Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

7.7.2020 - 17.7.2020

Co jsme se ve školce naučili?

Stanovené cíle

Program je zaměřen na opakování dovedností a znalostí, které se děti v průběhu roku naučily skrz mnoho témat. Děti si dohromady hravou formou opakují anglická slovíčka a fráze. Jednotlivé aktivity podporují týmovou spolupráci a vzájemnou pomoc mezi dětmi i dospělými. 

Očekávané výstupy

• Děti vzájemně spolupracují a pomáhají si
• Rozvoj hrubé motoriky při pohybových úkolech a tanci
• Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech a vymýšlení činností
• Rozvoj paměti při opakování básniček a písniče

Konkrétní činnosti

• Diskuzní kruh (zvířata užitková a mláďata, barvy, tvary, záchranné složky,..)
• Hra "Pohádky v kostce"
• Pohybové hry: farmář, policejní hlídka, bába mračivka
• Výtvarná činnost: výtvarný workshop (tvoření různýma technikama), výzdoba školky, letní ovoce, nanuk
• Písničky: Trpasličí svatba, Tři čuníci, Ví to každé malé dítě
• Didaktické činnosti ke konkrétním tématům + tématické obrázky
• Angličtina: opakujeme ze sešitu, hra s obrázky a soutěže
• Výlet na Kraví Horu se zábavným programem "Velké letní dopoledne" (hry)
• Pracovní listy s tématem školky - grafomotorika, každodenní povinnosti
• Cvičíme se zvířátky - podle projektu, ranní jóga pro děti

Pracovní pomůcky

Papír, pastelky, lepidlo, omalovánky, tématické obrázky, barevné papíry, hudební nástroje, gelly plate, kartáček na tvoření, váleček, šablony, barvy, pracovní listy, obruče

Jiné požadavky