Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

20.1.2020 - 24.1.2020

Kniha je můj kamarád

Stanovené cíle

Seznámíme děti s pojmem kniha, řekneme si, jak se s knihou zachází a ukážeme si různé typy knih (pohádkové, obrázkové, atlas,..). Děti začnou vnímat knihu jako užitečný prostředek pro získávání nových vědomostí. Dětem budou před poledním odpočinkem předčítány nejznámější pohádky (Červená karkulka, Perníková chaloupka,..).

Očekávané výstupy

•    Děti vědí, co je to kniha a jak se k ní chovat
•Probudit v dětech zájem o knihy a četbu
•    Dítě rozeznává různé typy knih
•    Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•    Rozvoj paměti při učení nové básničky

Konkrétní činnosti

•    Ranní kroužek –  ukázka knih
•    Nová básnička o knize
•    Výroba Červené karkulky a vlka
•    Tématické omalovánky
•    Anglická slovíčka – book, paper   
        

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, krepový papír, omalovánky, prstové barvy.

Jiné požadavky