Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

1.3.2021 - 5.3.2021

Přichází k nám jaro

Stanovené cíle

povídat si o přicházejícím jaru, přírodě, zvířatech, rostlinách, činnostech které můžeme dělat na jaře a o jarním oblečení

Očekávané výstupy

shrnutí o ročním období jako takovém a všem s ním spojené

Konkrétní činnosti

naučení básničky VÍLA VESNA:
Brzy z jara víla Vesna,zimní spáče budí ze sna.
Troubí na svou trumpetu: přišlo jaro už jsme tu!
Radujte se kluci holky, nasedněte na tříkolky
Sláva nazdar výletu, přišlo jaro už je tu.

Pracovní pomůcky

obal od vajíček, barvy, barevný papír, krepák, špejle, lepidlo