Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

25.1.2021 - 29.1.2021

Denní činnosti a režim

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o každodenních lidských činnostech. Zábavným způsobem si děti osvěží a upevní základy denní rutiny (režimu). K dobrému chutnání si osvojíme novou básničku.

Očekávané výstupy

•  Děti vědí, jaké činnosti je během dne čekají a co je s nimi spojeno.
• Děti umí k daným činnostem přiřadit správnou denní dobu (př. snídaně = ráno).
• Děti si zopakují základní kouzelná slovíčka, pořádně si uklidíme školku a připomeneme si, kam jaké hračky patří. Děti znají svou značku a umějí ji v šatně najít a pojmenovat.

Konkrétní činnosti

• AJ: písnička "Clap your hands" (the Kiboomers), morning, noon, afternoon.  
• Básnička: "Talířek je kulatý, polévka je horká, ale já se nespálím, do polévky foukám."
 • Písnička: "Andulko šafářova".  
• Ranní kroužek: povídání o tématu a nácvik praktických dovedností.  
• Tematické omalovánky a grafomotorické listy, práce s demonstračními obrázky a knížkami, rozcvičky.  
• Výtvarná činnost: kaktus v květináči, sněhulák. 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, krepový papír, lepidlo, nůžky, pastelky, voskovky, prstové barvy a tempery, barevné papíry, plastelína, štětce, karton.