Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

18.–22.9. 2023

Školková pravidla

Stanovené cíle

Zvládnutí pohybových dovedností. Rozvoj prostorové orientace. Záměrné soustředění na činnost. Rozvoj jemné motoriky. Přivítání nových kamarádů. Opakování našich pravidel. Spolupracovat a respektovat druhé. Rozvoj vnímání všemi smysly.

Očekávané výstupy

  • pozorně poslouchá
  • poznání nových kamarádů
  • poznání školky a okolí
  • bez ostychu se zapojuje do aktivit
  • zachycuje skutečnosti ze svého okolí

Konkrétní činnosti

  • Ranní kroužek-opakování školkových pravidel
  • Výtvarná výchova-kvěHnka, motýlci
  • Angličtina-friends, kindergarten, teacher, toys, songs
  • Tělesná výchova-ranní rozcvička, opičí dráha

Pracovní pomůcky

 papír, temperové barvy, lepidlo, barevný papír, krepový papír

Jiné požadavky