Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

21. 1. - 25. 1. 2019 

To je zima, toto zebe, když padají vločky z nebe.

Obléknem si rukavice, bundy, šály i čepice!

Stanovené cíle

Vést děti k samostatnosti, podpořit zájem a chuť dětí podílet se a spolupracovat na jednoduchých úkonech při oblékání a obouvání, vysvětlit dětem důležitost samostatnosti při oblékání, cílené rozvíjení zájmu o sebeobsluhu, poznávání a popis jednotlivých částí oblečení, rozvoj tvořivosti při výtvarných aktivitách, rozvoj paměťových schopností pří opakování jednoduchých, tematicky zaměřených básniček.

Očekávané výstupy

Dětí se dokáží dle svých schopností sami, nebo s pomocí převléci, nasadit si bačkůrky, začínají být schopny správně volit oblečení i obuv do nepříznivého počasí, jsou schopny rozeznat jaké oblečení je vhodné do teplého a které do chladného počasí, děti získají trénink v samostatném oblékání, děti vědí jak si konkrétní kus oblečení obléknout a svléknou, děti získají povědomí o důležitosti sebeobsluhy a vytvoří si pozitivní vztah k činnosti k procesu oblékání a obouvání.

Konkrétní činnosti

Poznávání různých kusů oblečení a jejich pojmenování v mateřském jazyce a v anglickém jazyce (slovíčka: dress up, put on, a cap, a sweater, a scarf) rozpoznání vhodnosti oblečení vůči počasí, tematicky zaměřené říkanky( Toto zebe, Oblékání), výroba vlastního oblečení na papírového panáčka/panenku, společné oblékání a obouvání s popisem konkrétních činností, procvičování manipulačních dovedností-skládání oblečení, pohybová hra-Ztratilo se oblečení, Mráz a sluníčko, zpěv písniček (Sněží,  sněží, Bude zima, bude mráz) s vlastním hudebním doprovodem

Pracovní pomůcky

temperové barvy, fixy, pastelky, lepidlo, nůžky, barevné bavlnky

Jiné požadavky

 

 

O Vaše děti se starají

Kateřina Švábová
Jmenuji se Kateřina a jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Nyní studuji obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a obor Výtvarná a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání. Již v rámci praxe na Střední škole umění a designu, stylu a módy, kterou jsem absolvovala, jsem pravidelně navštěvovala ZUŠ s výtvarným zaměřením a pracovala s dětmi různých věkových kategorií. Cenné zkušenosti mi přinesla praxe v SVČ Lužánky, kde jsem pomáhala s vedením výtvarných a keramických kroužků pro děti předškolního a školního věku a s vedením příměstských táborů. V rámci dalšího studia získávám praxi jako asistent učitele na 1. stupni různých základních škol. Od roku 2016 jsem v Elánku působila jako externí vychovatelka a získala jsem tak praxi s mladšími dětmi předškolního věku. Ve svém volném čase se věnuji vlastní tvorbě, hře na klavír a četbě. Mým cílem je, aby byly děti v předškolním zařízení jednoduše šťastné. Společně se snažíme, aby se pro děti toto místo stalo místem seberealizace a místem, kde se mohou všestranně rozvíjet. Dětský smích a radost je pro mě pak tou největší odměnou.
Kateřina Rubešová
Jmenuji se Kateřina a jsem studentkou pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dříve jsem studovala obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ, nyní jsem se zaměřila na děti předškolního věku a studuji obor učitelství pro MŠ. Práci s dětmi se věnuji již 8 let. Vše začalo rolí praktikantky na dětském táboře, na který jsem sama jako malá jezdila. Každé léto jsem se 3 týdny starala o děti na tomto táboře. Díky tomu jsem měla jasno, jaký směr si dále zvolit. S dětmi jsem se dostala do kontaktu i při jejich individuálním hlídání a v neposlední řadě jako asistentka pedagoga. Ve svém volném čase se věnuji sportu, především volejbalu, četbě a velmi ráda vařím. Velmi mě těší každodenní kontakt s vašimi dětmi, které svěříte do našich rukou.