Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

20.6.2022 - 1.7.2022

Těšíme se na léto

Stanovené cíle

S dětmi si budeme povídat o tom, co budeme dělat v létě (dovolená, výlety, koupání, apod.). Zopakujeme si, jak vypadá roční období léto a budeme trénovat na naši besídku

 

Očekávané výstupy

 

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení, tiskání, malování, apod.

Rozvoj sluchového vnímání - zpěv, rozklad slov na slabiky apod.

Rozvoj zrakového vnímání – poznávání obrázků na dané téma, hledání rozdílů, apod.

Rozvoj hrubé motoriky – tanec, rozcvička, opičí dráha, apod.

Rozvoj myšlení a komunikačních dovedností – povídání na dané téma v rámci ranního kruhu

Rozvoj předmatematických dovedností - počítání, první, poslední, apod.

 

 

Konkrétní činnosti

Diskusní kruh – roční období léto, co děláme v létě, apod.

Didaktické činnosti – pracovní listy na téma léto

Výtvarné činnosti –  zmrzlina, bubliny, akvárium, lodička

Hudební činnosti – opakování písniček na besídku (Když jsem já sloužil,..)

Básnička – opakování básniček na besídku (Jak rosteme,..)

Angličtina – summer, holiday, trip

Smyslové hry – třídění obrázků podle zadání, apod.

Pohybové hry – pohybové hry venku – cukr, káva, limonáda; rybičky, rybáři

 

 

Pracovní pomůcky

Tvrdý papír, barevný papír, nůžky, pastelky, tempery, lepidlo, apod