Kroužky | Elánek – Školky a jesle v Brně

Kroužky

Bystrc

MUNI KOMENSKÉHO - úterý 15:30 -16:30
BYSTRC - středa od 16:30 - 17:15 hod
BYSTRC - středa od 15:30 - 16:15 hod
BYSTRC - úterý 17:00 -18:00
BYSTRC - pondělí od 16:30 - 17:15
BYSTRC - pondělí od 15:30