Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

3.10.2022 - 7.10.2022

Čtyři roční období

Stanovené cíle

·        S dětmi si budeme povídat na téma čtyř ročních období.

 

Očekávané výstupy

·        Správné opakování provedených pohybů při ranním cvičení

·        Rozvoj kreativity a jemné motoriky při výtvarných činnostech

·        Rozvoj paměti při učení písničky a básničky

·        Rozvoj spolupráce při společných aktivitách a hrách

·        Rozvoj myšlení při didaktických hrách

·        Rozvoj hudebního vnímání

·        Rozvoj spolupráce a dodržování pravidel při pohybových hrách

·        Procvičení hrubé motoriky při pohybových aktivitách

 

Konkrétní činnosti

·        Diskusní kruh – s dětmi si pojmenujeme roční období, jaké počasí, změny v přírodě a u zvířat v daném období pozorujeme, jak se oblékáme…

·        Výtvarné činnosti – čtyři roční období schované ve stromech, hlemýžď v trávě

·        Hudební činnosti  –  Čížečku, čížečku

·        Pohybová hra – závody papírových vlaštovek, loďky

·        Básnička – Básnička s kreslením

·        AJ – spring, summer, autumm, winter

·        Didaktické činnosti – prstové cvičení, pexeso

Pracovní pomůcky

Ulity, barevný papír, tvrdý papír, lepidlo, fixy, prstové barvy