Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19.7.2021 - 30.7.2021

Vesmír

Stanovené cíle

Děti rozvíjí myšlení a představivost. Navazují na vlastní zkušenosti a získavají nové poznatky o Slunci, Měsíci, hvězdách. Prohlubují vlastní sounáležitost se světem v širším kontextu. Rozvíjí tvořivost a autentické sebevyjádření při tvorbě i komunikaci.

Očekávané výstupy

• Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení, rozvoj hrubé motoriky
• Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj myšlení při didaktických cvičeních
• Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách
• Poznávání a zkoumání materiálů hmatem, tvořivé využití
• Rozvoj soustředěné pozornosti, naslouchání a respekt druhým
• Rozvoj citového vnímání, empatie
• Povědomí a nové poznatky o Zemi a vesmíru

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o Zemi, Slunci, Měsíci, hvězdách a jiných planetách, kosmonauti
• Výtvarné činnosti - společný Vesmír (frotáže, koláže, muchláže), nebe plné hvězd, hvězdářský dalekohled/ raketa z WC ruličky
• Hudební činnosti - Kosmonaut, Hvězda na vrbě
• Básnička - Meteory, Měsíček; tematické hádanky
• Pohádka -  Rákosníček a hvězdy (společné promítání)
• Pohybová hra - Raketoplán, Zpátky do rakety, Čepičkový let
• Relaxační hra - Probouzení hvězdiček, tanec sluníčka (s krepákovými pásy)
• AJ - básnička s poznáváním barev Bright Sun
• Jóga - pozdrav sluníčku  + relaxační společná tvůrčí práce v herně "Společné sluníčko"
• Experiment - hlína/ písek/ kamínky/ voda (povrch planet) - zkoumání materiálů, tvořivá práce
• Didaktika - ukázka vesmíru (Google Earth), demonstrace pohybu planet v herně, pozorování Slunce

Pracovní pomůcky

DČ: promítačka, videa, relaxační hudba;
VČ: malířské potřeby, textury, přírodní materiály, papíry, nůžky, lepidla, WC ruličky…

Jiné požadavky