevníme poznatky z celého týdne a v pátek si na zahradě připravíme "Pátrání po mamutech" doprovázeno úkoly a soutěžemi pro děti.

Výstupy 

•• Upevnit si základní rozdíly mezi člověkem dnes a člověkem v minulosti
• Být schopen popsat, jak člověk pracoval v období pravěku.
• Rozvíjet hrubou motoriku u sportovních činností.
• Zvládnout základní sebeobsluhu 
• Rozvíjet jemnou motoriku při činnostech uzpůsobených danému tématu.

Konkrétní činnosti

• ranní kroužek-učení se nových básniček a říkanek, následné opakování, procvičování jmen prstů a dnů v týdnu, povídání o pravěku, lidské evoluci, změnách na Zemi. 
• zpěv a tanec  - Grónská zem, Pět opiček, Opičí vylomeniny 
• tvoření - Opice z barevného papíru, velký projekt "Pravěk" - koláže, 3D výrobky k výzdobě školky a upevnění znalostí o pravěku
• hra na pravěk 
• nová básnička o opicích
• anglická skovíčka - monkey, human, fish

Pracovní pomůcky

Barevný papír, nůžky, lepidlo, pastelky, krepový papír, kartonové krabice,fixy, temperové barvy, štětce

Jiné požadavky