Týdenní plán | Elánek - Školky a jesle v Brně

Týdenní plán

 

15. 7. - 19. 7. 2019 

Obleču se sám/ sama

Stanovené cíle

Vést děti k samostatnosti, podpořit zájem a chuť dětí podílet se a spolupracovat na jednoduchých úkonech při oblékání a obouvání, vysvětlit dětem důležitost samostatnosti při oblékání, cílené rozvíjení zájmu o sebeobsluhu, poznávání a popis jednotlivých částí oblečení, rozvoj tvořivosti při výtvarných aktivitách, rozvoj paměťových schopností pří opakování jednoduchých, tematicky zaměřených básniček.

Očekávané výstupy

Děti se dokáží sami převléci, nasadit si bačkůrky, začínají být schopny správně zvolit oblečení i obuv do deště, na slunce, na zimu, děti získají trénink v samostatném oblékání, děti vědí jak si konkrétní kus oblečení obléknout a svléknou, děti získají povědomí o důležitosti sebeobsluhy a vytvoří si pozitivní vztah k činnosti k procesu oblékání a obouvání.

Konkrétní činnosti

Poznávání různých kusů oblečení na demonstračních obrazcích, rozpoznání vhodnosti oblečení vůči počasí, vykreslení omalovánek zaměřených na téma oblečení vzhledem k ročnímu období (klobouky, kšiltovky), tematicky zaměřené říkanky, výroba papírového modelu boty, na které se děti naučí zavazovat tkaničky, společné oblékání a obouvání s popisem konkrétních činností, pohybová hra-čáp ztratil čepičku, anglická slovíčka: a hat, a cap, sunglasses.

Pracovní pomůcky

Barevné papíry, provázky, tkaničky, nůžky, pastelky, barevné izolepy, prstové barvy.

Jiné požadavky