Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.1.2022 - 21.1.2022

KNIHY

Stanovené cíle

Tento týden si s dětmi budeme povídat o knihách. Seznámíme se s různými druhy knih – slovník, pohádky, říkánky, zpěvník, encyklopedie, leporelo apod. Budeme se věnovat četbě pohádek a poznávat pohádkové postavy. Pokusíme se pochopit, že kniha je náš kamarád, ke kterému se chováme pěkně a ohleduplně. Seznámíme se s knihovnou a půjčováním knih pomocí „námětových her“.
 

Očekávané výstupy

Děti dokáží opatrně manipulovat s knihou

Děti jsou schopny poznat, jaká pohádková postava se nachází v knize v dané pohádce.

Dítě začíná chápat „námětové hry“, rozumí základním pojmům, které souvisejí s knihou a četbou

Upevňují si pojmy kniha, knihovna, knihovnice, spisovatel, autor, knihkupectví
 

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek – budeme si povídat o tom, která kniha je pro nás nejmilejší, jak se máme chovat ke knihám. Porovnávání knih (malé x velké, tenké x silné).

Hra na knihovnu, hádání pohádkových postav dle obrázků z knih.

Vytváření vlastní knihy, tvorba záložky do knihy.

Tematické pracovní listy a omalovánky.

Anglická slovíčka – book, writer, library, bookshop
 

Pracovní pomůcky

tvrdý papír, tempery, lepidlo, bambulky, nálepky, voskovky, třpytky
 

Jiné požadavky