Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

20.1.2020 - 24.1.2020

Kouzla pohádek

Stanovené cíle

Rozvoj poznávacích schopností, představivosti, fantazie, vnímání, pozornosti, soustředění, paměti, důraz na porozumění řeči, výslovnost a vyjadřování, rozvoj jemné motoriky a koordinace oka a ruky, fyzický rozvoj a pohybová koordinace.

Očekávané výstupy

Sleduje a zachytí hlavní myšlenku výkladu, posuzuje slyšené, samostatně odpoví na jednoduché otázky k tématu, správně vyslovuje hlásky, opakuje slyšené, rozvíjí jemnou motoriku, uvolňuje ruku, provádí jednoduché pohyby podle vychovatelky, rozvíjí svoji pozornost a fantazii, rozlišuje základní barvy, projeví přirozenou zvídavost a chuť se učit.

Konkrétní činnosti

Diskuzní kruh (Pohádky a jejich významy, knihy a vztah k nim)

Předčítání pohádek - interaktivně se dozvídají děj, význam, popisují postavy

Dramatizace pohádky "O velké řepě"

Písnička - Není nutno

Předčítání z knihy Putování s Elánkem

Anglická slovíčka - book, goat, pig

Výtvarné činnosti - malování pohádkových postav, výroba prstových maňásků

Videoklip "Budulínku, budulínku" , " O kůzlátkách"

28.1. Výukový program v knihovně

Pohádky v kostce - kolektivní hra na rozvoj pozornosti a paměti

"návštěva kina Elánek" - výtvarná činnost a promítání pohádky

Oblíbená kniha - čtení z oblíbených knížek dětí

Pohádková stezka - venkovní aktivita plná úkolů a her

Pracovní pomůcky

Výtvarné potřeby, doprovodný hudební nástroj, tématické omalovánky, pohádkové knihy, kniha Putování s Elánkem.

Jiné požadavky

V kterýkoliv den může dítě donést svou oblíbenou knihu do školky. 28.1. Prosíme, ať má každé dítě sebou batůžek a lahev na pití (pokud nemáte lahev ve školce)