Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

11.- 15.12.2023

Tradice na Vánoce

Stanovené cíle

Druhá neděle adventní za námi a my si budeme tentokrát povídat o tradicích. Pečení cukroví, rozkrojení jablka, pouštění lodiček, házení bačkorou apod. Spoustu z nich si i názorně předvedeme a vyzkoušíme. Uprostřed týdne se všichni už moc těšíme na naše vánoční pásmo, které vám spolu s tetami předvedeme.

Očekávané výstupy

·      Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech, puzzle, kreslení, korálky

·      Rozvoj sluchového vnímání při hudebních činnostech, při kruhu, venku

·      Rozvoj zrakového vnímání hledání a poznávání obrázků/předmětů/pomůcek při kruhu, na vycházce apod.

·      Rozvoj hrubé motoriky při pohybových úkolech, na vycházkách, na zahradě

·      Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností povídání na dané téma při didaktickém kruhu, poznávání světa okolo nás i při venkovních činnostech

 

 

Konkrétní činnosti    

·      Diskusní kruh –  vánoční tradice – pouštění lodiček, házení bačkorou, rozkrojení jablíčka, cukroví apod.

·      Didaktické činnosti – pracovní listy na dané téma

·      Výtvarné činnosti –  Vánoční stromeček, Rozkrojené jablíčko

·      Hudební činnosti – opakování vánočního pásma na besídku

·      Básnička – opakování vánočního pásma na besídku

·      Angličtina –  Merry Christmas, December, tree

·      Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, puzzle, apod.

·      Pohybové hry – taneční choreografie na písně, Čáp ztratil čepičku, Cukr, káva, limonáda, na schovávanou, kuželky, kruhy.

 

 

Pracovní pomůcky

tempery, prstové barvy, rulička od toal. papíru, nůžky, lepidlo