Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11.12. – 15.12. 2023

Zima

Tento týden nás ve školce čeká téma Zima. Řekneme si, co se v zimě děje, jaké činnosti můžeme dělat, jaké oblečení v zimě nosíme, jaká zvířátka v zimě spí, a také si sdělíme něco o zimních sportech. Během týdne si vyrobíme tematické výrobky.

Očekávané výstupy

Rozvoj kreativity, rozvoj komunikačních dovedností a slovní zásoby, rozvoj paměti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj myšlení, individuální práce a práce ve skupině.

Konkrétní činnosti    

Ranní kroužek - přivítání básničkou ,,Dobré ráno, dobrý den”, seznámení s tématem Zima

Básnička - Zima

Pohybová činnost - krátká rozcvička

Hudební výchova - Bude zima, bude mráz

Didaktická činnost - Pracovní listy - spojování stejných vloček, spojování sněhuláků

Výtvarná činnost - sněhuláci na špejli, otiskování alobalem - sněhulák

Anglický jazyk - winter, snowman, snow, ice, cold

Pracovní pomůcky

tvrdé papíry, temperové barvy, nůžky, lepidlo, vatové polštářky, špejle, fixe, šablony, alobal, barevné papíry