Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

27. 5. - 31. 5. 2019

Počasí 

Stanovené cíle

Dítě a jeho tělo - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v hrubé i jemné motorice, ovládání pohybového aparátuDítě a jeho psychika- posilování přirozených poznávacích citů, rozvoj tvořivosti, Dítě a ten druhý- rozvoj prosociálního chování, Dítě a společnost- rozvoj společenského i estetického vkusu, Dítě a svět- seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, rozvoj úcty k život, Pobyt venku- tematickou vycházkou do přírody procvičovat a opakovat naučené znalosti o květinách, zkoumání říše květin.

Očekávané výstupy

Všímat si změn v přírodě, uvědomit si, že příroda se mění v souvislosti s ročními dobami. Pojmenovat roční období, rozlišit charakteristické znaky. Určit jaké máme počasí, uvědomit si jaký vliv má na člověka. Poznávat přírodní jevy, mít o nich základní poznatky. Vnímat jak změna ročních dob ovlivňuje živočichy. 

Konkrétní činnosti

Roční doby a počasí: jaro, léto, podzim, zima, Kalendář počasí: dny v týdnu, Jaké je dnes počasí?, pozorování, Přírodní jevy: mlha, vítr, déšť, duha, sníh a mráz, slunce, Jak se chráníme: před nachlazením, sluncem, větrem, oblečení, deštník, pláštěnka, Pohybová hra: povětrnostní podmínky, na vítr a mraky, smyslové hry: jak je slyšet hrom, kimova hra pro nejmenší, tématické říkanky a písničky, výroba dešťové kapky, tématické omalovánky, anglická slovíčka: sunny, rainy, windy.

Pracovní pomůcky

Prstové barvy, štetce, nůžky, lepidlo.

Jiné požadavky