Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

3.10.2022 - 7.10.2022

Podzim

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky.  Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly.

 

Očekávané výstupy

-pozorně poslouchá

-pozná roční období

-přiřadí k podzimu podzimní aktivity

- bez ostychu se zapojuje do aktivit

-zachycuje skutečnosti ze svého okolí

 

 

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek-jaké máme roční období

Hudební výchova-draka bolí zub, šla nanynka do zelí

Výtvarná výchova-podzimní strom, ježeček

Angličtina-automn, leafs, chestnut, mushroom,wind, kite

Tělesná výchova-pouštění draka, utíkání s draky

 

Pracovní pomůcky

 papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír,pastelky, karton, fixy

Jiné požadavky