Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

30.1. - 3.2. 2023

Polární kruh 

Stanovené cíle

Děti poznávají novou zemi - místní obyvatelé Eskymáky, zvířata, pozorují přírodu a stopy ve sněhu.

Očekávané výstupy    

 • Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení
 • Rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech
 • Procvičování hrubé motoriky při pohybových úkolech
 • Rozvoj hudebního vnímání
 • Rozvoj myšlení při didaktických cvičení
 • Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách

Konkrétní činnosti

 • Diskuzní kruh –  povídání o Grónsku, počasí a zvířatech...
 • Výtvarné činnosti –  Lední medvěd, Igla
 • Písnička –  Grónská zem
 • Rozlišování stop zvířat ve sněhu
 • Básnička –  Eskymáci
 • Anglické slovíčko –  Bear, penquin
 • Didaktika – Poznej stopy ve sněhu, pracovní list- spoj čárou tatínka s jeho mládaty

Pracovní pomůcky

Vata, černý fix