Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

11.11. - 15. 11. 2019

Povolání

Stanovené cíle

Tento týden budeme pokračovat v započatém tématu povolání. Formou scének si ukážeme, co se v jednotlivých povoláních dělá. Děti si hrou sami vyzkoušejí, jak jednotlivá povolaní vykonávat. Budeme rozvíjet jemnou motoriku při nápodobě jednotlivých povolání a při tvoření. Hrubou motoriku zdokonalíme při naučných procházkách a hře.

Očekávané výstupy

Děti budou vědět, jakou výbavu používají lidé v jednotlivých zaměstnáních (př. "Doktor nosí bílý plášť, roušku." "Hasič má uniformu, helmu." "Údržbář má šroubovák, kladívko."). Děti budou vědět, kde jednotliví lidé pracují a kde se s nimi můžou setkat (prodačka-obchod; policista-přechod pro chodce atd.).

Konkrétní činnosti

Formou herním scének si děti sami zahrají na doktory, hasiče, prodavače apod. Při procházkách budeme pojmenovávat jednotlivé povolání kolem nás. Naučíme se anglická slovíčka: fireman, baker, shop.

Pracovní pomůcky

Demonstrační obrázky, tématické knihy, hračky, barevné papíry, lepidlo, barvy.

Jiné požadavky