Zatím nezahájeno | Elánek - Školky a jesle v Brně

Zatím nezahájeno

Lektor - Lenka Černohousová

Jmenuji se Lenka a jsem absolventkou bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě. V současné době pokračuji v navazujícím magisterském studiu Logopedie. Práce s dětmi mě baví. Již od střední školy ve volných chvílích a o prázdninách hlídám děti ve svém okolí. Také jsem se jako instruktor zúčastnila několika příměstských táborů. Baví mě vymýšlet a připravovat pro děti různorodé aktivity, které je budou dále rozvíjet. Mezi mé další zájmy patří sport, výlety do přírody, tvoření a vyrábění.

Logopedický kroužek: 

V rámci logopedického kroužku se zaměříme nejen na motoriku mluvidel, ale také na práci s dechem a rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Pomocí obrázkových materiálů, pomůcek, her, pohádek budeme rozšiřovat slovní zásobu dětí, podporovat sluchové i zrakové vnímání a paměť. Zábavnou a hravou formou si užijeme společně strávený čas.

Permanentka pololetí: 1560 Kč/ dítě

I. pololetí: 13.9.2021 – 31.1.2021, každý čtvrtek od 16 hod

Adresa:  Jakuba Obrovského 1a, Brno, Bystrc

Lekce: 45min

Věková skupina: děti od 2,5 - 6 let, pro děti z Elánku i širokou veřejnost

Protože nás čas tlačí a nemůžeme se dočkat zahájení aktivit, poprosíme Vás o vyplnění přihlášky v termínu 3.9.2021 - 7.9.2021 pomocí tohoto odkazu: Přihláška kroužky 
​počet míst omezen

Termín: 
BYSTRC - ČTVRTEK OD 16:00 HOD