Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

25. 3. - 29. 3. 2019

Kdopak to k nám přiletěl?

Stanovené cíle

Tento týden si s dětmi budeme povídat o ptáčcích. O tom, kteří ptáčci u nás přes zimu zůstávají a o těch, kteří urazí dlouhé vzdálenosti, aby u nás přes zimu nezmrzli. Popíšeme si části těla ptáků, ukážeme si, kde jsou a některé se naučíme pojmenovat i anglicky. Během tohoto týdne procvičíme i vnímání dětí, kdy vyrazíme na ptačí expedici. Děti seznámíme s jmény jednotlivých ptáků, rozlišíme stálé a tažné ptáky. Rozšíříme si slovní zásobu a prohloubíme schopnosti sebeobsluhy.

Očekávané výstupy

Děti ukáží části těla ptáků na obrázku, samy zvládnou jednotlivé části pojmenovat. Naučí se anglická slovíčka, kterými ptačí části těla budou moci také popsat. Zaměříme se na pozorování ptáků v přírodě. Naučíme se v jejich přítomnosti chovat tiše a pomalu se pohybovat.

Konkrétní činnosti

VV-  papírový pták - požití krepového papíru, který budeme lepit na těla ptáčků, ptáček z kelímku; TV- pohybové říkanky,ptačí tanec; Hv - písně – Čížečku, čížečku, Vlaštovičko leť, doprovod na hudební nástroje, Ranní kroužek- přivítání, povídání si o ptáčcích, o jaře, o tom, proč ptáci odlétají a přilétají, práce s demonstračními kartičkami, práce se slabikami a jejich vytleskávání; AJ - pták - bird, jaro - spring, křídla - wings, oči - eyes,  ptačí zpěv - birdsong.

Pracovní pomůcky

Temperové barvy, kelímky od jogurtů, barevné papíry, lepidlo, nůžky, štětce

Jiné požadavky