Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.1.2022 - 21.1.2022

Procvičujeme ouška

Stanovené cíle

Tento týden si budeme povídat o hudebních nástrojích. Budeme je poznávat nejen zrakem, ale i sluchem. Mimo to si vyzkoušíme poznávání nejrůznějších zvuků, které můžeme nebo nemusíme znát z našeho okolí. A budeme se věnovat i rytmizaci pomocí tleskání či dupání.

 

Očekávané výstupy

Děti se naučí nejen novou písničku, ale i rozeznávat nejrůznější zvuky. Taky se více seznámí s hudebními nástroji a vyzkouší si vnímat a opakovat rytmus.

 

Konkrétní činnosti

·        Diskuzní kruh – povídání o tématu a procvičování oušek pomocí her.

·        AJ: music, guitar, dance, ear.

·        Didaktická činnost: omalovánky, různorodá práce s demonstračními obrázky.

·        Hudební činnost: zpěv a hra na hudební nástroje, nová píseň „Já jsem muzikant.“

·        Pohybová hra: tanec a rytmizace pohybu.

·        Výtvarná činnost: noty, kytara.

·        Nová básnička:

Sedí liška pod dubem,
má píšťalku a buben.
Na píšťalku píská,
a na buben tříská!

 

Pracovní pomůcky

 Tematické obrázky a pomůcky, lepidlo, temperové barvy, tvrdý papír, barevné papíry.