Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

19. 11. - 23. 11. 2018   

Já muzikant

Stanovené cíle

Tento týden nám v Elánku pomůže zahájit hudebníkovo překvapení. Cílem je rozpoznání jednotlivých hudebních nástrojů, zda se na nástroj hraje pusou či rukama. Dále pojmenování těchto nástrojů a přiřazení správných nástrojů k muzikantovi. Děti se seznámí s notami, houslovým a basovým klíčem. Učí se rozpoznat písně, zda je píseň veselá, smutná nebo klidná, tedy vhodná k odpočinku.

Očekávané výstupy

Dítě pojmenuje hudební nástroje  vzhledem ke svému věku, popíše části hudebního nástroje a dokáže předvést, jak se na daný nástroj hraje. Dokáží pojmenovat, jak se jmenuje muzikant, který na daný nástroj hraje. Spojí obrázek hudebního nástroje s hudebníkem. Děti poznají notu, rozpoznají od sebe houslový a basový klíč. Vytvoří si vztah k hudbě a samy si vyberou svou oblíbenou písničku. Udrží pozornost při poslechu vybrané hudby nebo při samotném hraní hudebníka. 

Konkrétní činnosti

VV - výroba hudebního nástroje, tvorba notové osnovy, TV - muzikantovo rozcvičení, pohybové hry motivované hraním na nástroje, psychomotorické hry, HV - poslech hudby: Vivaldi-autumn, mozartova ukolébavka, sluchové pexeso, poznej tetu/kamaráda podle hlasu, Pohybové hry venku: pomoc muzikantovi, který rozsypal noty, Ranní kroužek: báseň o notě, ukázka a pojmenování nástrojů, obrázků s nástroji, obrázků not, klíčů a hudební osnovy. Z anglických slovíček zařadíme slovo nota-note, píseň-song, hudební nástroj-musical instrument, kytara-guitar, housle-violin, viola-viola.

Pracovní pomůcky

Hudební nástroje, obrázky hudebníků, obrázky nástrojů, noty,notové osnovy, obrázek houslového a basového klíče, montessori karty.

Jiné požadavky

3. NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ - ČT - 22.11. - sraz v 8:15h

 

O Vaše děti se starají

Miloslava Blažková
Jmenuji se Míla a ač se cítím na osmnáct s hravostí dítěte, jsem již maminkou čtyř úžasných dětí. Vystudovala jsem SPgŚ obor Pedagog předškolní a mimoškolní výchova a PdF MU Brno - Učitelství pro 1.st.ZŠ(Mgr.) Specializace mám hudební výchova, speciální pedagogika. Práce s dětmi a s rodinami mne naplňuje již 24 let radostí. S elánem od 14ti let vedu děti jako instruktorka a vedoucí na táborech, pak jako učitelka v MŠ, v ZŠ a v DDM, vedoucí kroužků hra na flétnu, kytaru, klavír a také jako aktivní matka - učitelka na rodič. dovolených, jsem vedla hudebně-pohybové, výtvarné, výukové programy pro děti s rodiči i cvičení pro miminka od 3 měsíců s rodiči. Stále se vzdělávám v kurzech, např. Efektivní rodičovství, Hudební semináře, semináře psychologů a pedagogů v oblastech péče, přístupů k dětem a jejich výchově a učení. Darem, který je pro mne v současnosti velkou inspirací v životě a v práci, je absolvování akreditovaných kurzů Montessori pedagogika pro MŠ, Montessori 1.,3. (děti 0-6let), přednášky, semináře a workshopy. Jsem vděčná, že mohu své dovednosti, kreativitu a zkušenosti prohlubovat v Nadačním fondu ELÁNEK. V nádherně zařízené MŠ - pobočce v Řečkovicích se tak mohu individuálně věnovat svěřeným dětem. V ELÁNKU vnímám profesionalitu, přátelství a vstřícnost vedení, možnost projevit tvůrčí potenciál a jedinečnost dětí a učitelek. V profesním životě se ztotožňuji s citátem: „Naše děti jsou nadané nesmírným potenciálem. Naším úkolem je pomoct jim ho uvolnit.“ (Maria Montessori) Jaké je mé přání? Těším se na setkání. :) Míla
Kateřina Švábová
Jmenuji se Kateřina a jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor Výtvarná a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání. Již v rámci praxe na Střední škole umění a designu, stylu a módy, kterou jsem absolvovala, jsem pravidelně navštěvovala ZUŠ s výtvarným zaměřením a pracovala s dětmi různých věkových kategorií. Cenné zkušenosti mi přinesla praxe v SVČ Lužánky, kde jsem pomáhala s vedením výtvarných a keramických kroužků pro děti předškolního a školního věku a s vedením příměstských táborů. V rámci dalšího studia získávám praxi jako asistent učitele na 1. stupni různých základních škol. Od roku 2016 jsem v Elánku působila jako externí vychovatelka a získala jsem tak praxi s mladšími dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se věnuji vlastní tvorbě, hře na klavír a četbě. Mým cílem je, aby byly děti v předškolním zařízení jednoduše šťastné. Společně se snažíme, aby se pro děti toto místo stalo místem seberealizace a místem, kde se mohou všestranně rozvíjet. Dětský smích a radost je pro mě pak tou největší odměnou.
Kateřina Rubešová
Jmenuji se Kateřina a jsem studentkou pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dříve jsem studovala obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ, nyní jsem se zaměřila na děti předškolního věku a studuji obor učitelství pro MŠ. Práci s dětmi se věnuji již 8 let. Vše začalo rolí praktikantky na dětském táboře, na který jsem sama jako malá jezdila. Každé léto jsem se 3 týdny starala o děti na tomto táboře. Díky tomu jsem měla jasno, jaký směr si dále zvolit. S dětmi jsem se dostala do kontaktu i při jejich individuálním hlídání a v neposlední řadě jako asistentka pedagoga. Ve svém volném čase se věnuji sportu, především volejbalu, četbě a velmi ráda vařím. Velmi mě těší každodenní kontakt s vašimi dětmi, které svěříte do našich rukou.