Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

17.1.2022 - 21.1.2022

Počasí v zimě

Stanovené cíle

S dětmi si tento týden budeme povídat o zimě – povíme si, jaké je v zimě počasí (jak vniká led a sníh) a jak se liší od ostatních ročních období. Povíme si také, jak se správně v zimě oblékáme.

 

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

Konkrétní činnosti

Diskusní kruh – povídání o zimě a o počasí

Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma

Výtvarné činnosti – zimní okénko, zimní strom

Hudební činnosti – opak. zimních písniček

Básnička – opak. zimních básniček

Angličtina – weather, snow, ice

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry venku – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři; hry se sněhem

 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, provázek, dýha, nůžky, pastelky, barevný papír, tempery