Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

2.12. - 6.12.2019 

Mikuláš, čert a anděl

Stanovené cíle

Tento týden nás ve školce navštíví Mikuláš, čert a anděl. Seznámíme děti s tradicemi a zvyky. Řekneme si, proč k nám Mikuláš každý rok chodí na návštěvu, vyjmenování jednotlivých postav a jejich role. Popíšeme si jednotlivé části těla a oblečení všech tří postav.

Očekávané výstupy

•    Vnímání kulturních podnětů (nové znalosti o tradicích)
•    Popis jednotlivých postav (kladné/záporné)
•    Děti budou umět zařadit svátek vzhledem k ročnímu období
•    Spolupráce v kolektivu při výtvarných činnostech
•    Rozvoj paměti a koordinace při učení se básniček a pohybových říkanek

Konkrétní činnosti

•    Ranní kroužek –  obrázky postav, seznámení s tradicemi
•    Mikulášské básničky a pohybové říkanky
•    Výroba Mikuláše, anděla a čerta
•    Tématické omalovánky
•    Anglická slovíčka – book, angel   

Pracovní pomůcky

Papír, vata, pastelky, lepidlo, krepový papír, omalovánky, prstové barvy.

Jiné požadavky