Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

16.3.2020 - 20.3.2020

Jaro

Stanovené cíle

 

Tento týden si budeme s dětmi vyprávět o jaru. Děti si uvědomí, jaké změny nastávají v přírodě, jaké je typické počasí pro toto roční období, na vycházkách budeme pozorovat, jak se probouzí příroda. Při pobytu venku se zaměříme na různé sportovní aktivity.

Očekávané výstupy

•     Děti rozumí danému tématu
• Rozvoj slovní zásoby
•     Rozvoj kreativity při výtvarných činnostech
•     Podpora a rozvoj fyzické aktivity        

Konkrétní činnosti

•     Ranní kroužek –  povídání na téma jaro
•     Nová básnička 
•     Výroba obrázku rozkvetlého stromu s pomocí pet lahve, výroba obrázku kytiček z barevných pásků papíru
•     Anglická slovíčka – spring, flower, sun, weather, rain

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, nůžky, lepidlo, pet lahev, temperové barvy, štětec

Jiné požadavky