KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ? | Elánek - Školky a jesle v Brně

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ?

Elánek se zapojil do projektu zvaného "Koukají na nás správně?", který má za cíl odhalit u dětí předškolního věku možné oční vady. Nezjištěné vady totiž mohou nést dlouhodobé následky, přičemž v celosvětovém měřítku má výskyt očních vad u dětí trvale rostoucí tendenci. Světová zdravotnická organizace World Health Organization uvádí, že za posledních 50 let se až o 50% zvýšil počet dětí s krátkozrakostí. Za tímto vzrůstajícím trendem stojí převážně skutečnost, že současné předškolní děti tráví stále více času u tabletů, televizí nebo monitorů PC. Projekt "Koukají na nás správně?" je v souladu s iniciativou "Zdraví 2020" Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku dětí svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí České republiky.