Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

17.2.2020 - 21.2.2020

Barvy, barvy, barvičky

Stanovené cíle

 

Hlavním tématem tohoto týdne jsou barvy, které nás obklopují při každodenních činnostech. Prostřednictvím didaktických her si děti zopakují/naučí se, jaké barvy existují. Pomůckou při určování barev bude také pohádka O Červené Karkulce, v níž při čtení zdůrazníme barvy, které se v pohádce objevují (ČERVENÁ Karkulka, HNĚDÝ košík apod.). 

 

Očekávané výstupy

Děti dokáží vyjmenovat základní barvy a rozlišit ji
Rozvoj slovní zásoby
Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
Rozvoj paměti při učení nové básničky Barvy
Rozvoj jemné motoriky při manipulaci s kolíčkami

Konkrétní činnosti

Ranní kroužek –  povídání na téma Barvy, barvy, barvičky
Nová básnička Barvy
Výroba didaktické pomůcky (barevné kolíčky a barevné papíry) a společná výroba duhy z obtisků rukou
Anglická slovíčka – colour, yellow, red, blue, green, white
Nová písnička Travička zelená

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, pastelky, voskovky, lepidlo, nůžky, temperové barvy, kolíčky

Jiné požadavky