Kouzlo Doteku: Výtvarné Dílničky | Elánek - Školky a jesle v Brně

Kouzlo Doteku: Výtvarné Dílničky

 Popis kroužku:

Kroužek je prostor plný kreativity a senzorických dojmů, kde se naše nejmenší umělci setkávají s pestrými materiály a objevují kouzlo dotyku. Cílem tohoto kroužku je podnítit jejich smysly prostřednictvím práce s různými materiály, jako jsou barevné papíry, listy, plyš, lesklé papíry, písek a kamínky. Během výtvarných dílniček se děti budou podílet na různých projektech, kde se budou učit třídit, kombinovat a zkoumat materiály. Tímto způsobem se nejen rozvíjí jejich senzorické schopnosti, ale také podporuje vynalézavost a spolupráci. Děti budou moci sdílet své myšlenky a nápady, a společně pracovat na vytváření jedinečných uměleckých děl. Prostřednictvím projektů zaměřených na třídění a přírodu se kroužek snaží vytvořit most mezi tvůrčím procesem a světem kolem nás. Děti budou moci spojovat své výtvarné zážitky s reálnými situacemi, což podnítí jejich schopnost tvořit asociace a porozumět širšímu kontextu.

 

Lektorka: Nikola

Pedagogiku jsem začala studovat nějaký čas zpět, avšak zkušenosti mám již z dřívější doby. Hlídala jsem dvě děti ve věku 3 a 8 let. Později jsem se tedy rozhodla studovat na pedagogické fakultě. Pracovala jsem na speciální škole, kde jsem doučovala chlapce a skupinu dětí z 1.třídy - v podstatě všechny oblasti, ve kterých byla pomoc potřeba. Tento rok jsem vypomáhala na základní škole jako asistent pedagoga v první třídě a po skončení hodin ve třídě jsem tvořila program pro děti v družině (jak jsem zmiňovala, za svoji silnou stránku považuji kreativitu, proto se jednalo zejména o různé výtvory). 

 

Permanentka pololetí:  3 000 Kč/ dítě

II. pololetí: 10.1.2024 - 5.6.2024 , každou středu od 15:30 - 16:15 hod

Lekce se nekoná: 1.5. a 8.5. 2023

Adresa: Jakuba Obrovského 228, 635 00 Brno-Bystrc

Lekce: 45min

Věková skupina: děti od 2,5 - 5 let, pro děti z Elánku i širokou veřejnost

Zájemce prosíme o přihlášení na volnočasovou aktivitu v termínu 8.12.2023 – 21.12.2023. na následujícím odkazu:  Přihlášky pro děti
​počet míst omezen

 

Termín: 
Středa od 15:30 - 16:15