Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

11.11. - 15. 11. 2019

Ve zdravém těle zdravý duch

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace, podporování přirozené zvídavosti, porozumění otázce a schopnosti odpovědět.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit,...

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (důležitost pohybu, pohybové kroužky dětí, druhy sportu,…)

Zdravé cvičení (důraz na správné provedení cviku - krk, záda, ruce nohy)

Venkovní aktivita - závody, skákání panáka

Pohybové básničky Opička, Ježeček

Pokračování v projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - cvičení na obratnost

Anglická slovíčka (sednout - sit down, stoupnout - stand up)

Výroba opičky

Výroba hry do ruky

Pracovní listy

Procházka, hra na hřišti

Pracovní pomůcky

Lavice, švihadla, míče, plyšové hračky, drobné gumové hračky, hudební nástroj

Jiné požadavky