Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

18.10.2021 - 22.10.2021

DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Stanovené cíle

S dětmi si tento týden budeme povídat o domácích zvířatech, zopakujeme si, v čem bydlí (bouda, pelíšek, apod.) a jak se jmenují jejich mláďata. Také si povíme, jak se o zvířátka správně starat.

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky - stříhání, obkreslování a skládání papíru

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, poznávání zvuků zvířat, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání - poznávání zvířat, hledání rozdílů apod.

Rozvoj hrubé motoriky - hra na zvířata apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností - povídání o zvířatech na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod

 

Konkrétní činnosti

Diskusní kruh – povídání o domácích zvířatech, jejich mláďatech a domečcích

Didaktické činnosti – pracovní listy

Výtvarné činnosti – pes (origami), bouda

Hudební činnosti – Malé kotě

Básnička – Pejsek v dešti

Angličtina – opak. zvířat (dog, cat, fish, apod.)

Smyslové hry – poznávání zvířat podle sluchu a podle hmatu

Pohybové hry – hra na zvířátka, pohybové hry venku – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři, apod.

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, nůžky, pastelky, vodovky, barevný papír