Týdenní Plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní Plán

18.9. – 22.9.2023

Odkud máme elektřinu?

Stanovené cíle

V tomto týdnu si s dětmi ukážeme, odkud se bere elektřina, jak ji my lidé umíme použít a co všechno nám doma díky ní funguje. Nezapomeneme si říct a ukázat, co se dělá a co se nesmí při bouřce a také si na déšť, blesky a hromy zahrajeme. Naučíme se básničku, veselé písničky, ve výtvarce si společným úsilím vybavíme domeček a každý si vyrobí svůj bouřkový mrak.

Očekávané výstupy

Rozvoj jemné motoriky při výtvarné výchově – lepení, stříhání, barvení vodovkami a otiskem, grafomotoriky-prostřednictvím tematického cvičení a omalovánek.   Rozvoj hrubé motoriky při pohybových aktivitách, rozvoj paměťových dovedností a sluchového vnímání v rámci nácviku básniček a písniček. Rozvoj zrakového vnímání – hledání v obrázku a rozvoj komunikačních dovedností – podpora spolupráce, vzájemné komunikace, vyprávění, popisu obrázku.

Konkrétní činnosti

 

  • Témata pro ranní kruh – Povídání odkud je elektřina a kam běží, práce s elektrickými okruhy v elektronické stavebnici boffin. Pokusy s balónky a statickou elektřinou. Poznávací hra, co vše funguje na elektřinu. Povídání, jak se chovat v bouřce.
  • Hudební výchova – Písnička Elektrický valčík v doprovodu s kytarou, Raindrops falling – pohybová písnička
  • Výtvarná výchova – společná práce – vybavíme si domeček, individuální práce – tvoříme bouřku
  • Pohybové aktivity – pohybová básnička o elektřině, psychomotorické cvičení – od drobného mrholení po bouřku

Pracovní pomůcky

Stavebnice boffin, papír, lepidlo, nůžky, vodové a temperové barvy, připravené obrázkové materiály