Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

5. 6. – 9. 6. 2023

Zvířátka z celého světa

Stanovené cíle

Tento týden se vypravíme na dobrodružnou cestu kolem světa za zvířaty. Zjistíme, koho můžeme potkat na safari v Africe, kdo má rád zimu, nebo kdo plave v oceánu.

Očekávané výstupy

 • Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.
 • Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.
 • Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.
 • Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.
 • Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu
 • Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

Konkrétní činnosti  

 • Diskusní kruh – zopakujeme si, jaké máme kontinenty, zjistíme, kde které zvíře žije, kdo má rád zimu a kdo tepl
 • Didaktické činnosti – pracovní listy, logické úkoly, časové představy, apod.
 • Výtvarné činnosti – pštros, zvířata (obreslování stínu)
 • Hudební činnosti – Sloník Toník
 • Básnička – Pět minut v Africe
 • Angličtina – animal, lion, bear, giraffe, elephant...
 • Pohybové hry – tanec, cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři, apod.

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, lepidlo, tempera, látka, vlna, apod.