Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25.1.2021 - 29.1.2021

Grónská zem

Stanovené cíle

Děti poznávají novou zemi - Grónsko, poznávají místní obyvatele "Eskymáky" a zvířata. Vnímají rozdíly mezi životem u nás a v Grónsku. Pozorují přírodu a stopy nejen zvířat ve sněhu. Pomocí písničky posilují hudební a rytmické vnímání. Během společných aktivit rozvíjí svoje myšlení a učí se vzájemné spolupráci. Děti se učí o skupenstvích vody.

Očekávané výstupy

• Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
• Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
• Rozvoj myšlení při didaktických hrách
• Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách
• Procvičení hrubé motoriky při pohybových úkolech 
• Rozvoj komunikačních dovedností 
• Rozvoj hudebního vnímání

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh - povídání o Grónsku, zimě, zvířatech,...  
• Výtvarné činnosti - tučňák, lední medvěd
• Hudební činnosti - Grónská zem, Sněží, snížek sněží, Bude zima, bude mráz
• Skupenství vody - experiment se sněhem
• Příběh o eskymácích, básnička
• Pohybová hra - Koulovaná, Na mrazíka
• Rozlišování stop zvířat ve sněhu
• Krmení ptáčků
• "Výlet do Grónska" každý den se pomocí různých aktivit naučíme něco nového o Grónsku
• Polární oblast - práce s atlasem, práce s obrázky zvířat

Pracovní pomůcky

ruličky od toaletního papíru, barevné papíry, pastelky, nůžky, lepidla, temperové barvy, obrázky zvířat, atlas světa

Jiné požadavky