Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

3.10.2022 - 7.10.2022

 Vítáme podzim

Stanovené cíle

S dětmi si tento týden budeme povídat o podzimu. Povíme si, co dělají na podzim zvířátka a zopakujeme si znaky podzimu (padání listí, počasí, barvy,..).

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

Konkrétní činnosti

Diskusní kruh – podzim, počasí, ptáci, oblečení,..

Didaktické činnosti – pracovní listy

Výtvarné činnosti – otisk listů, vlaštovky

Hudební činnosti – Datel

Básnička – Podzimní báseň

Angličtina – autumn, bird, animal

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři

 

Pracovní pomůcky

 

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, lepidlo, listy, tempera, apod.