Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

30.1.-3.2. 2023

ZIMA

Stanovené cíle

V tomto týdnu si budeme povídat o umění. Řekneme si, co umění znamená a jaké druhy umění můžeme vidět. Děti si vytvoří své umění na papíře, ale také si vyzkoušíme umění v oblasti hudby.

Očekávané výstupy

  • Rozvoj jemné a hrubé motoriky při výtvarných činnostech.
  • Rozvoj zrakového a sluchového vnímání.
  •  Rozvoj komunikačních dovedností.
  • Rozvoj samostatné práce i práce ve skupině.

Konkrétní činnosti    

 

  • Ranní kroužek - přivítání básničkou “Dobré ráno, dobrý den”, seznámení s tématem.

  • Básnička- Nota

  • Hudební výchova - Do rytmu se hýbej!

  • Didaktická činnost - pracovní listy na procvičování, barevné skládačky, omalovánky

  • Výtvarná činnost - Arteterapie, bubínek a paličky

  • Anglický jazyk – music, art, picture, musical instruments

Pracovní pomůcky

Papíry, listy, barevné papíry, lepidlo, pastelky, temperové barvy, kamínky, fixy, pastelky